III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Приварникова І.Ю., Войтенко М.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РИЗИКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Розвиток та розширення сфери застосування сучасних засобів інформаційних технологій в електронній торгівлі з одного боку дозволяє підвищити її ефективність завдяки розширенню інформаційного поля, а з іншого – збільшує ризики, що супроводжують цей процес, та спонукає усіх учасників торгівлі до постійної адаптаційної роботи задля їх зменшення. Використання новітніх інформаційних технологій дозволило розширити інформаційне забезпечення торгових операцій: за допомогою мережі Інтернет можливо знайти інформацію про існуючі та нові товари і послуги, підприємства та організації, знайти бізнес-партнерів, постачальників і покупців, інвестиції, вигідні комерційні пропозиції, а також зробити онлайнове замовлення, укласти онлайнову міжнародну угоду, створити Інтернет-магазин, віртуальне підприємство або створити віртуальну спільноту. В той же час потрібно враховувати ризики, що супроводжують нові можливості електронної торгівлі, як найбільш важливої складової економічної безпеки електронного бізнесу [1].

Учасниками електронної торгівлі можуть бути: споживачі; інтернет-магазини; підприємства-виробники; фінансові установи.

Ризики, що виникають у цих учасників, можуть бути поділені на 3 групи: інформаційні, технологічні та комерційні ризики. До інформаційних можна віднести такі ризики, як: порушення авторських прав (незаконне відтворення та розповсюдження матеріалів); незахищеність доменного імені; фіктивні фірми; продаж товарів низької якості; злодійство, поширення та пошкодження інформації після несанкціонованого доступу до веб-ресурсу (незаконне стирання, руйнування, псування або приховування даних без права на це); поширення інформації у зв'язку з переходом працівників до конкурентів (витік інформації, що часто супроводжується втратою клієнтів та важливих фахівців). До технологічних ризиків можна віднести: помилки, допущені в розробці програмного забезпечення (помилки в програмі або системі, яка видає несподіваний або неправильний результат); несанкціонований доступ до веб-сайту (протиправні дії, в результаті яких, зловмисник отримує доступ до закритої для сторонніх осіб інформації); злам електронного магазину для продажу посилань та поширення рекламних матеріалів без дозволу власника магазину; збій в роботі сервера; неправильна інтеграція системи електронної комерції з внутрішніми робочими процесами. Що стосується комерційних ризиків, то до них можна віднести такі, як фізичні загрози (будь-які загрози для персональних даних, які можуть дозволити стороннім людям отримати фізичний доступ до комп'ютера, а також загрози крадіжки, знищення комп'ютера, стихійних лих, пожеж та ін.); людський фактор (помилки співробітників); нанесення шкоди корпоративному іміджу бізнесу (дії, що здійснюються винятково з наміром заподіяти шкоду веб-сайту, а також зловживання правами, нанесення збитку діловій репутації компанії) [2]; ризики, пов'язані з оплатою онлайн в електронних магазинах (наявність обману та шахрайства при розрахунку електронними грошима зі злочинним веб-магазином); ризики, пов'язані з постачальниками, надання їм доступу до даних, поширення стратегії й тактики маркетингу (неправомірне поширення комерційної таємниці компанії та іншої важливої інформації); ризики, пов'язані з клієнтами, надання їм доступу до даних, поширення стратегії й тактики маркетингу (зловживання наданою інформацію та неправомірне її поширення); недостатня інтеграція електронної комерції з каналами постачання товарів (основною причиною недостатньої ефективності або рівня розвитку електронних закупівель є розрив між традиційною та електронною логістикою на підприємстві); небезпека втрати введених даних (номер кредитної карти, ім'я, адреси можуть бути перехоплені й використані для шахрайської діяльності); фальсифіковані продукти (продукти, які існують тільки на сторінці (X)-магазину, в реальності їх немає).

Знизити рівень виникнення ризиків у всіх учасників електронної торгівлі можна при розумному підході, поетапному виконанні та плануванні всіх заходів. Але ризики можуть з’являтися не тільки для електронних магазинів взагалі, але й для відвідувачів та покупців магазину, різних фінансових установ та інших. До заходів, що можна запропонувати для мінімізації ризиків при проведенні електронної торгівлі, можна віднести: використання безпечного браузера; встановлення та своєчасне оновлення антивірусного захисту; перевірка клавіатури на підключення до неї записуючих пристроїв для збору інформації при кожному натисканні кнопок, включаючи паролі; перевірка наявності невпізнаного програмного забезпечення на комп'ютері, деякі програми здатні записувати всі натискання на клавіатурі; регулярну зміну паролів; шифрування інформації (процес перетворення інформації, щоб зробити її незрозумілою для всіх, окрім отримувача); аутентифікацію (застосовується для перевірки права доступу користувача до певних даних); використання програмного забезпечення з можливостями захисту даних та своєчасне його оновлення[5]; навчання персоналу ідентифікації цілей та розпізнавання слабких місць системи; користування популярними (перевіреними) онлайн-магазинами.

Отже, врахування ризиків в електронній торгівлі та впровадження запропонованих заходів допоможе усім її учасникам позбутися зайвих витрат при комерційних торгових операціях. Але треба враховувати те, що усіх ризиків остаточно позбутися неможливо, користування Інтернетом не дає стовідсоткової гарантії невиникнення ризикової ситуації. Тому для ефективного ведення онлайн-комерції необхідно приймати ті антиризикові заходи, які відповідають ситуації, яка виникає.

Список використаних джерел:

1. Проект Института экономической бзезопасности «Прогноз финансовых рисков» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bre.ru/security/21627.html

2. Managing risk in e-commerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemld=107538

3. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

4. Shopping Safely On The Net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.police.qld. gov.au/programs/crimePre vention/ fraud/online

5. Ecommerce risks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tipsforyourwebsite.com/ ecommerce_risks.html