III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Овчинникова О.М.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

З-поміж інших галузей, що переживають кризу в умовах економічного розвитку та глобалізації, однією з найбільш вразливих є легка промисловість.

За даними Державної служби статистики України, обсяги реалізованої продукції легкої промисловості у порівнянні із виробництвом харчових продуктів за той самий період є вдесятеро меншими (табл. 1).

Таблиця 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за 2001–2011 роки

в галузях легкої промисловості та виробництва харчової продукції*

Рік

Легка промисловість (млн.грн.)

Виробництво харчових продуктів (млн.грн)

2001

3049,1

34905,4

2002

3208,2

39160,3

2003

3803,2

49234,6

2004

4668,4

63387,4

2005

5014,2

76329,1

2006

6127,7

85822,0

2007

7034,1

109959,9

2008

8201,5

139892,4

2009

7511,9

159550,1

2010

8529,7

192154,1

2011

9286,7

199613,0

*Складено за [1].

Як видно з рис. 1, незважаючи на позитивну динаміку, легка промисловість України розвивається досить повільними темпами, а в порівнянні з іншими галузями промисловості, обсяги виробництва є мізерними. Зростання обсягів реалізованої продукції значною мірою пояснюється не збільшенням фізичних обсягів виробництва, а підвищенням рівня цін.

Продукція вітчизняних підприємств є дорогою та неконкурентоспроможною на внутрішньому ринку. Основними конкурентами галузі є Китай, Турція, Сирія та деякі інші країни, що мають конкурентні переваги у вигляді більш дешевої сировини та робочої сили.

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за 2001–2011 роки в галузях легкої промисловості та виробництва харчової продукції

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за 2001–2011 роки

в галузях легкої промисловості та виробництва харчової продукції

Причинами такого занепаду галузі є :

- імпорт основної сировини для виробництва;

- митна тарифікація ввізної сировини;

- ПДВ, що накладається на готову продуцію;

- конкуренція на внутрішньому ринку з дешевою імпортованою продукцією;

- застарілість технологій, що не дозволяють оптимізувати собівартість продукції;

- відсутність залучених іноземних інвестицій [2].

Втім, легка промисловість сьогодні залишається привабливою для інвесторів і цим необхідно скористатися. В умовах кризи дефіцитними є робочі місця, потреба в яких у роботодавців зростає на 50% щорічно; рівень заробітної плати також невисокий і становить близько 1800 грн., що на 40% нижче, ніж у харчовій промисловості.

За цих умов інвестори можуть вкласти відносно невеликі гроші, повернути за 1-2 роки свої інвестиції та надалі отримувати прибутки.

Для подолання кризи в галузі легкої промисловості необхідно залучати іноземні інвестиції, що мають бути вкладені у придбання новітніх технологій для виробництва сировини та безпосередньо готових виробів.

Значну роль в цьому процесі може відігравати держава:

- залучити іноземні інвестиції;

- обмежити ввіз імпортної готової продукції;

- зменшити тарифні бар’єри для ввозу якісної імпортної сировини;

- зменшити тарифні навантаження на ввіз устаткування для відповідного виробництва;

- зробити пільговим оподаткування галузі, тим самим субсидувати промисловість.

Це дозволить продукції стати конкурентоспроможною на ринку та відповідати попиту на дану продукцію.

Наступним кроком буде збільшення рентабельності галузі та підвищення її прибутковості.

Результатом стане зростання кількості кваліфікованих кадрів та нових технологій, внаслідок чого легка промисловість України зможе вийти на міжнародний ринок.

Якщо в Україні вдасться замінити хоча б легальний сегмент імпортованих виробів для жінок з країн СНД, що становить 3516,9 тис. дол. США, то стан галузі зовсім інакше зміниться, що видно з рис. 2.

Рис. 2. Обсяги реалізованої продукції галузі легкої промисловості власного виробництва та із заміщенням імпорту за секторами країн СНД та інших країн у період за 2009-2011 роки (за даними [1])

Рис. 2. Обсяги реалізованої продукції галузі легкої промисловості

власного виробництва та із заміщенням імпорту за секторами країн СНД

та інших країн у період за 2009-2011 роки (за даними [1])

Обсяги продукції збільшаться відповідно на 3 та 5%, адже на сьогоднішній день привабливими для інвесторів є результати від трьох відсотків у короткостроковому періоді.

Список використаних джерел:

1. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Шито белыми нитками // Эксперт. Украинский деловой журнал. – 2008. – № 50.