III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Матасова А.А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МВФ

Міжнародний валютний фонд – це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва. Його політика та діяльність регулюються статутом, який має назву Статті угоди МВФ [5]. Специфіка Фонду порівняно з іншими міжурядовими організаціями полягає у тому, що у своїй діяльності він об’єднує функції регулювання, фінансування, нагляду та консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових відносин.

Міжнародні відносини України у фінансово-економічній сфері можна розглядати в двох аспектах: по-перше, Україна як держава поки що фактично не має реального доступу на міжнародні фінансові ринки. Зовнішнє фінансування вона може отримати переважно з офіційних джерел. А головне офіційне джерело – це МВФ. І навіть можливе однобічне фінансування з боку таких країн, як США, Японія, як правило, пов’язане з домовленостями з Фондом. По-друге, політика Фонду, яка проводиться в Україні і пов’язана з грошовою підтримкою, спрямована на стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні [2].

Фінансові ресурси МВФ спрямовуються для надання допомоги країнам-членам, які намагаються подолати проблеми платіжного балансу, а також для сприяння у пом’якшенні наслідків реалізації стабілізаційних програм. МВФ надає фінансування як зі своїх загальних ресурсів, так і в межах механізмів пільгового фінансування, управління якими здійснюється окремо. Держави-члени, які користуються загальними ресурсами МВФ, «купують» (тобто позичають) валюту інших держав-членів або СДР в обмін на еквівалентну суму у своїй власній валюті. МВФ стягує плату за такі позики та вимагає, щоб держави-члени в межах визначеного терміну «викупили» свою валюту у МВФ (тобто погасили заборгованість), використовуючи для цього валюту інших держав-членів або СДР. Пільгове фінансування надається у вигляді кредитів під низькі проценти [3].

Фінансові ресурси МВФ надаються Україні на досить пільгових умовах: строк сплати 3–5 років, початок оплати – через три роки, процентні ставки за кредит – від 5,75% до 6,29%. Об’єм сплати боргу на 2012 рік складає 2,433 млрд. XDR (XDR – платіжний засіб МВФ) [1].

Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки курсу національної валюти та для фінансування дефіциту платіжного балансу України і покликані пом’якшити економічні труднощі у процесі проведення економічних реформ, які дають змогу забезпечити у перспективі економічне зростання в країні. Без проведення програми економічних перетворень фінансова підтримка з офіційних джерел не має сенсу, бо в цьому разі позичкові кошти використовуватимуться на фінансування лише поточних проблем платіжного балансу, які без реформування економіки знову нагромаджуватимуться і перетворюватимуться у додатковий тягар.

Продовження співпраці з МВФ є визначальним для збереження можливостей фінансування дефіциту бюджету за рахунок порівняно дешевих позик від міжнародних фінансових організацій, зокрема, Світового банку та ЄС, умови надання позичок яких є найкращими за вартістю та термінами. Також, Європейська Комісія пов’язує співпрацю між Україною та МВФ з реалізацією своїх програм.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливою з огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на світових фінансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, дозволить зберігати привабливість для іноземних інвесторів.

МВФ вважає, що у центрі економічної програми Уряду України – всебічна консолідуюча стратегія, спрямована на гарантію фінансової стабільності. Поліпшення фінансового становища почнеться в 2010 р. і поглибиться в 2011–2012 рр. завдяки структурним реформам пенсійної системи, суспільного адміністрування і податкової системи. Фінансовий стан газового сектора буде зміцнено, зокрема шляхом реформи внутрішніх цін, підтриманої іншими багатосторонніми інституціями, що допоможе виключити субсидування енергетики і створити сучасніший і життєздатніший сектор, водночас захистивши вразливі прошарки за допомогою цільових соціальних програм [4].

Вже в 2012 році Міністром фінансів України Валерієм Хорошковським були проведені переговори з представниками МВФ. Для подальшої продуктивної співпраці з МВФ і отримання допомоги, український уряд повинен підвищити ціни на споживчий газ для населення, але це неможливо, враховуючи сучасний стан держбюджету і газові угоди з РФ. Для вирішення цього питання можливі декілька сценаріїв: 1) українському уряду вдасться переглянути угоди з Росією; 2) уряд може переглянути держбюджет з урахуванням підвищення цін, і мінімізувати негативний вплив подорожчання для населення.

Співпраця України з МВФ є досить важливою, і ефективною,так як на ній будується фундамент подальшого розвитку української економіки. Без отримання траншів від МВФ Україна не змогла б втілити багато життєво важливих державних проектів. Отримання наступних траншів можливо тільки якщо уряд виконає всі вимоги організації. Виконання цих реформ допоможе Україні зміцнювати макроекономічну стабільність, підвищувати довіру, полегшити доступ до ринків капіталу, і зробити зростання збалансованим і стійким.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. 05.04.2001 № 2346-III.

2. Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України / М.І. Савлук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 52–65.

3. Савлук М.І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності / М.І. Савлук // Вісник НБУ. – 2009. – № 1. – С. 15–28.

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua

5. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economics.kiev.ua