III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

К.е.н. Люльчак З.С., Двуреченський М.В.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У процесі розвитку інтернаціональних глобальних зв’язків між суб’єктами господарської діяльності визначилась потреба у захисті їх майнових інтересів від різноманітних ризиків пов’язаних зі збігом незалежних від них обставин.

За останні роки, після світової фінансової кризи, економіка України зазнала втрат, котрі неприпустимо ослабили усі показники економічної ефективності як країни, так і окремих підприємств. Ці обставини більшою мірою вплинули на зниження темпів росту величини експорту товарів та послуг у порівнянні з імпортом, що призвело до зниження зовнішньоторговельного сальдо України. Тому одним із головних напрямків відбудови економіки України у після кризовий період є створення ефективного механізму розвитку та функціонування експортного потенціалу. Для досягнення поставлених цілей необхідно виконання ряд завдань у системі страхування, головним з яких є страхування експортних операцій від допустимих ризиків. Для цього потрібно з'ясувати ключові питання та можливості діяльності цієї системи в Україні.

В Україні страхування операцій, які здійснюють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності є добровільним, крім випадків які передбачені законом України «Про страхування», у якому перелічено обов’язкові види страхування, одним з яких і є страхування експортних операцій. Страхування у міжнародній практиці виконується щодо ризиків котрим піддається зовнішньоекономічна операція [1]. Ціллю ж страхування експортних операцій в Україні, на нашу думку, є забезпечення надійного захисту інституцій, котрі здійснюють фінансування підприємств вітчизняної галузі від ймовірних втрат або збитків у процесі реалізації експортних контрактів. При цьому страхуванню підлягає не лише товар, вантаж, а також прибуток та витрати на транспортування.

У разі настання страхової події відшкодуванню підлягають ризики, котрі вказані у договорі страхування. Страхові ризики під час проведення експортних операцій, на нашу думку, слід класифікувати за рядом ознак (табл. 1).

Можна вважати, що за останні роки страховий ринок в Україні став більш привабливий для інвесторів, у тому числі і експортних операцій, на ньому розмістились страхові компанії Австрії, Бельгії, Німеччини, Росії, Ізраїлю, США та Франції, але це ще не показник стабільності економіки держави. Тобто перед страховиками стоїть важке завдання, яке полягає у покращенні якості страхових послуг, підвищення професіоналізму страхових компаній та їх фінансової стійкості. Але не менш важливу роль у вдосконаленні національного ринку страхування відіграє держава, та її нормативно-правова база [4].

Очевидно, що становище нашої країни та її нормативно-правової бази в проведенні страхування експортних операцій, за умов розвитку міжнародних відносин та глобалізації, не найкраще, і потребує змін та удосконалень. На нашу думку з боку держави, страхових компаній та інших зацікавлених осіб необхідно впровадити наступні заходи: удосконалити законодавчу базу, для полегшення діяльності страховиків; пришвидшити тривалість операцій; ввести сплату страхових внесків за рахунок прибутку.

Таблиця 1. Класифікація ризиків під час проведення експортних операцій*

Класифікаційна ознака

Види ризиків

Тлумачення

Залежно меті проведення експортних операцій

Ризики експортного кредитування

Ймовірність отримання втрат під час надання послуг, здійснення зобов’язань по експортному контракту та напередодні або після відправлення вантажу

Ризики інвестиційних проектів

Можливість збитків у національних підприємств, котрі здійснюють інвестування закордонних підприємств та господарств, під час процесу виконання закордонних інвестиційних проектів

Залежно від обставин, що зумовлюють появу

Некомерційні ризики

Політичні ризики, зумовлені подіями або рішеннями органів державної влади країни імпортера (покупця), які спричинили несплату заборгованості українському експортеру іноземним споживачем за зовнішнім договором чи невиплата боргу банку-кредитору за експортним кредитом

Катастрофічні ризики, тобто можливість невиплати закордонним споживачем українській стороні (експортеру) або національним експортером банку-кредитору заборгованості, у зв’язку з явищами природи, та вчинками людини котрі призвели до наступних подій: землетрусів, повені, урагану та інших стихійних явищ; катастроф промислових масштабів, пожеж, вибухів, аварій теплових та водопостачальних станцій, котрі викликали надзвичайний стан

Комерційні ризики

 

Ризики, які викликали обставини несплати боргу закордонним покупцем українській стороні чи банку-кредитору, або українським експортером банку-кредитору, у зв’язку з: невиконанням договірних зобов’язань прописаних у зовнішньо-економному контракті; неплатоспроможністю або банкрутством позичальника

Залежно тривалості існування

Короткострокові ризики

Ризики, термін яких діє до 2 років

Довгострокові ризики

Ризики, термін яких діє понад 2 роки

*Власне опрацювання на підставі [2; 3].

Усунення недоліків у сфері страхування під час проведення експортних операцій можливе не лише через зміну законодавчо-нормативної бази, а також за допомогою розробки та створення експортно-імпортного товариств. Ці товариства допомогли б урегулювати та розподілити ризик між усіма компаніями страхової сфери, це в свою чергу гарантувало повернення більшої частини експортних кредитів. Українська сторона могла б використати методи стимулювання експорту, запозичені в іноземних розвинутих країнах, це забезпечило б скасування обмежень на внутрішньому ринку стосовно експортних кредитів, дозволило створити порядок державної підтримки щодо страхування експортних кредитів, а також створення системи державного фінансування експортних операцій та надання пільг та субсидій.

Список використаних джерел:

1. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М.Д. Пазуха. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 230 с.

2. Проект закону України «Про експортне страхування та кредитування» від 3.03.2009 № 4145.

3. Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О.А. Соловйова // Фінанси України. – 2007. – №5. – С. 122–129.

4. Залєтов О. Страховий ринок потребує структурних реформ / О. Залєтов // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 10-14.