III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Д.е.н. Сазонець О.М., Лісна А.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ(на прикладі дніпропетровської області)

Розвиток сучасного олімпійського руху з кожним роком більшою мірою залежить від соціально-економічної ситуації у кожній країні та у світі в цілому. Однією з визначальних особливостей даної ситуації є постійне інтегрування олімпійського спорту у систему ринкової економіки, що виявляється у його комерціалізації.

Однак комерціалізація спорту не можлива без зацікавлених в цьому осіб, а саме людей, котрі займаються спортом, тренерів, спонсорів та засоби масової інформації. Для визначення того, слід створювати центр, чи ні, потрібно занити наскільки його будівництво буде доцільним для регіону. Адже, якщо не буде людей, котрі займаються спортом, то і необхідності в центрі не буде. Проаналізуємо зміну кількості осіб, котрі займаються спортом в Дніпропетровській області (див. рис. 1).

Рис. 1. Чисельність осіб, що займаються спортом по Дніпропетровській області за 2006–2011 рр. [1]

Рис. 1. Чисельність осіб, що займаються спортом

по Дніпропетровській області за 2006–2011 рр. [1]

Із рис. 1 видно, що тенденція являється низхідна, тобто чисельність зменшується. Для того, щоб краще зрозуміти причини даної тенденції проаналізуємо забезпеченість регіону спортивними спорудами (див. табл. 1) [1].

Аналізуючи дані табл. 1, можна зробити висновок, що регіон в недостатній кількості забезпечення спортивними спорудами, а це в свою чергу призводить до зменшення чисельності людей, котрі займаються спортом, адже їм немає де ним займатися. Отже, будівництво центру являється необхідним для регіону, адже він принесе додаткових дохід з продажу білетів, абонементів та оренди. Однак слід зауважити, що так як олімпійські рух в останні роки набуває все більшої популярності, то і центр повинен бути з олімпійських видів спорту.

Таблиця 1. Спортивні споруди Дніпропетровської області за 2006–2011 рр.

2006

2007

2007

2009

2010

2011

Стадіони

87

87

87

86

83

84

Плавальні басейни

52

52

52

52

52

53

Спортзали

1259

1262

1265

1256

1240

1239

Пристосовані приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять

1299

1308

1321

1336

1358

1357

Спортивні майданчики

2817

2823

2767

2662

2598

2609

Футбольні поля

501

504

503

514

504

499

Розглянемо, що ж являється центром олімпійської підготовки: центр олімпійської підготовки – заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує підготовку спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях. Держмолодьспорт надає закладу фізичної культури і спорту статусу центру за наявності компонентів наведених на рис. 2.

Рис. 2. Необхідні умови для надання закладу фізичної культури і спорту статусу центру [2]

Рис. 2. Необхідні умови для надання закладу

 фізичної культури і спорту статусу центру [2]

Аналізуючи рис. 2 можна зробити, висновок, що умов, які висуваються що закладу фізичної культури та спорту, щоб отримати статус центру небагато і реалізуємі, і Дніпропетровська область має всі необхідні ресурси для створення такого центру.

Функціонування центру олімпійської підготовки в Дніпропетровській області призведе до появи нових робочих міст, збільшення кількості національних спортивних заходів, приток інвестицій в регіон.

Список використаних джерел:

1. Інформаційні матеріали щодо розвитку фізичної культури та спорту в Дніпропетровській області за 2011 рік // Дніпропетровська обласна державна адміністрація управління у справах фізичної культури та спорту.

2. Постанова КМУ №948 від 07.09.11 року «Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки».