III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г.. Том 1 17-18 февраля 2012гТом 1

Тимків Т.М.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК БРАЗИЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У сучасних умовах глобалізації проблема побудови системи енергетичної безпеки країни, яка володіє такими запасами, є однією із ключових. При цьому основним завданням постає узгодження національних інтересів країн – експортерів та імпортерів нафти та інших джерел енергії, а також транзитних держав.

Бразилія – одна з провідних країн Латинської Америки, має великий політичний і економічний вплив у регіоні, енергетичний потенціал, також є важливим гравцем на світовій арені.

Згідно з результатами недавнього дослідження британського Centre for Economics and Business Research, Бразилія випередила Великобританію за сукупним обсягом ВВП і посіла шосте місце в рейтингу найбільших економік планети. Економіка Бразилії, що підживлюється нафтою, природним газом і залізною рудою, стрімко зростає. За оцінками експертів, ВВП Бразилії у 2011 році досяг $ 2,52 трлн, продемонструвавши зростання в $ 0,42 трлн. [2]. Ці показники дозволили міністру економіки Бразилії Гідо Мантезі пообіцяти, що найбільша економіка Латинської Америки до 2015 року обжене Францію і вийде на п’яте місце у світі. «Економіка Бразилії буде рости швидше, ніж ВВП європейських країн, чиє зростання буде повільним», – обґрунтував він свої надії [2].

За останні 30-40 років Бразилії вдалося значно змінити свою енергетичну систему. З однієї сторони, суттєво зменшилась залежність від імпорту енергоресурсів, а з іншої – збільшилася частка джерел енергії.

На сьогодні бразильський уряд продовжує проводити активну політику у таких напрямах:

- розвиток вітрової та біоенергетики;

- збільшення видобутку нафти на континентальному шельфі;

- підвищення ефективності виробництва енергії та розширення способів застосування природного газу;

- економія електроенергії.

Питаннями енергетичної безпеки Бразилії займається Міністерство видобувної промисловості та енергетики. У листопаді 2007 року ним був прийнятий «Національний план розвитку енергетики до 2030 року» («План 2030») [1, с. 28].

Згідно розрахункам уряду, в найближчі десятиліття виробництво і використання нафти і нафтопродуктів в країні збільшиться. При цьому, якщо у 2020 році експорт нафтопродуктів очікується у розмірі 270 тис. барелів за добу, то у 2030 році попит перевищить пропозицію, і нафтопродукти будуть імпортуватися – близько 100 тис. барелів за добу.

Більше того, очікується збільшення виробництва природного газу, однак, незважаючи на це, імпорт даного енергоресурсу також буде зростати. Слід відмітити, що в структурі споживання природного газу зросте значення енергетичного сектору (з 19,8% у 2005 році до 24,7% у 2030 році). Для досягнення таких показників у розвитку енергетики, згідно «Плану 2030», необхідне надходження капіталу в даний сектор у розмірі 32,1 млрд дол. Більше 80% всіх інвестицій будуть направлені в нафтову галузь, в електроенергетику надійдуть 286 млрд дол., у газову галузь – 95 млрд дол. [1, с. 30]. Таким чином основні капіталовкладення будуть припадати на нафтову сферу – це свідчить про те , що бразильський уряд все таки віддає пріоритет даній галузі.

Варто згадати і про внутрішні проблеми розвитку енергетики Бразилії. Це такі: недостатньо розвинута інфраструктура, регіональна нерівність, нестача кваліфікованої робочої сили і капіталу, технологічна відсталість, конфлікти між різними рівнями влади. У «Плані 2030» зазначена необхідність вирішення даних проблем.

Важливою подією стало підписання «Меморандуму про розуміння» в області енергетики між США та Бразилією 9 березня 2007 року в Сан-Паулу [1, с. 31]. Цей документ стосувався розвитку біопалива; відмічалася важливість співробітництва в даній сфері як на двосторонньому рівні, так і у відносинах з третіми країнами на глобальному рівні. Крім цього, було зазначено, що в майбутньому необхідно розглядати питання, пов’язані з тарифними бар’єрами на ринку біопалива.

Свої плани розвитку пропонують найбільші енергетичні компанії Бразилії – «Petrobras» і «Electrobras». Згідно стратегічному плану «Petrobras» на 2009-2013 роки, основна увага буде приділятися розвитку виробництва, збільшення запасів нафти і газу, залучення інвестицій. У 2010 році компанія виділила 993 млн дол. для дослідження родовищ нафти та їх розробку [3].

Компанія «Electrobras» реалізує ряд програм з розвитку електроенергетики країни. Так, 17 травня 2011 року ця компанія підписала «Меморандум про взаєморозуміння» з російським енергохолдингом «Інтер РАО ЄЕС» [4]. Документ, який підписаний передбачає розвиток співробітництва, орієнтованого на підготовку спільних проектів у галузі електроенергетики на території Бразилії та на ринках третіх країн.

У 2010-2011 році економіка Бразилії відновлюється після кризи, відповідно, розвивається і енергетичний сектор. На відміну від 2009 року, коли спостерігався спад виробництва практично всіх видів енергії, 2010 рік характеризувався збільшенням як виробництва, так і споживання різних видів енергії. Самі країни-члени BRICS визнали необхідність диверсифікації енергоструктури шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії і підвищення енергоефективності. Однак, беручи до уваги, що нафта в найближчому майбутньому буде продовжувати відігравати роль стратегічного ресурсу, нарощення власного потенціалу в нафтовій галузі має важливе значення для економічного та геополітичного положення Бразилії. Слід додати, що невдачі ОПЕК в регулюванні цін на нафту під час економічної кризи призвели до того, що країни-члени ОПЕК стали активніше проводити переговори з основними країнами – виробниками нафти, в тому числі і з Бразилією, що свідчить про її зростаючу роль на ринку енергоресурсів.

На основі вище сказаного, можна зробити такі висновки:

- у Бразилії проводиться активна енергетична політика, направлена на збільшення потенціалу країни в цій сфері за різними напрямами;

- урядом країни були чітко відмічені орієнтири для енергетичного розвитку, які зазначені в «Плані 2030»;

- незважаючи на те, що економічна криза вплинула на виробництво енергоресурсів в країні, біоенергетика залишається однією із пріоритетних галузей;

- нарешті Бразилія буде відгравати все більш значну роль на світових ринках енергоресурсів.

Список використаних джерел:

1. Коваль А. Современные проблемы и перспективы развития энергетики Бразилии / А. Коваль // Латинская Америка. – 2011. – № 8. – С. 25-35.

2. Прощавай, немита Бразиліє! Південноамериканська країна виривається в економіки-лідери [Електронний ресурс] // Кореспондент. – 2012. – 13 січня. – Режим доступу: http://pda.korrespondent.net/ua/journal/1309051

3. Мельникова О. Энергетика Бразилии [Електронний ресурс] / О. Мельникова // Коммерсант. – 2011. – 19 дек. – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1833613

4. «Интер РАО ЕЭС» будет сотрудничать с бразильской Electrobras [Електронний ресурс] // Вести. – 2011. – 17 мая. – Режим доступу: http://www.vesti.ru/doc.html?id=452885