III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 2

Підмогильний О.О.

Класичний приватний університет, Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Федеральні та регіональні державні закупівлі продовжують залишатися в Росії важливим елементом економічної політики та стимулювання розвитку національного виробництва, підтримання зайнятості, забезпечення обороноздатності країни та продовольчої безпеки.

Так, у 2009 році обсяг держзамовлення Російської Федерації склав 4 трлн. карбованців, у 2010 році разом з державним оборонним замовленням – 5 трлн. карбованців.

Основним нормативно-правовим актом, що регламентує всі державні та муніципальні закупівлі в Російській Федерації, а також визначає обов’язкові вимоги щодо публікації інформації щодо закупівель в мережі Інтернет є федеральний закон № 94-ФЗ «Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних та муніципальних потреб» від 21 липня 2005 року, що набрав чинності з 01 січня 2006 року.

Цей закон регулює відносини, пов’язані з розміщенням замовлення на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних, муніципальних потреб, потреб бюджетних установ, в тому числі встановлює єдиний порядок розміщення замовлень, з метою забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації при розміщенні замовлень, ефективного використання коштів бюджетів та позабюджетних джерел фінансування, розширення можливостей для участі фізичних та юридичних осіб в розміщенні замовлень та стимулювання такої участі, розвитку добросовісної конкуренції, удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері розміщення замовлень, забезпечення прозорості розміщення замовлень, запобігання корупції та інших зловживань у сфері розміщення замовлень.

Він застосовується у випадках розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб та потреб бюджетних установ, за виключенням випадків, якщо такі послуги надаються міжнародними фінансовими організаціями, створеними у відповідності з міжнародними договорами, учасником яких є Російська Федерація, а також міжнародними фінансовими організаціями, з якими російська Федерація уклала міжнародні договори. Перелік зазначених міжнародних фінансових організацій затверджується Урядом Російської Федерації.

Крім того, особливості розміщення державного оборонного замовлення, замовлення на постачання матеріальних цінностей до державного резерву можуть встановлюватись іншими федеральними законами.

З метою підвищення ефективності розміщення державного замовлення, протидії корупції у сфері державних фінансів Постановою Уряду Російської Федерації від 17 березня 2008 року № 179 визначені сайти у мережі Інтернет, на яких здійснюється проведення відкритих аукціонів в електронній формі.

У відповідності до законодавства, державні та муніципальні закупівлі в Російській Федерації повинні розміщуватись на єдиному офіційному сайті держзакупівель РФ – www.zakupki.gov.ru. На ньому всі російські тендери розгалужені за сферою діяльності та по регіональному принципу.

Уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, вищим виконавчим органом державної влади суб’єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією визначається офіційне друковане видання для опублікування інформації про розміщення замовлень, а також офіційний сайт Російської Федерації, офіційний сайт суб’єкта Російської Федерації, офіційний сайт муніципального утворення в мережі Інтернет для розміщення інформації про розміщення замовлень.

У випадку, якщо муніципальне утворення не має офіційного сайту, муніципальний замовник розміщує інформацію про замовлення на офіційному сайті суб’єкту Російської Федерації, в межах якого воно розташовано.

Уповноваженим органом щодо нормативно-правового регулювання державного замовлення в Російській Федерації є Міністерство економічного розвитку Російської Федерації.

Державні закупівлі – це придбання за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг для задоволення державних та муніципальних потреб.

Головними критеріями проведення держзакупівель в Російській Федерації є:

- рівне та справедливе відношення до всіх учасників торгів;

- відкритість та прозорість;

- ефективність витрачання коштів платників податків;

- відповідальність.

Державні закупівлі в Російській Федерації розрізняють за рівнями:

1. Державні закупівлі федерального рівня – здійснюються за рахунок федерального бюджету.

2. Державні закупівлі регіонального рівня – здійснюються за рахунок коштів суб’єкту федерації (республіка, край, регіон);

3. Державне замовлення муніципального рівня – держзамовлення формується за рахунок держзакупівель, що здійснюються містом, муніципалітетом, районом;

4. Державне замовлення на позабюджетні кошти – грошові фонди, що можуть бути залучені при закупівлі в інтересах державного замовлення при будь-якому рівні замовника.

Процедурами застосування держзакупівель є:

- відкритий аукціон в електронній формі;

- відкритий конкурс;

- відкритий аукціон;

- запит котирувань (найбільш популярна процедура, що застосовується при невеликих обсягах – менше 500 000 карбованців у квартал за однорідними товарами);

- попередній відбір;

- біржеві торги;

- закупівля у єдиного постачальника (застосовується в особливих випадках, передбачених законодавством) [1].

Рішення про обрання процедури закупівлі приймається безпосередньо організатором торгів.

Російські тендери можуть бути одноетапні та двоетапні. Зазвичай, конкурси на держзакупівлі РФ проводяться у один етап, коли подані заявки учасників на отримання держзамовлення розглядаються організатором, за результатом чого обирається переможець.

Проте, деякі держзамовлення проводяться за іншим алгоритмом. На першому етапі проводяться переговори з постачальниками, після чого (на ІІ етапі) з врахуванням технічних вимог до поставок постачальники подають заявки, що містять обсяги реалізації та ціну контракту.

Двоетапний конкурс – довготривалий процес, а тому на практиці застосовується для придбання специфічних або коштовних товарів.

Для отримання державного замовлення постачальнику необхідно запросити на офіційному сайті державних закупівель конкурсну документацію – перелік документів, що містить всю інформацію щодо конкретного державного замовлення Російської Федерації, умови проведення конкурсу та критерії вибору переможця торгів.

Наступний крок – подання постачальником у встановлені терміни конкурсної заявки, де зазначається ціна контракту.

За результатами розгляду заявок визначається переможець, що запропонував найліпші умови контракту.

З переможцем закупівлі укладається державний контракт на реалізацію державного замовлення Російської Федерації. Він повинен включати до себе:

- інформацію про терміни постачання товарів або надання послуг для державних потреб, технічні вимоги (ознаки товарів, терміни придатності та інше);

- забезпечення виконання державного замовлення (банківські гарантії, страхування, застава).

У випадку невиконання умов державного замовлення, виконавець включається до реєстру недобросовісних постачальників та на два роки позбавляється права брати участь в конкурсах на отримання держзамовлень в Росії та реалізацію російських державних закупівель.

Діюче законодавство встановлює також можливість участі у публічних торгах та аукціонах іноземних компаній з правом застосування національного режиму. Однак, для цього необхідно встановлення аналогічного режиму іноземними державами й для російський постачальників (у протилежному випадку для нерезидентів застосовується завищений коефіцієнт 15 відсотків від ціни контракту).

Звертає увагу на себе й російський досвід розміщення замовлення шляхом проведення відкритого аукціона в електронній формі, що дозволяє створити належні умови для прозорої конкурентної боротьби.

Механізм його проведення встановлює Глава 3.1 Федерального закону № 94-ФЗ.

Так, за вибором замовника аукціон проводиться на одному з п’яти електронних торгових майданчиків (ЕТМ): Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru), Єдиний електронний торговельний майданчик (etp.roseltorg.ru), ММВБ-Інформаційні технології (www.etp-micex.ru), Індексне агентство РТС (www.rts-tender.ru), Агентство з державного замовлення, інвестиційної діяльності та міжрегіональних зв’язків Республіки Татарстан (etp.zakazrf.ru).

У порівнянні з іншими аукціонами та конкурсами електронні мають низку переваг:

1. Скорочені терміни проведення процедур.

2. Економія бюджетних коштів на організацію та проведення торгів.

3. Прозорість та відкритість процесу закупівель.

4. Чесна конкуренція, що виключає нецінові методи ведення боротьби.

5. Рівні права всіх постачальників товарів, робіт та послуг.

6. Участь в торгах в режимі он-лайн з будь-якої території.

7. Високий рівень безпеки та захисту, застосування електронного цифрового підпису.

8. Доступність для представників середнього та малого бізнесу [2].

Етапи проведення аукціона:

1) подання заявок в електронній формі;

2) розгляд перших частин заявок (містять згоду учасника та технічні характеристики товару);

3) проведення в режимі он-лайн електронного аукціона зі зниженням ціни від 0,5 % до 5 %;

4) розгляд других частин заявок;

5) підведення підсумків, публікація протоколу;

6) направлення переможцю шаблону контракту для врегулювання можливих розбіжностей;

7) внесення учасником контрактного забезпечення;

8) укладання контракту.

Терміни проведення аукціону: до 3 млн. карбованців – не менше 7 календарних днів, більше 3 млн. крб. – не менше 20 днів, предмет закупівлі – товари, роботи, послуги, що містяться у переліку, затвердженому Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 17 грудня 2009 року № 1996-р та закуповуються виключно у формі відкритого аукціона.

Разом з тим, згідно номенклатури, що затверджена наказом Мінекономрозвитку Російської Федерації від 07 червня 2011 року № 273 інші предмети закупівлі, якщо замовлення за ними в поточному кварталі перевищує 500 тис.крб., теж закуповуються через електронні торги [3].

Цікавим автору здається й російський механізм захисту порушених прав та інтересів учасників державних закупівель.

Зокрема, питання оскарження процедури державних закупівель в Росії регулюється федеральним законом № 94-ФЗ, а також наказом Федеральної антимонопольної служби Росії від 14.11.2007 № 379.

Державну функцію розгляду скарг на дії (бездіяльність) замовника, уповноваженого органу, спеціалізованої організації, конкурсної, аукціонної або котирувальної комісії при розміщенні замовлення на поставку товару, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб виконує Федеральної антимонопольної служби та її територіальні органи.

Будь-який учасник розміщення замовлення має право оскаржити в судовому порядку, а також шляхом подання скарги до служби дії (бездіяльність) суб’єктів закупівлі, якщо такі дії (бездіяльність) порушують права і законні інтереси учасника розміщення замовлення. Після подачі скарги та прийняття її до розгляду уповноважені на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування протягом двох робочих днів після дня надходження скарги розміщують на офіційному сайті інформацію про надходження скарги та її зміст, а також повідомляють учасника розміщення замовлення, який подав скаргу, суб’єктів закупівлі, дії (бездіяльність) яких оскаржуються, про місце і час розгляду такої скарги.

Органи зобов’язані розглянути скаргу по суті і заперечення на неї протягом п’яти робочих днів з дня надходження скарги і повідомити учасника розміщення замовлення, який подав скаргу, осіб, які направили заперечення на скаргу, про результати такого розгляду.

Крім того, вони вправі призупинити розміщення замовлення до розгляду скарги. У такому випадку контракт не може бути укладений до розгляду скарги по суті. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги може бути оскаржено в судовому порядку протягом трьох місяців з дня його прийняття [4].

Разом з тим, як свідчить практика, сфера закупівель для державних та муніципальних потреб в Росії є надзвичайно придатною для корупційних ризиків та зловживань. До них, передусім, слід віднести:

- укладання контрактів без проведення конкурсних процедур з використанням неконкурентної процедури – запиту котирувань;

- недотримання норм законодавства при оформленні конкурсної документації, документації про аукціон, повідомлення про проведення запиту котирувань, внесення до них додаткових вимог до учасників (відомостей та документів, не передбачених законодавством);

- факти картельних змов учасників, ігнорування антимонопольного законодавства;

- порушення та зловживання на стадії виконання контрактів (неналежне прийняття робіт або їх прийняття за завищеною вартістю, не включення до контрактів обов’язкових умов (неустойки, штрафа, пені) при неналежному виконанні постачальником зобов’язань, непроведення претензійно-позовної роботи з недобросовісними постачальниками);

- шахрайство, зловживання службовим становищем, недбалість, хабарі, лобіювання державними службовцями контрактів з афілійованими комерційними структурами);

- використання при здійсненні державних закупівель фірм-одноденок, діяльність яких направлена на обмеження конкуренції шляхом дискримінації добросовісних учасників, розкрадання бюджетних коштів, уникнення від оподаткування, інші прояви тіньового сектору економіки).

Враховуючи зазначене, у поточному році законодавство Російської Федерації у сфері держзамовлення зазнало суттєвих змін. Зокрема, державні корпорації, монополії та компанії з державною часткою, що раніше самостійно обирали правила закупівель, у відповідності до вимог Федерального закону № 223-ФЗ «Про закупівлю товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб» зобов’язані оприлюднювати на власних веб-сайтах (з 01 липня 2012 року – на офіційному сайті www.zakupki.gov.ru) правила закупівельної діяльності «Положення про закупівлю», а також плани закупівель не менше, ніж на рік та повідомлення про заплановані торги разом із документацією закупівельних процедур.

Водночас, всі замовники зобов’язані розміщувати на офіційному сайті плани-графіки закупівель, що дозволить правоохоронним та контролюючим органам посилити контроль за сферою прок’юременту.

Крім того, на даний час Мінекономрозвитку внесений до Державної думи законопроект про федеральну контрактну систему. На відміну від існуючого законодавства, що контролює лише процедуру держзакупівлі, зазначені зміни дозволять контролювати увесь процес торгів, починаючи від планування та закінчуючи виконанням контрактів) [5].

Список використаних джерел:

1. Сайт Госзакупки: ФЗ-94, государственные закупки, электронные торги и открытый конкурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.torg94.ru/1

2. Википедия – свободная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru.wikipedia.org

3. Неофициальный сайт специалистов по государственным закупкам в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.gov-zakupki.ru/expert/elektronnyy-auktsion

4. Борисенко А. Оскарження державних закупівель: Україна та міжнародна практика [Електронний ресурс] / А. Борисенко, І. Хоніна. – Режим доступу: http://www.pravotoday.in.ua/ ua/press-centre/publications/pub-646/

5. Госзакупки. Госзаказ России [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.gos-zakaz.com/news/69