III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Кирилич Ю.

Львівський національний університет імені Івана Франка

ФЕНОМЕН ФІНАНСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Однією з складових частин глобальної економіки є фінансова лібералізація, активна внутрішня і зовнішня фаза якої розгорнулась на початку 70-их років минулого століття.

Фінансова лібералізація породила такі явища як:

· фінансова глобалізація (дерегуляція банківської діяльності, міжнародні фінансові трансфери, плаваючі курси валют, ...);

· офшори;

· дифузія технологій;

· ринок євровалют;

· корпорації Еджа;

· територіальна експансія банків;

· єдиний паспорт банківської діяльності;

· трансграничний рух фінансових активів тощо.

Парадоксом явища фінансової лібералізації є те, що з одного боку вона привела до відкритості фінансових ринків, росту фінансових потоків, інтернаціоналізації економіки, відміні обмежень на відсоткові ставки банківських вкладень, перехід на плаваючі валютні курси тощо, а з другого боку фінансова лібералізація привела до нових торгових «війн», неможливості національних валют обслуговувати міжнародні фінансово – економічні відносини, росту попиту на офшорні послуги.

Все це змусило уряди багатьох країн відмінити низку фінансово-економічних обмежень. Варто згадати, насамперед США, які впродовж 1978-1999 рр. зняли обмеження на виплату відсотків за депозитними операціями і ввели відсотки на депозити до запитань, зняли податки на облігації нерезидентів, іноземні банки були звільнені від вимог щодо обов’язкових резервів, почали відкривати корпорації Еджа, дозволили територіальну експансію банків.

Подібним шляхом пішли країни Європейського Союзу, які також зняли контроль над трансграничними операціями з капіталом, створили загальний внутрішній ринок, виробили спільне законодавство, запровадили банківські своп-філії, взаємно визнали банківські ліцензії.

За США і країнами ЄС посилились процеси фінансової лібералізації в країнах Центральної і Південної Америки, Азії та Африки.

Дослідження багатьох вчених підтвердили, що фінансова лібералізація веде також й до кризових економічних явищ, ймовірно, лише там, де вона проводиться в умовах високої корупції та недосконалого законодавства.

Фінансова лібералізація привела до того, що глобалізаційні фінансові потоки стали самостійним фактором розвитку світової економіки.