III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

Білій А.І., Горьовий О.Л.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ

Для здійснення перетворень в економіці України потрібні значні капітальні вкладення. Ситуація ускладнюється тим, що проблему інвестування господарських комплексів доводиться вирішувати в умовах економічної кризи.

Потреба в інвестиціях для реформування і перебудови економіки постійно зростає внаслідок необхідності відновлення діючих виробничих фондів. У такій ситуації при практично повній відсутності власних коштів велике значення мають іноземні інвестиції як додаткове не інфляційне джерело фінансування. Необхідний обсяг іноземних інвестицій у нашу економіку становить більше 40 мільярдів доларів США. Проте інвестиційний процес в Україні гальмується низкою суб'єктивних і об'єктивних факторів, серед яких політична й економічна нестабільність, часті зміни законодавства, повільні темпи приватизації, нерозв'язаність питань земельної власності тощо. Усе це потребує від Уряду України проведення вивіреної, науково обґрунтованої і у той же час активної інвестиційної політики, основою якої повинно бути в першу чергу створення чіткої і стабільної нормативно-правової бази господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних інвесторів.

Західні економісти доводять, що планування економічного зростання в країнах, що розвиваються, немислиме у сучасних умовах без можливості допущення іноземного капіталу в економіку країни. Вони також припускають, що сприятливий вплив іноземного капіталу на господарство, що розвивається, буде позитивно позначатися у всіх випадках незалежно від того, у якій формі він реалізується в національній економіці: у формі приватних прямих інвестицій і кредитів, у вигляді державних інвестицій і кредитів чи у будь-якій іншій формі.

У кожному випадку знаходяться аргументи, що виправдовують і рекомендують іноземний капітал як найбільш ефективний засіб тля досягнення національного процвітання. Прямі частки капіталовкладення в промисловість не тільки приносять країнам, що розвиваються, чистий приріст національного багатства, але і спричиняють приплив іноземних фахівців, що сприяють підйому технічного і культурного рівня країни, полегшують можливість підготовки кваліфікованих кадрів, поширенню найсучасніших технологічних методів. Державні капіталовкладення в транспорт, зв'язок, комунальне господарство розглядаються як один з найсильніших стимулів, що заохочують національну діяльність.

Залучення іноземних інвестицій в українську економіку є найважливішим завданням, яке має бути в найближчі роки вирішене економічним керівництвом нашої країни. Зростання фінансування в Україні у найбільшому майбутньому буде залежати від стану внутрішніх заощаджень і прямих іноземних інвестицій.

Головне у проблемі інвестицій — їх ефективність, створення умов для інтенсифікації вкладень у найбільш ефективні, конкурентоспроможні виробництва, які дають швидку віддачу, що дозволяє максимально збільшити доходи підприємств, населення і бюджету.

Необхідно зазначити, що інвестиційна діяльність в Україні відбувається у складних умовах, пов'язаних як із світовою фінансовою кризою, так і з певною низкою внутрішніх чинників. Незважаючи на це, активність інвестиційної діяльності в Україні поволі зростає, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну загалом у 2010 році склав 189 млрд гривень.

Україна займає 10 місце в Центральній та Східній Європі (2006 – 2010 роки) за кількістю проектів ПІІ (178) та кількістю створених робочих місць (7 487). У 2010 році в Україну залучено 31 інвестиційний проект, було створено 1 150 робочих місць. Україна є третім найбільшим одержувачем ПІІ в сфері фінансових послуг у Центральній та Східній Європі (2006–2010 роки). Український промисловий сектор виріс на 11,5% в 2010 році.

За останні 5 років ключовими інвесторами за кількістю проектів в Україні були США (12%), Німеччина (12%), Росія (10%) і Франція (8%). Найбільшими інвесторами в Україну за обсягом інвестицій в 2010 році були країни ЄС (54%) та Росія (15,6%). У 2010 році вартість інвестицій із ЄС і Росії в абсолютному виразі у порівнянні з 2009 роком скоротилася.

Згідно даних Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна, українського партнера Світового Економічного Форуму, Україна посіла 82-е місце у рейтингу конкурентоспроможності (зі 104-х країн світу) опустившись при цьому на десять сходинок порівняно з попереднім роком (72-е місце). Країною-лідером даного рейтингу стала Швейцарія. До першої десятки також увійшли США, Сінгапур, Швеція, Данія, Фінляндія, Німеччина, Японія, Канада та Нідерланди. Згідно дослідження Світового економічного форуму Україна посіла 65-е (серед 93-х) за індексом ділової конкурентоспроможності.

Загальний обсяг ПІІ — 47 205,7 млн. доларів США (станом на 01.07.2011)

Україна постійно розвиває різноманітні напрямки популяризації країни для закордонних інвесторів. Як приклад, Invest Ukraine – це спеціальний підрозділ, утвореного у 2011 році Указом Президента України Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, діяльність якого спрямована на збільшення притоку прямих іноземних інвестицій в економіку України.

За допомогою цього підрозділу було проведено Роуд шоу у 16 найбільших фінансових центрах світу, перший етап якого пройшов 31 жовтня 2011 року в Лондоні, де було проведено презентацію Національних проектів провідним представникам міжнародного бізнесу. Подія організована спільно з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.