Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

Тарабара О.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

БІЗНЕС-ПЛАН СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ-ВИРОБНИКА ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ ТОВ «ФРОСТ»

У проекті бізнес-плану обґрунтовано інвестиційну доцільність створення та функціонування компанії-виробника швидкозаморожених овочів, фруктів та плодоовочевих сумішей ТОВ «Фрост».

Мета проекту – отримання підприємством постійно зростаючого прибутку шляхом організації діяльності з забезпечення сучасних людей високоякісними натуральними овочами, фруктами, ягодами незалежно від пори року, та побудові довгострокових партнерських відносин на основі взаємної вигоди та поваги.

За оцінками аналітиків український ринок швидкозамороженої плодоовочевої продукції активно розвивається. Він відзначається невеликим рівнем конкуренції, високими темпами зростання (споживання збільшується на 20-25% щорічно [1]), а звідси – високою прибутковістю. Це пов'язано з прискоренням темпу життя українського населення, прагненням зекономити час на приготування їжі, зростанням платоспроможності і модою на здорове харчування.

Заморожені овочі і фрукти зберігають весь комплекс вітамінів в процесі заморозки, не мають консервантів, не потребують зведення складних логістичних комплексів, вимагають менше грошових витрат на їх зберігання і подальшу переробку, а також на транспортування.

Маркетинговою стратегією планується виведення на ринок у 2013 р. нового бренду замороженої вітамінізованої плодоовочевої продукції. Асортимент продукції підприємства складатиметься з заморожених овочів, фруктів та овочевих сумішей.

Спираючись на аналіз ринку можна зробити висновок, найбільшим попитом користуються заморожені овочеві суміші, потім заморожені овочі і тільки потім заморожені фрукти і ягоди. Тому співвідношення видів продукції в загальному обсязі, що планує випускати ТОВ «Фрост» представлено на рис.  1.

Рис. 1. Співвідношення видів продукції, що випускається в загальному обсязі виробництва ТОВ «Фрост»

Рис. 1. Співвідношення видів продукції, що випускається

в загальному обсязі виробництва ТОВ «Фрост»

Ряд потенційних споживачів продукції досить широкий: торговельні мережі супермаркетів, підприємства громадського харчування та кеттерінгу, підприємства HoReCa, хлібопекарські та кондитерські підприємства, мережі швидкого харчування, столові підприємств, установ та офісів, підприємства-посередники та оптові покупці. Всередині товарної групи заморожених овочів найбільшим попитом користуються різні овочеві суміші. Безумовним «грибним лідером» є шампіньйони, а «фруктовим» – полуниця [2; 3].

Головними постачальниками сировини є: сільгоспвиробники, в т.ч. індивідуальні фермерські господарства, гуртові посередники плодоовочевого ринку, фізичні особи.

На сьогодні до 80% ринку припадає на сегмент підприємств HoReCa (готелі, ресторани, кафе) і переробки (харчові виробники йогуртів, напівфабрикатів тощо). Тому маркетингова стратегія ТОВ «Фрост» зорієнтована в основному на освоєння ключовою роздробу і сегмент HoReCa. У першому сегменті цільові споживачі – жінки, які складають 84% від усіх споживачів. Основна вікова категорія цільової аудиторії – 25-55 років, доходи: 1000-4000 грн/особу, це переважно населення великих міст.

Конкурентів для підприємства «Фрост» слід розглядати у тому ж розрізі: основні конкуренти ключового роздробу великих міст – Bonduelle, Hortex, Poltino, ТОВ «Ольвіта», малих міст – Левада, Bonduelle, у сегменті HoReCa – Aro, Hortex, Bonduelle, Globus, McCain. Серед конкурентів ТОВ «Фрост» буде позиціонувати свою продукцію як чисто українську, за невисокою ціною, корисну для здоров’я. На ринку HoReCa – як фірма, що забезпечує оперативну поставку та задоволення унікальних потреб.

Основними статтями витрат бюджету маркетингу компанії є витрати на рекламу, витрати на маркетингові заходи перед відкриттям підприємства (встановлення відносин з ритейл-мережами, формування баз даних споживачів, конкурентів і постачальників тощо), витрати на участь у виставках і конференціях (World FOOD Ukraine, Прод Індустрія Україна тощо).

Підприємство «Фрост» створюється у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю на підставі власності іншого суб'єкта господарювання, тобто підприємство буде функціонувати на підставі використання орендованої площі. Підприємство планує орендувати офісну, холодильну, виробничу площі в м. Дніпропетровськ на виробничо-складському комплексі «Дніпропетровськ-риба».

Для реалізації даного проекту необхідні капіталовкладення в розмірі 1324,069 тис. грн., які будуть здійснені за власний рахунок засновників. Необхідна чисельність працівників – 27 осіб. Головою ТОВ «Фрост» є директор. Також у складі штату підприємства будуть бухгалтер, маркетолог, працівники цеху, 2 охоронця, 4 водія та 2 наукових працівники.

Основні статті інвестицій складають виробниче та додаткове устаткування, маркетингові витрати, заробітна плата та витрати на юридичне оформлення фірми. Всі дані стосовно основних статей інвестицій на створення підприємства «Фрост» наведені у табл. 1.

За попередніми розрахунками максимальна потужність виробництва ТОВ «Фрост» – 150 тис. т. заморожених овочів та фруктів на рік. Виходячи з таких обсягів були розраховані величини виручки підприємства за 5 років.

Таблиця 1

Витрати на створення ТОВ «Фрост»

Вид витрат

Сума, грн.

Витрати на основне та додаткове обладнання

1125000

З них:

Основне обладнання

1105000

Додаткове обладнання

20000

Маркетингові витрати

6000

Витрати на оренду

12960

З них:

оренда офісного приміщення

2880

оренда холодильних площ

3600

оренда виробничого приміщення

6480

Витрати на оплату праці

170109

Витрати на юридичне оформлення фірми

10 000

З них:

Реєстрація ТОВ

3 000

Реєстрація ТМ

7 000

Всього

1324069

Результати фінансової діяльності ТОВ «Фрост» за 5 років розраховані з урахуванням допустимого рівня інфляції в 5% на рік, а розрахунок обсягу реалізації продукції починається з першого року після запуску заводу. Грошові потоки фірми за 5 років наведені у табл.  2.

Таблиця 2

Результати фінансової діяльності ТОВ «Фрост» за 5 років

Статті витрат

Сума, грн.

2013

2014

2015

2016

2017

Витрати на заробітну плату

1239721,20

1301707,26

1366792,62

1435132,25

1506888,87

Витрати на електроенергію

50000,00

52500,00

55125,00

57881,25

60775,31

Витрати на комунальні послуги

10000,00

10500,00

11025,00

11576,25

12155,06

Амортизаційні відрахування

225000,00

225000,00

225000,00

225000,00

225000,00

Витрати на закупівлю сировини

891450,00

936022,50

982823,63

1031964,81

1083563,05

Орендні виплати

51840,00

54432,00

57153,60

60011,28

63011,84

Витрати на рекламу

8000,00

8400,00

8820,00

9261,00

9724,05

Інші витрати

50000,00

52500,00

55125,00

57881,25

60775,31

ПДВ

832912,50

932862,00

1044805,44

1170182,09

1310603,94

Валова виручка

4164562,50

4664310,00

5224027,20

5850910,46

6553019,72

Податок на прибуток

748516,88

710289,60

799844,35

900145,67

1012483,16

Чистий прибуток

57121,92

380096,64

617512,56

891874,61

1208039,13

Рентабельність продажів у першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому звітних роках склала 1%, 8%, 12% і 15%, 18% відповідно.

Для оцінки ефективності проекту були розраховані ключові показники: чиста приведена вартість проекту (NPV), період окупності та внутрішня норма рентабельності проекту (IRR).

NPV для проекту склав 260355,69 грн. Строк реалізації проекту – 5 років. Термін окупності проекту склав 4 роки 170 днів. Визначене значення IRR у 23,2% перевищив ставку дисконтування. Аналіз ключових показників підтвердив інвестиційну привабливість проекту.

Найістотнішими ризиками, з якими може стикнутися ТОВ «Фрост» при здійсненні діяльності, на думку експертів є: ризик не урожаю в Україні сировини, ризик активного виходу на ринок іноземних підприємств; ризик пошкодження дорогого обладнання та податковий ризик.

Список літератури:

1. Balanyuk A. Market study food sectors in Ukraine [Електронний ресурс]/ A.Balanyuk. – Режим доступу: http://www.infomoloko.com.ua/downloads/ Report_2008_Compleet.pdf

2. Свіжі й заморожені овочі та фрукти – дві грані одного бізнесу компанії «Ольвіта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=47752

3. Морожені плодоовочеві напівфабрикати – переробна перспектива [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spil.ucoz.ua/news/2009-04-23-69