Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

Дацко А., Некрасов Д., Селенкова О., Харченко О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

БІЗНЕС-ПЛАН ВІДКРИТТЯ СКЕЙТ-ПАРКУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Основною метою створення скейт-парку критого типу «Хорс» є отримання прибутку шляхом надання у прокат доріжок, трамплінів, майданчиків для трюкового катання та спортивного спорядження.

Облаштування скейт-парку планується здійснити на базі існуючого у власності ВАТ «Дніпропетровський завод медичного устаткування» спортивного залу «Хорс», який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 47.

Дослідження ринку спортивно-оздоровчих послуг м. Дніпропетровська показали, що на сьогоднішній день у місті немає жодного організованого скейт-майданчику, потреба в якому постійно зростає.

Аналіз обсяги споживання спортивно-рекреаційних послуг в Україні у 2007-2010 рр. (рис. 1) показав, що на ринку існує досить багато видів спортивно-рекреаційних послуг. Обсяги споживання послуг даного ринку у 2010 році експерти оцінюють у розмірі 2585,8 тис. дол. США.

Рис. 1. Динаміка споживання спортивно-оздоровчих послуг в Україні у 2004-2010 рр., тис. дол. США

Рис. 1. Динаміка споживання спортивно-оздоровчих послуг

в Україні у 2004-2010 рр., тис. дол. США

З даного рисунку видно, що невеликий сегмент ринку займають скейт- послуги, проте динаміка їх надання стало зростає. У 2010 році обсяг надання скейт-послуг експерти оцінювали у розмірі 66,6 тис. дол. США.

Аналіз ринку скейт-послуг в Україні дозволяє зробити висновок, що даний ринок повільно але стало набирає обертів.

Оцінки фахівців стосовно структури скейт-парків згідно їхніх категорій (елітні, закриті – люкс, дорогі – І категорія, середні – ІІ категорія, дешеві – ІІІ категорія (рис.2).

Рис. 2. Динаміка кількості скейт-парків в Україні у 2004-2010 рр.

Рис. 2. Динаміка кількості скейт-парків в Україні у 2004-2010 рр.

(за критерієм економ та бізнес класу)

Наведені дані свідчать про те, що ринок скейт-послуг в Україні перебуває у досить нерозвиненому стані. Серед виробників послуг чисельно переважають скейт-парки найнижчої категорії, які намагаються задовольняти найпростіші потреби населення у руховій активності.

З огляду на це фахівці вважають, що перспективи подальшого розвитку ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні пов’язані з розвитком сегменту ринку спорт-послуг середнього рівня.

Цільова аудиторія – це підлітки і молоді люди до 25 років, які люблять екстремальні види спорту, належать до тієї або іншої молодіжної субкультури і стежать за останніми тенденціями в світі спортивної моди і екіпіровки.

За результатами проведеного дослідження споживачів можна виділити цільові сегменти на які буде спрямована діяльність скейт-парку: це переважно юнаки і молодь у віці до 25 років, які займаються скейт-бордингом, або бажають навчитися скейт-бордингу.

Основні критерії, на які звертають увагу споживачі послуг скейт-парків, наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Переваги потенційних клієнтів у виборі форм дозвілля

Форми дозвілля

Що висловилися позитивно, %

Рейтингове місце

Розважально-ігрові

100

1

Заняття спортом

64

2

Розвиваючі форми дозвілля

60

3

Загальні розваги, свята

53

4

Родинний клуб

42

5

Пасивні форми дозвілля

31

6

Адаптаційні для психологічного типу форми

30

7

Конкурентами скейт-парку є не лише прямі (яких на даний момент не існує, тому що на ринку м. Дніпропетровськ відсутні заклади які надають скейт-послуги), але й ті, хто надає інші культурно-розважальні послуги, особливо для молоді.

Так, найбільш відомі у місті Дніпропетровську центри дозвілля, що пропонують широкий спектр спортивно-розважальних послуг, наступні: «Мост-Сіті» (кіно, ресторан, боулінг-клуб «Максимум», каток); «Дафі» (центр покупок і відпочинку); «Караван» (ресторан, боулінг-клуб, каток); «Восход» (спортзал, тенісний корт, басейн, ресторан); «Панорама» (боулінг-клуб); «Цивілізація» (боулінг-клуб).

При досліджені даного ринку також встановлено відсутність у місті обладнаних скейт-парків та скейт майданчиків. Молодь яка займається скейт-бордингом в основному збирається на великих площах, парках відпочинку та набережній міста, де не створені необхідні умови заняття даним видом екстремального спорту.

Для зайняття гідної ніші на ринку спортивно-рекреаційних послуг м. Дніпропетровська критому скейт-парку «Хорст» доцільно застосувати стратегію диференціації та стратегія обслуговування малих сегментів ринку направлена на цільовий сегмент.

Стратегія диференціації є способом завоювання конкурентних переваг шляхом розширення споживчих якостей товару понад ті, якими володіє конкурент.

При цьому витрати по здійсненню диференціації покриваються за рахунок збільшення ціни на обновлений і змінений товар.

Стратегія обслуговування малих сегментів ринку направлена на цільовий сегмент або ніші, які можуть бути визначені виходячи з географічної унікальності, особливих вимог до використання товару або особливих характеристик товару, які привабливі лише для даного сегменту.

Оскільки, скейт-парк у м. Дніпропетровську поки що буде єдиним, він буде обслуговувати саме цільовий сегмент професіоналів та любителів скейт-бордингу, постійно покращуючи якість та комфортність надання послуг.

Для створення скейт-парку в якості організаційно-правової форми обирається товариство з обмеженою відповідальністю.

Згідно з штатним розкладом в парку працюватимуть 16 співробітників, а саме: директор, скейт-директор, головний бухгалтер, адміністратор, тренери-консультанти (6 співробітників), охоронці (4 співробітника), прибиральники (2 співробітники).

Основні статті бюджету витрат на рекламу наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Бюджет витрат на рекламу нового скейт-парку «Хорст»

Види реклами

Витрати на рекламу у місяць (тис. грн.)

В період заснування:

рекламні щити

404 грн

створення сайту

500 грн.

В період функціонування

Телеролик (6 раз на місяць)

2100 грн.

Телегазета (журнали)

260 грн.

Інші рекламні заходи

640

Основні інвестиційні витрати на створення скейт-парку наведені в табл. 3.

Основні показники діяльності підприємства наведені в табл. 4.

Таблиця 3

Інвестиційні витрати проекту

Статті витрат

Кількість

Ціна

Сума

Трампліни для катання на скейтах

4

2500

10000

Рампи та пайпи для катання

6

7600

45600

Фан бок. 1.0.

3

3500

10500

Розгінна горка 1.0

2

6000

12000

Слайд бокс 1.0

3

5000

15000

Труба 1.0

2

1000

2000

Спортивний інвентар

76600

Маркетингові витрати

904*

Залучення спеціалістів фірми- TechRamps

20000

Ремонтні роботи

7400

Разом

200004

Таблиця 4

Основні показники діяльності підприємства

Найменування

2012

2013

2014

Виручка від прокату залу, інвентарю, тренерів, грн

1 825 200

1 916 460

2 012 283

Постійні витрати, грн.

56950

59797,5

62787,375

Змінні витрати:

Оплата праці

281080,8

295134,84

309891,582

Матеріали

912600

958230

1006141,5

Точка беззбитковості, год/рік

5 695

5 979,8

6 278, 8

Внутрішня норма прибутку, %

165, 7

Період окупності проекту, днів

138

Проект зі створення скейт-парку в Дніпропетровську є ефективним і високоприбутковим, оскільки цей сегмент ринку є незайманим та вміщає в собі багато інвестиційних можливостей. Цей проект також являється й суспільно-корисним, оскільки створює нові можливості та умови для виховання серед жителів міста спортивно-зацікавленої молоді.