III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Бандура Ю.С.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв,Україна

УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Українсько-азербайджанські відносини на сучасному етапі набувають важливе як політичне, так і економічне значення для обох країн. Двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною і Азербайджанською Республікою в 2011 році в цілому відбувалося у достатньо прагматичному руслі та характеризувалось тенденцією до розширення напрямків двосторонніх економічних відносин.

Азербайджан йде шляхом структурних економічних реформ та намагається знизити свою залежність від експорту нафтопродуктів, дуже зацікавлений в розширенні зовнішньоекономічної співпраці з Україною [7].

В цих умовах зростає значення ГУАМ, який покликаний удосконалювати регіональну співпрацю. ГУАМ дає змогу Україні поглибити економічні двосторонні відносини з Азербайджаном, оскільки ГУАМ є досконалою платформою для проведення спільних консультацій.

Тобто для України ГУАМ виконує роль додаткового механізму ефективної взаємодії з Азербайджаном та іншими країнами-членами, які є одними з найактивнішими споживачами української продукції в різних сферах, є зацікавленими у спільній участі в енергетичному, торгівельному, економічному співробітництві [3].

Пріоритетним напрямом українсько-азербайджанських відносин є питання взаємодії в нафтовій сфері.

19 вересня 2011 року ратифіковано текст угоди між Україною та Азербайджаном, яка передбачає постачання в Україну скрапленого газу: в 2014 році до 2-х, а з 2015 року – 5-ти млрд. кубометрів газу на рік [2].

Між Україною та Азербайджанською Республікою спостерігається поступове зростання товарообігу. При цьому спостерігається стала тенденція до зростання позитивного сальдо України у торгівлі з Азербайджаном, що свідчить про активізацію діяльності українських підприємств на азербайджанському ринку [4].

За обсягом товарообігу за підсумками І кварталу 2011року займає 4 місце серед країн СНД, у тому числі по імпорту – 4 місце, по експорту – 4 місце.

Серед торговельних партнерів країн СНД в Азербайджанській Республіці Україна перебуває на 3 місці після Російської Федерації і Білорусі, у тому числі по імпорту на 2 місці, по експорту на 3 місці.

Показники товарообігу за 9 місяців 2011 року дещо зменшилися у порівнянні за аналогічний період 2010 року, в цілому зберігається позитивна тенденція попереднього періоду, коли за підсумками 2010 року обсяг двосторонньої торгівлі практично було відновлено на рівні до кризового періоду. Згадане зменшення товарообігу на 42, 98 млн. дол. США стосується лише однієї товарної номенклатури та пов'язане з припиненням у певний період року за технічних обставин постачання в Україну сирої азербайджанської нафти [6].

За підсумками 1-го кварталу 2011року зовнішньоторговельний оборот України з Азербайджанською Республікою (товари і послуги)склав 339,96 млн. дол. США (82,9%) і зменшився у порівнянні з 1-м кварталом 2010 рік на 70,3 млн. дол. США.

Загальний експорт товарів і послугсклав 157,78 млн. дол. США (114%) і збільшився у порівнянні з 1-м кварталом 2010 роком на 19,38 млн. дол. США, у тому числі експорт товарів – 152,85 млн. дол. США (114,3%) і збільшився у порівнянні з 1-м кварталом 2010 роком на 18,7 млн. дол. США.

Загальний імпорт товарів і послугсклав 182,18 млн. дол. США (67%) і зменшився порівняно з 1-м кварталом 2010 року на 89,67 млн. дол. США, в тому числіімпорт товарів – 178,99 млн. дол. США (66,5%) і зменшився на 90,04 млн. дол. США. Основною статтею імпорту за цей період була продукція паливно-енергетичного комплексу, яка становила 94,3% від загального обсягу імпорту товарів або 178,99 млн. дол. США. Окрім продукції паливно-енергетичного комплексу поставлялись овочі, спирт коньячний та вино, поліетилен [5].

Основними статтями експорту за цей період до Азербайджанської Республіки залишалася продукція (від загального обсягу експорту товарів): металургійної промисловості – 45,3% (228,92 млн. дол. США; агропромислового комплексу – 24,3% (122,98 млн. дол. США); машинобудування – 12,4% (62,54 млн. дол. США).

Експорт продукції металургійної промисловості за січень – вересень 2011 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2010 року на 28,86 млн. дол. США або на 14,4%.

В той же час спостерігається зменшення експорту прокату плоского із заліза гарячекатаного на 22,4%, прокату плоского із заліза холоднокатаного на 85,4%, металоконструкцій на 47,7% , інших виробів з чорних металів на 86,4%.

Експорт продукції агропромислового комплексу за січень – вересень 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 30,32 млн. дол. США або на 32,7%. В той же час спостерігається зменшення експорту соєвих бобів на 82,7%, харчових продуктів для тварин на 28,4%.

Експорт продукції машинобудування за січень–вересень 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року зменшився на 19,17 млн. дол. США або на 23,5%. В той же час спостерігається збільшення експорту холодильників, морозильників на 18,9%, центрифуг в 2,5 рази, машин для обробки металів в 80,2 рази, апаратів телефонних в 41,6 рази, проводів ізольованих, кабелів в 2,3 рази, вагонів для вантажів в 171,7 рази, апаратів літальних в 2,8 рази.

Основними статтями експорту за цей період до України: сира нафта, авіаційний керосин, продукція переробки овочів та фруктів, алкогольні та безалкогольні напої, різні хімічні продукти, полімерні матеріали [5].

Торгово-економічні відносини між двома державами розвиваються «досить активно», і сьогодні Україна є одним з основних торговельних партнерів Азербайджанської Республіки.

Українсько-азербайджанські відносини мають значні перспективи для подальшого розвитку, існує зацікавленість у розвитку співробітництва між даними країнами. У найближчих планах обох країн вивести економічну взаємодію на рівень масштабних довгострокових проектів у багатьох сферах, включаючи енергетичну, транспортну галузі, будівництво, оборонно-промисловий комплекс і аерокосмічну галузь [1].

Список використаних джерел:

1. Азербайджан и Украина обсудили дипломатические отношения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.day.az/politics/313246.html

2. Україна з Азербайджаном змогли домовитись [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svit24.net/politic/77-politic/6813-ukrajina-z-azejbardzhanom-zmogly-domovytys

3. Кухалейшвілі Г.Р. Україна і ГУАМ: Напрямки співробітництва / Г.Р. Кухалейшвілі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dipcorpus-info.at.ua/news/kukhalejshvili_ g_r_ukrajina_i_guam_naprjamki_spivrobitnictva/2011-08-11-118

4. Науменко М.І. Українсько-азербайджанське економічне співробітництво у період незалежності / М.І. Науменко // Гілея: науковий вісник. – 2010. – № 42. – С. 119-128.

5. Стан торговельно-економічного співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою (1 квартал 2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/aze/5753.html

6. Стан торговельно-економічного співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою (за січень – вересень 2011 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/azerbaijan/ua/publication/content/9691.htm

7. Чекаленко Л. Зовнішня політика України: підручник / Л. Чекаленко. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.