III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 2

Шандрук С.М.

м. Київ, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У РЕСПУБЛІЦІ СІНГАПУР

Ефективність розвитку економіки країни залежить від належного здійснення державного регулювання. Починаючи з 1965 року, Сінгапур рухався у напрямку стрімкого розвитку економіки держави на глобальному рівні. Ринковий механізм країни формувався на основі правового державного регулювання, яке опиралося на історичні, культурні та національні традиції, в яких відсутня універсалізація та домінує свобода у виборі форм і засобів розвитку.

Усвідомлюючи вагому роль того, що розвиток малого та середнього бізнесу напряму впливає на ступінь розвитку економіки держави, Республіка Сінгапур застосовує ряд інструментів державного регулювання щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємництва держави.

Головним знаряддям Сінгапуру у боротьбі за стале економічне зростання стає бізнес-клімат та умови для ведення бізнесу. Згідно даних, опублікованих американським фондом Heritage Foundation за 2011 рік, індекс економічної свободи Республіки Сінгапур становить 87,5, що який рік поспіль забезпечує країні 2-е місце в даному глобальному рейтингу та загальна оцінка залишається значно вищою, ніж середні світові показники. Іншими словами, економіка Сінгапуру є найпривабливішою для ведення бізнесу. Якщо порівняти з Україною, то ми займаємо лише 163 місце із 179 можливих у даному рейтингу.

Держава створює привабливий інвестиційний клімат, де діє пільгова податкова політика по відношенню до малого бізнесу, пов’язаного із залученням іноземного капіталу та відсутнє мито на переведення прибутку.

За даними дослідження, здійсненого міжнародними експертами із CNN Time Warner Group на початку 2011 року, Сінгапур займає 5 місце у світі по сприянню розвитку малого бізнесу в країні. Даний рейтинг свідчить про надання державою особливих пільг для малого і середнього бізнесу, що лише починає свій розвиток та діяльність і виходить на світову арену. Тому досить невипадково в даній країні знаходиться більше 3,5 тис. відомих світових компаній, та більше 120 транснаціональних компаній мають тут свої представництва.

Державна політика Сінгапуру спрямована на тісну співпрацю підприємств і об'єднання їх у спілки. Робиться це з метою ефективного розподілу праці і для більш продуктивної роботи в області запуску нових сучасних технологій, виробництва нової продукції.

У Сінгапурі розроблені і впроваджені в життя десятки різноманітних програм пільгового кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Це і видача спеціальних позик, і страхування кредитів, і розподіл субсидій. З 2001 року для малих і середніх підприємств знижені процентні ставки. Так, при отриманні кредиту строком до 4 років діє ставка в 5% річних, а при отриманні довгострокового кредиту – 6,5%. Спеціальне пільгове кредитування передбачено для мікрофірм, чисельність персоналу яких не перевищує 10 осіб.

За таких умов, у Сінгапурі налічується близько 140 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, це приблизно 92% від усіх підприємств країни. Малий бізнес покриває значну частину зайнятості населення і забезпечує приріст ВВП близько на 5-6% на рік.

У Сінгапурі було започатковано громадську організацію ASME (Asso-ciation of Small & Medium Enterprises), що об'єднує представників малого і середнього бізнесу. ASME веде переговори з урядовими структурами, організовує для підприємців бізнес-клуби, зустрічі, тренінги. За допомогою даної організації здійснюється тісний зв'язок між малими підприємствами та державою.

Такі значні успіхи малого бізнесу були б неможливі без цілеспрямованої державної підтримки. Держава зацікавлена допомагати підприємствам малого та середнього бізнесу стати конкурентоспроможними на міжнародній арені. Для підтримки малих та середніх підприємств в Сінгапурі створено єдине на всю країну агентство Spring. Воно здійснює близько 100 різних програм державної допомоги підприємцям. Основними напрямами цієї роботи є:

· розвиток підприємницького потенціалу компаній малого бізнесу;

· надання консалтингових, бухгалтерських, інформаційних послуг підприємцям;

· конкретна допомога підприємствам за специфікою їх роботи;

· боротьба за якість і стандартизацію послуг та вироблених у країні товарів;

· вдосконалення структури підприємств малого бізнесу;

· підготовка кадрів для управління малим бізнесом

Сінгапурська модель державного регулювання малого та середнього бізнесу є прикладом унікального поєднання чіткого державного планування та ринкового механізму. Результатом державного регулювання є продуманий вибір галузевих пріоритетів, формування ключових галузей, індустріалізація економіки, перехід від імпортоорієнтованої моделі розвитку до експортної орієнтації, високих технологій і наукомісткого виробництва. Завдяки такому правильному та ефективному «втручанню» у діяльність малого та середнього бізнесу країни, держава займає лідируючі позиції у багатьох світових рейтингах і є процвітаючою та стабільною економікою.