Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Кирилич Ю.

Львівський національний університет імені Івана Франка

ФЕНОМЕН ФІНАНСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Однією з складових частин глобальної економіки є фінансова лібералізація, активна внутрішня і зовнішня фаза якої розгорнулась на початку 70-их років минулого століття.

Фінансова лібералізація породила такі явища як:

· фінансова глобалізація (дерегуляція банківської діяльності, міжнародні фінансові трансфери, плаваючі курси валют, ...);

· офшори;

· дифузія технологій;

· ринок євровалют;

· корпорації Еджа;

· територіальна експансія банків;

· єдиний паспорт банківської діяльності;

· трансграничний рух фінансових активів тощо.

Парадоксом явища фінансової лібералізації є те, що з одного боку вона привела до відкритості фінансових ринків, росту фінансових потоків, інтернаціоналізації економіки, відміні обмежень на відсоткові ставки банківських вкладень, перехід на плаваючі валютні курси тощо, а з другого боку фінансова лібералізація привела до нових торгових «війн», неможливості національних валют обслуговувати міжнародні фінансово – економічні відносини, росту попиту на офшорні послуги.

Все це змусило уряди багатьох країн відмінити низку фінансово-економічних обмежень. Варто згадати, насамперед США, які впродовж 1978-1999 рр. зняли обмеження на виплату відсотків за депозитними операціями і ввели відсотки на депозити до запитань, зняли податки на облігації нерезидентів, іноземні банки були звільнені від вимог щодо обов’язкових резервів, почали відкривати корпорації Еджа, дозволили територіальну експансію банків.

Подібним шляхом пішли країни Європейського Союзу, які також зняли контроль над трансграничними операціями з капіталом, створили загальний внутрішній ринок, виробили спільне законодавство, запровадили банківські своп-філії, взаємно визнали банківські ліцензії.

За США і країнами ЄС посилились процеси фінансової лібералізації в країнах Центральної і Південної Америки, Азії та Африки.

Дослідження багатьох вчених підтвердили, що фінансова лібералізація веде також й до кризових економічних явищ, ймовірно, лише там, де вона проводиться в умовах високої корупції та недосконалого законодавства.

Фінансова лібералізація привела до того, що глобалізаційні фінансові потоки стали самостійним фактором розвитку світової економіки.