III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Стасюк Ю.М., Ковальова А.Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Показник індексу глобальної конкурентоспроможності визначає економічну складову стійкого розвитку. На цьогорічному економічному форумі в Давосі питання підвищення конкурентоспроможності стало одним з ключових, адже це є головною умовою виходу України з рецесії, до якої призвела світова фінансово-економічна криза. Аналіз економічної ситуації країни проводиться за 12 групами чинників, а саме: державні інститути, інфраструктура, макроекономічні умови, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність товарних ринків, ефективність ринку праці, розвиток фінансових ринків, технологічна готовність, обсяг ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації.

У рейтингу Індексу конкурентоспроможності 2011-2012 Україна займає 82 місце серед 142 країн. Цього разу сусідами України по рейтингу стали Тринідад і Тобаго та Намібія. Порівняно з попереднім роком Україна покращила свій рейтинг на сім позицій (89 місце у 2010 р.), а порівняно з 2008 р. (початком фінансово-економічної кризи) Україна опустилась на 10 позицій (72 місце серед 134 країн). Найгірші результати Україна демонструє за базовими показниками, особливо за групами – макроекономічні умови (порівняно з 2008 р. втратила 21 позицію) та державні інститути (16 позицій). Критичним для макроекономічної стабільності та інституціонального середовища був 2010 р., коли рейтинг України за цими показниками досяг відповідно 132 і 134 позиції серед 139 країн рейтингу. Така ситуація зумовлена важким подоланням наслідків фінансово-економічної кризи в Україні [1-4].

Серед показників підвищення ефективності найгірші позиції в 2011 р. отримали субіндекси: «Ефективність товарного ринку» – 129 позиція і «Досконалість фінансового ринку» – 116 позиція рейтингу. Найбільший спад спостерігається на фінансовому ринку: лише за рік субіндекс « Досконалість фінансового ринку» втратив 21 пункт. Фінансово-економічна криза завдала значних втрат фінансовому ринку України, а за даними 2011 р. ситуація не надто оптимістична – серед 142 країн Україна займає 116 позицію [1-4].

Згідно з результатами дослідження, за останні чотири роки значно погіршилася ситуація у сфері бізнесу – субіндекс «Досконалість бізнесу» втратив 23 пункти. На стан бізнесу в Україні суттєво вплинуло прийняття нового податкового кодексу.

 Проте наявні в економіці України і позитивні зрушення, зокрема субіндекс «Інновації» у 2011 р. зайняв високу 38 позицію серед 142 країн рейтингу. Це свідчить про те, що в Україні швидкими темпами розвиваються інноваційні процеси – порівняно з 2010 р. «Інновації» покращили свою позицію на 25 пунктів. Серед показників ефективності доволі високі позиції займають субіндекси «Віща освіта та система навчання» та «Ефективність ринку праці» – 51 і 61 позиції відповідно.

Для економічного виміру стійкого розвитку також використовують індекс економічної свободи, який показник щорічно публікується агенцією The Heritage Foundation.

Загальний індекс економічної свободи України у 2011 р. погіршився на 0,6 пунктів порівняно з 2010 р. Загалом в останні чотири роки спостерігається негативна динаміка загального індексу економічної свободи – зменшення складає 5,2 пункти. Дані зміни зумовлені наступними чинниками: погіршенням свободи бізнесу через законодавче навантаження; значною залежністю економіки від уряду; кризою фінансової системи (зниження кредитування малого та середнього бізнесу); високим рівнем корупції; незадовільною політикою влади у сфері соціального захисту населення та працевлаштування.

Серед показників індексу економічної свободи значного зниження в період економічно-фінансової кризи зазнав показник свободи інвестицій – з 2008 р. по 2011 р. він знизився на 10 пунктів. Більш того показник фінансової свободи впав на 20 балів, а свобода від корупції знизилась на 5 пунктів [5].

Варто окремо виділити показник свободи бізнесу, який за період кризи 2008-2009 рр. впав на 5,7 пункти, а у 2011 р. виріс на 8,4. Таким чином створюється враження, що сфера бізнесу в Україні відновлюється після кризи. Але насправді бізнес в Україні знаходиться не в найкращому стані – про це свідчить рейтинг Doing Business, який щорічно складає Всесвітній банк. У 2011 р. Україна зайняла 149 позицію в рейтингу серед 183 країн, проте вже у 2012 р. мала 152 місце [6].

Слід відмітити, що всі країни відповідно до індексу економічної свободи поділяються на наступні групи: вільні – з показником 80–100; в основному вільні –з показником 70–79,9; помірно вільні – з показником 60–69,9; в основному невільні – з показником 50–59,9; деспотичні – з показником 0–49,9 [5]. Таким чином, Україна за індексом економічної свободи у 2011 р. входить до групи деспотичних країн. У 2008 р., коли розпочалась фінансово-економічна криза, Україна знаходилась у групі в основному невільних країн, а протягом наступних трьох років посіла місце серед деспотичних країн. Дана ситуація є досить критичною для нашої країни і повинна змусити задуматися політичну еліту над економічною свободою України в бізнес-просторі.

Список використаних джерел:

1. Global Competitiveness Report 2008-2009 [Електронний ресурс] // World economic forum. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf

2. Global Competitiveness Report 2009-2010 [Електронний ресурс] // World economic forum. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf

3. Global Competitiveness Report 2010-2011 [Електронний ресурс] // World economic forum. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf

4. Global Competitiveness Report 2011-2012 [Електронний ресурс] // World economic forum. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

5. Індекс економічної свободи України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.heritage.org/index/country/ukraine

6. Doing Business [Електронний ресурс] // Ukraine. — Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine