Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Коляда О.М.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЧОРНОГОРІЇ В РАМКАХ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Україна та Чорногорія вийшли на якісно новий рівень співпраці у 2006 році, коли Чорногорія стала незалежною державою. 15 червня 2006 року відбулось визнання Україною Чорногорії, а 22 серпня цього ж року між двома державами встановлено дипломатичні відносини. Незважаючи на невеликі розміри Чорногорії та її нещодавній вихід на міжнародну арену в якості незалежної держави, співробітництво України з цією країною є перспективним. Ті суб’єкти господарювання, які звернуть увагу на вигідне географічне розташування Чорногорії, на її розвинену транспортну інфраструктуру, стабільність, безпеку, а найголовніше – на те, що у Чорногорії існують достатньо ліберальні умови започаткування та ведення бізнесу, в найкоротшій перспективі отримають помітний результат своєї діяльності.

Двосторонні відносини регулюються уже 32 нормативно-правовими актами, ключовими з яких є:

1) Угода між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво (01.08.1995 р., згідно з правонаступництвом;

2) Угода між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про взаємне сприяння та захист інвестицій (09.01.2001, згідно з правонаступництвом);

3) Угода між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії про військово-технічне співробітництво (04.11.2003);

4) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про режим взаємних поїздок громадян (15.06.2010) [3].

Прогнозуємо, що значній активізації двостороннього торгово-економічного співробітництва між Україною та Чорногорією сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю, що відбулось 18 листопада 2011 року. Укладення Угоди матиме позитивний вплив на економіку обох країн. Зважаючи на те, що торговельно-економічні зв’язки двох країн знаходяться на початковому етапі, угода дасть позитивні ефекти від інтенсифікації співпраці.

Ще до підписання угоди спостерігалась позитивна динаміка у торговельно-економічному співробітництві України та Чорногорії (табл. 1). Відкриття ринку Чорногорії для українських виробників, а ринку України – для чорногорських, дозволить отримати ще стрімкіше зростання нижченаведених показників.

Таблиця 1. Торговельно-економічне співробітництво України та Чорногорії

(млн. доларів США)*

2009

2010

2011 (10 місяців)

Товарообіг

5,246

11,998

13,80

Експорт

2,011

6,709

7,58

Імпорт

3,25

6,289

6,22

Сальдо

-1,225

0,417

1,36

Джерело: [2].

Як бачимо, починаючи з 2010 року вдалося досягти зміни негативної тенденції перевищення імпорту над експортом. Якщо в 2009 році сальдо зовнішньої торгівлі було від’ємним (–1,225 млн. дол. США), то в 2010 р. воно стало позитивним і склало 1,437 млн. дол. США.

На сучасному етапі за структурою товарообігу основними позиціями українського експорту є продукти перегонки нафти, корунд, котли, освітлювальне та холодильне обладнання, папір та вироби з нього.

Ратифікація угоди про вільну торгівлю передбачає розширення переліку сфер співробітництва між Україною та Чорногорією. Передбачаються роботи в таких напрямках:

1) передача сучасних будівельних технологій у сфері житлового та промислового будівництва;

2) участь у модернізації залізниці та суднобудівної галузі Чорногорії, постачання рухомого складу та локомотивів;

3) постачання до Чорногорії міських та міжміських автобусів;

4) експорт продуктів харчування та організація їх виробництва в Чорногорії;

5) розширення військово-технічного співробітництва;

6) постачання сучасних енергозберігаючих технологій для житлового та промислового будівництва, зокрема для готелів;

7) створення виробництва сонячних батарей для промислових та приватних будинків;

8) активізація інвестиційної діяльності;

9) будівництво експлуатація електростанцій та виробництво електроенергії [1].

Отже, зона вільної торгівлі між Україною та Чорногорією дає змогу вітчизняним виробникам вийти на малоосвоєний балканський ринок товарів і послуг, на якому ринок Чорногорії – один із найстабільніших. Угода про вільну торгівлю може стати початковим етапом на шляху подальшої співпраці, зокрема, може слугувати початком створення вільного економічного простору.

Список використаних джерел:

1. Між Україною та Чорногорією підписано угоду про вільну торгівлю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244712561

2. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244774053&cat_id=244276429

3. Сайт Посольства України в Чорногорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/montenegro