III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Конешна В.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ВИРОБНИЦТВО БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В ФІНЛЯНДІЇ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Альтернативна енергія продовжує впевнено зміцнювати свої позиції на світовому енергетичному ринку, залучаючи все більше країн до виробництва енергії з біомаси. Фінляндія, Швеція, Австрія, Данія, Нідерланди, Німеччина й інші європейські країни розвивають і удосконалюють біоенергетичні технології вже протягом 20-30 років. 

Фінляндія – демократична країна з дуже низьким рівнем корупції і сприятливим регуляторним середовищем для ведення бізнесу. Так як і інші європейські країни, ця країна має низький рівень інфляції. Національна валюта є стабільною в порівнянні з гривнею. Розвинене сільське господарство, загалом лісове господарство та тваринництво.

Боротьба за здоровий спосіб життя та очищення навколишнього середовища ведеться в цій країні близько 25 років. В країні широко використовуються різні види альтернативної енергії а також функціонує безліч приватних структур по виробництву цієї енергії, в тому числі й біодизелю.

Україна уже близько 17 років намагається виробляти біодизель та інші альтернативні види енергії, але це або безперспективно, або розвивається дуже повільно. В нашій країна є декілька підприємств, які займаються виробництвом устаткування для виробництва біодизельного пального. Найбільше з них це «Біодизель Дніпро». За 16 років свого існування підприємство добре зарекомендувало себе не тільки на аграрному ринку України, а й за кордоном. Близько 25 привітних цехів виробляють біопаливо, але цього замало для експорту.

Ми провели невелике дослідження в ході якого виявили як Фінляндія досягла великих масштабів у виробництві та експорті біопалива.

1. Високий рівень демократії в країні.

За даними Freedom House (незалежна недержавна організація з підтримки та розповсюдження прав та свободи в світі) Фінляндія – це країна, яка має найвищі показники рівня демократії: політичні права – 1, громадянські права – 1, свобода преси – 1 (1 – найнижчий рівень, 7 – найвищий рівень). Для порівняння, Україна займає 4 місце [1].

2. Державна програма по розвитку енергетики Фінляндії та екологічних енергоносіїв.

Існує стратегічний план розвитку енергетики Фінляндії. Одна з головних завдань нового плану – зниження енерговитрат, рівня споживання енергії до 2020р. У Фінляндії передбачені особливі податкові режими для користувачів вітроенергоустановок; в перспективі планується ввести нові тарифи, розмір яких буде визначатися обсягами використання енергії, що виробляється на основі біопалива. Основна функція програми – відновлення енергоресурсів, що в майбутньому може призвести до відмови від використання біопалива в значній мірі [2].

3. Податок на викиди СО2.

Фінляндія була першою в Європі країною, яка в 1990 р. ввела податок на викиди СО2 для видобувного палива. Сьогодні використання біопалива в цій країні підтримується за рахунок різних державних і приватних ініціатив, а також суворо контролюється державними органами [10].

4. Низький рівень корупції.

Рівень корупції у Фінляндії дуже низький: за даними Міжнародної правозахисної організації Transparency International в 2010 році за п’яти бальною шкалою сягає 2,5, і посідає 3 місце в світі (в Україні 4,5 і вона знаходиться на 134 місці зі 180) [7; 8].

5. Закон про охорону навколишнього середовища

Цей закон дає поштовх до розвитку виробництва та впровадження альтернативних джерел енергії. Формує попит на використання біометанових, біодизельних та інших видів енергії [6].

6. Низький рівень інфляції.

Рівень інфляції в Фінляндії станом на 2011 рік склала 3,3% по відношенню до цін попереднього року, це набагато менше ніж попередній рік (2008 – 4,1%). Як відомо ЄЦБ регулює рівень інфляції і намагається тримати її на рівні нижче, але близько до, 2%. Але після кризи уряду Фінляндії складно врегулювати інфляцію, щоб вона була не більше 2 % [4].

7. Доступність кредитів.

За даними Statistics Finland у 2010 році обсяги кредитів фізичних осіб зменшилися на 11%, а юридичних осіб, навпаки, збільшились на 1,1%. Кредити надаються не всім підприємствам.

У Фінляндії є державний інвестиційний фонд «Фіннвера» (Finnvera). Ця установа також надає кредити підприємствам, але уже тим, які не можуть почати бізнес, тобто не мають стартового капіталу [4].

8. Розвинений аграрний сектор та державна підтримка.

В даний час у Фінляндії налічується близько 70 тисяч ферм, з яких понад 80% відносяться до категорії малих та середніх. Більше 60% лісових масивів Фінляндії знаходиться в приватній власності фермерів.

В силу високого розвитку тваринництва на значній частині посівних площ вирощуються кормові культури. Сьогодні майже 75% земель відведено під них. Щорічно у Фінляндії збирається 1,6 мільйон тонн ячменю і більше 1 млн. тонн вівса.

В Фінляндії рівень державної підтримки сільського господарства у відсотках від вартості продукції складає 72% [11].

9. Легкість ведення бізнесу.

За даними Світового Банку, Фінляндія у 2011 році посіла 13 місце зі 183 країн світу по легкості ведення бізнесу. Але в порівнянні з попередніми роками вона здала позиції (в 2008-2010 посідала 11 місце). Для порівняння Україна займає 152 місце.

10. Високий рівень розвитку науки та техніки в країні в цілому.

Щорічно держава виділяє кошти на науково-технічний розвиток в розмірі 4,5% від ВВП країни.

Таблиця 1. Місце Фінляндії у світі за легкістю ведення бізнесу

(в порівнянні з 183 країнами світу)

Категорія

2011р., місце

2010 р., місце

Зміна рейтингу

Відкриття бізнесу

32

29

up -3

Отримання дозволу на будівництво

55

49

up -6

Реєстрація власності

26

27

up 1

Отримання кредиту

32

30

up -2

Захист інтересів інвесторів

59

57

up -2

Податкові платежі

65

71

up 6

Міжнародна торгівля

6

5

up -1

Виконання контрактів

11

10

up -1

Закриття бізнесу

6

5

up -1

Джерело: Статистична періодика Світового Банку [9].

Таблиця 2. Витрати на R & D за 2010 рік

R&D Фінансування

€ млн.

Доля фінансування

R&D,%

Зміни порівняно

з 2009 роком,%

Загальна сума витрат на R & D

2 065,0

100,0

2,1

Міністерства

Міністерство науки та культури

945,6

45,8

7,3

Міністерство зайнятості та економіки

746,2

36,1

-3,9

Міністерство соціальних справ та з охорони здоров'я

142,9

6,9

7,5

Міністерство сільського та лісного господарства

95,1

4,6

-4,2

Фінансові організації

TEKES

590,3

28,6

-5,0

Університети

555,7

26,9

7,9

Академія Фінляндії

349,9

16,9

8,0

Державні науково-дослідницькі інститути

301,9

14,6

0,4

Інше R & D

227,2

11,0

2,5

Університет Центральної лікарні

40,0

1,9

-1,7

Джерело: [4].

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень і розробок в 2010 році склав близько 2065 млн. євро.

11. Захист інтелектуальної власності.

У Фінляндії стратегії захисту, в основному базується на припущенні, що ефективний розподіл інформації і знань в бізнесі є успішним способом захисту інтелектуальної власності. Зазвичай, фінські підприємства не обмежують доступ своїх співробітників до інформації. Це сприяє ефективній циркуляції інформації, яка зменшує залежність від співробітників і дозволяє уникнути втрати цінних знань у випадку, якщо ключовий співробітник покидає фірму. Крім того, для захисту, компанії часто вимагають від своїх співробітників, підписання угоди про нерозголошування інформації.

12. Моральні норми щодо етики ведення бізнесу.

Фіни мають цілком сформоване ставлення про етику бізнесу. Хабар заради одержання вигідного контракту або політичних переваг, кумівство, поширення слухів, що ганьблять конкурента, уважаються в Фінляндії неетичними й аморальними вчинками, навіть якщо не є протизаконними [1].

13. Привабливий інвестиційний клімат.

Іноземним компаніям і підприємцям, при здійсненні капіталовкладень в Фінляндію, надається національний режим з винятками, передбаченими у відповідних міжурядових угодах, а також з урахуванням невеликої кількості обмежувальних положень, що містяться в ряді фінських законодавчих актів.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, надзвичайно важливим питанням є доведення вітчизняних витрат на НДДКР до рівня, який би забезпечував конкурентоспроможність високотехнологічних галузей України на світовому ринку. Недостатньо розвинений аграрний сектор, державна підтримка майже відсутня. Складність у ведення бізнесу в країні, щороку припиняють свою роботу сотні підприємств.

Першим кроком тут має бути суворе дотримання законодавства, а саме забезпечення, як це визначено у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» – 1,7% ВВП. За останні 2 роки рівень демократії в країні знизився і це призвело до того, в іноземних інвесторів склалася недовіра до уряду країни. Україні слід реалізувати певні державні програми по розвитку енергетики та екологічних енергоносіїв. Високий рівень корупції та рейдерства в Україні. Високотехнологічний бізнес в Україні та в будь-якій іншій країні може розвиватися тільки при наявності адміністративної та правової стабільності, чого не спостерігається в Україні, тому виробництво біоресурсів в Україні не розвивається. Важливою є проблема рейдерства.

Другим кроком повинно стати відновлення репутації України на світовій арені, а саме підвищувати рівень інвестиційної привабливості за рахунок встановлення політичної стабільності в країні.

Врахувавши всі ці аспекти Україна могла б змінити ситуацію, пов’язану з низьким виробництвом та експортом біопалива.

Список використаних джерел:

1. Матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organisationenvironment.com

2. Матеріали біопаливного порталу Wood-Pellets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wood-pellets.com

3. Матеріали недержавної організація Freedom House [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freedomhouse.org

4. Матеріали офіційного сайту державної статистики Фінляндії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.fi

5. Матеріали сайту новин Фінляндії на російській мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.balagurov.com

6. Матеріали Українського комітету по боротьбі з корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.komitet-k.org.ua

7. Матеріали Українського наукового журналу «ОСВІТА РЕГІОНУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua

8. Місце України у світі за рівнем корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua

9. Місце Фінляндії у світі за легкістю ведення бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org

10.  Податок на викиди СО2 у Фінляндії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://granteh-tyumen.com 3

11.  Рівень розвитку аграрного сектору Фінляндії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infofinlandia.ru