III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Приварникова І.Ю., Тарасенко Д.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ДО ПИТАННЯ ІМПОРТУ СВІЖИХ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ В УКРАЇНУ

Сьогодні незалежно від пори року в Україні у зв’язку зі спадом власного виробництва та відкритою ринковою економікою постійно збільшується попит на овочі та фрукти, котрі ввозяться в країну з інших країн. Система ввозу товарів із-за кордону створилася ще в радянські часи, але проблеми, які виникають при транспортуванні овочів та фруктів, не втрачають актуальності й тепер. Через них багато учасників-імпортерів відмовляються займатися бізнесом в даній сфері.

До основних проблем, з котрими стикаються імпортери свіжих овочів та фруктів в Україні, можна віднести такі.

По-перше, вага товару по факту прибуття до покупця не співпадає з вагою відправленої партії. Відбувається це тому, що основною тарою для перевезення фруктів і овочів є картонні коробки, які мають здатність вбирати і накопичувати вологу. Таке можливо при багатоденних перевезеннях, або ж при порушеннях температурного режиму чи режиму вологості. Як правило, такі порушення режимів виникають на митницях, де при проходженні контролю продукція може залишатися тривалий час у вимкнених рефрижераторах чи на складах тимчасового зберігання. Це призводить до збільшення фактичної маси партії поставки, внаслідок чого у покупця збільшуються витрати на оплату надлишкового мита.

Для вирішення цієї проблеми:

– при відпустці покупцям контрагенти можуть відмовлятися від обліку продукції у вагових вимірах, а користуватися кількісними (кількість одиниць продукції, кількість упаковок в яких перевозиться продукція), а для довідки указується середня вага однієї упаковки в кг;

– застосовувати введення єдиної тари (упаковки) для швидкопсувної продукції;

– у виконання своїх контрактних зобов’язань і підтримки свого ділового іміджу постачальник може закладати в стандартну упаковку зайву вагу. Покупець в цьому випадку не сплачує надлишкову поставлену вагу. Робиться це для уникнення рекламації від покупця за поставлення товару в меншій вазі, ніж заплановано.

  По-друге, при транспортуванні фруктів та овочів з однієї країни в іншу проходить від трьох до семи діб. При цьому відбувається процес усушки-утрамбовування продукції, що призводить до її старіння. Це зменшується термін придатності для споживання та строк реалізації овочів та фруктів, що перевозяться.

  Задля вирішення цієї проблеми застосовують такі способи:

– використання спеціально обладнаних рефрижераторів для підтримання певної температури та вологості на великій відстані, щоб перевезти продукцію без втрати споживної цінності. Обладнання рефрижераторів підтримує температурний режим і вологість на протязі всього шляху перевезення вантажу. У результаті заданого режиму усушка плодової продукції може становити лише 10-15% від ваги завантаженого товару;

– впроваджувати у використання вакуумне транспортування даного вантажу (у спеціальних вакуумних пакетах), що дає можливість відокремити продукцію від будь-якого зовнішнього впливу;

– використання створених на митницях окремих черг для швидкопсувної продукції, яка мінімізує витрати часу проходження митного контролю (наприклад, шляхом пропуску двох машин з іншим вантажем, потім однієї зі швидкопсувною продукцією, або ж направленням продукції для перевірки її якості в окремі лабораторії, що не залежать від митного органу);

По-третє, внаслідок коливання цін на світовому ринку змінюється статистична митна вартість імпортних товарів. У випадку, коли імпортер ввозить товар та представляє на митницю інформацію про ціну, значно меншу ніж середня митна вартість фруктів та овочів, що імпортуються, митний орган ставить під сумнів декларовану митну вартість та застосовує другий метод нарахування мита щодо ідентичних товарів. За цим методом митна вартість овочів та фруктів, що імпортуються, як правило, вища, ніж у декларації митної вартості. Таким чином імпортер сплачує більше мита.

Для зменшення витрат на митне оформлення, у тому числі на оплату мита, імпортерам рекомендовано постійно спостерігати за цінами на світовому ринку й погоджувати контракти за укладеними угодами з митним органом.

Крім того, для усунення цих проблем можна при перевезенні свіжих фруктів та овочів залучити третю сторону в якості страховика всіх ризиків. Такою стороною може виступити банк або незалежна компанія, яка зможе покрити всі надмірні витрати.

Отже, рекомендації, які наведені вище, дозволять знизити витрати імпортерів та збільшити їх прибутки при імпортуванні Україну свіжих фруктів та овочів з інших країн., що стимулюватиме розвиток бізнесу даної галузі.

Список використаних джерел:

1. Митна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua

2. Про ЗЄД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.провэд.рф

3. Митні правила України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.country. alltravels.com.ua