III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Коляда О.М.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЧОРНОГОРІЇ В РАМКАХ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Україна та Чорногорія вийшли на якісно новий рівень співпраці у 2006 році, коли Чорногорія стала незалежною державою. 15 червня 2006 року відбулось визнання Україною Чорногорії, а 22 серпня цього ж року між двома державами встановлено дипломатичні відносини. Незважаючи на невеликі розміри Чорногорії та її нещодавній вихід на міжнародну арену в якості незалежної держави, співробітництво України з цією країною є перспективним. Ті суб’єкти господарювання, які звернуть увагу на вигідне географічне розташування Чорногорії, на її розвинену транспортну інфраструктуру, стабільність, безпеку, а найголовніше – на те, що у Чорногорії існують достатньо ліберальні умови започаткування та ведення бізнесу, в найкоротшій перспективі отримають помітний результат своєї діяльності.

Двосторонні відносини регулюються уже 32 нормативно-правовими актами, ключовими з яких є:

1) Угода між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво (01.08.1995 р., згідно з правонаступництвом;

2) Угода між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про взаємне сприяння та захист інвестицій (09.01.2001, згідно з правонаступництвом);

3) Угода між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії про військово-технічне співробітництво (04.11.2003);

4) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про режим взаємних поїздок громадян (15.06.2010) [3].

Прогнозуємо, що значній активізації двостороннього торгово-економічного співробітництва між Україною та Чорногорією сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю, що відбулось 18 листопада 2011 року. Укладення Угоди матиме позитивний вплив на економіку обох країн. Зважаючи на те, що торговельно-економічні зв’язки двох країн знаходяться на початковому етапі, угода дасть позитивні ефекти від інтенсифікації співпраці.

Ще до підписання угоди спостерігалась позитивна динаміка у торговельно-економічному співробітництві України та Чорногорії (табл. 1). Відкриття ринку Чорногорії для українських виробників, а ринку України – для чорногорських, дозволить отримати ще стрімкіше зростання нижченаведених показників.

Таблиця 1. Торговельно-економічне співробітництво України та Чорногорії

(млн. доларів США)*

2009

2010

2011 (10 місяців)

Товарообіг

5,246

11,998

13,80

Експорт

2,011

6,709

7,58

Імпорт

3,25

6,289

6,22

Сальдо

-1,225

0,417

1,36

Джерело: [2].

Як бачимо, починаючи з 2010 року вдалося досягти зміни негативної тенденції перевищення імпорту над експортом. Якщо в 2009 році сальдо зовнішньої торгівлі було від’ємним (–1,225 млн. дол. США), то в 2010 р. воно стало позитивним і склало 1,437 млн. дол. США.

На сучасному етапі за структурою товарообігу основними позиціями українського експорту є продукти перегонки нафти, корунд, котли, освітлювальне та холодильне обладнання, папір та вироби з нього.

Ратифікація угоди про вільну торгівлю передбачає розширення переліку сфер співробітництва між Україною та Чорногорією. Передбачаються роботи в таких напрямках:

1) передача сучасних будівельних технологій у сфері житлового та промислового будівництва;

2) участь у модернізації залізниці та суднобудівної галузі Чорногорії, постачання рухомого складу та локомотивів;

3) постачання до Чорногорії міських та міжміських автобусів;

4) експорт продуктів харчування та організація їх виробництва в Чорногорії;

5) розширення військово-технічного співробітництва;

6) постачання сучасних енергозберігаючих технологій для житлового та промислового будівництва, зокрема для готелів;

7) створення виробництва сонячних батарей для промислових та приватних будинків;

8) активізація інвестиційної діяльності;

9) будівництво експлуатація електростанцій та виробництво електроенергії [1].

Отже, зона вільної торгівлі між Україною та Чорногорією дає змогу вітчизняним виробникам вийти на малоосвоєний балканський ринок товарів і послуг, на якому ринок Чорногорії – один із найстабільніших. Угода про вільну торгівлю може стати початковим етапом на шляху подальшої співпраці, зокрема, може слугувати початком створення вільного економічного простору.

Список використаних джерел:

1. Між Україною та Чорногорією підписано угоду про вільну торгівлю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244712561

2. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244774053&cat_id=244276429

3. Сайт Посольства України в Чорногорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/montenegro