III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Кирилич Х.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Характерною особливістю світової економічної системи ХХІ ст. є стрімкий розвиток інтеграційних процесів між країнами, уніфікація економічних стандартів та створення нових ринків, що приводить в епоху економічної глобалізації, яка поєднує в собі різні мотиви. На жаль, формування глобального попиту, пропозиції, ціни й конкуренції позитивно, але неоднозначно впливають на світові ринки, оскільки, явну вигоду отримують країни – лідери. Тому важливо детермінувати чи дійсно процес глобалізації впливає діаметрально протилежно на розвинені країни світу та на країни, що розвиваються?

Незважаючи на переконливі твердження прихильників глобалізації, які впродовж 1980-1990-х рр. запевняли, що відкриття національних ринків приведе до зменшення прірви між багатим та бідним населенням, реально цей феномен мав позитивний вплив лише в кількох країнах.

За даними Population Reference Bureau, яке провело моніторинг різноманітних статистичних даних, у 2011 році 48% населення Землі живе менш ніж на 2 долари США в день. Факт асиметрії глобального економічного розвитку є очевидним.

Найгостріше негативні наслідки даного явища відчувають країни, що розвиваються, оскільки перспектива досягнути високого соціального благополуччя рівня Заходу зменшується, незважаючи на те, що концентрація сировинно-ресурсного потенціалу в країнах, що розвиваються є доволі високою для стрімкого економічного розвитку. Все ж, дохід від даних запасів, як правило, акумульовано в руках ТНК. Відповідно, робоча сила країн, що розвиваються залишається низькооплачуваною та некваліфікованою. Збереження та інвестиції в цих країнах знаходяться на низькому рівні, наслідком чого є нерівномірне зростання доходів населення, що веде до нерівномірного економічного розвитку.

Отже, економіка оперує різноманітними парадигмами росту та добробуту, які зазвичай розглядають у загальному аспекті з точки зору держави як цілісної одиниці, але структурні зміни в системі світового господарства та інтегрованість національних економік спонукають науковців розглядати проблеми нерівномірності економічного розвитку в міжнародному масштабі у зв’язку з стрімким поглибленням процесу глобалізації.