Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

Єгорова І.М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТ

Компанія ТОВ «Біосфера» – виробник високоякісних паливних брикетів типу «Ruf». Компанія планує реалізацію продукції на внутрішньому ринку Україні і на зовнішньому ринку. Місце розташування – Житомирська область. Вибір місця розташування ґрунтувався на безпосередній близькості підприємства «Баранівське лісогосподарське підприємство», яке є головним постачальником сировини.

Місія компанії – виробництво деревних паливних брикет для розвитку галузі альтернативної енергетики в світі.

Мета проекту – отримання підприємством довготривалого, постійно зростаючої прибутку через організацію виробництва паливних брикет та реалізацію продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Актуальність проекту: за останні двадцять років в природоохоронній та енергетичній політиці провідних країн світу пріоритетним напрямком стала заміна традиційних видів палива на альтернативне паливо – біопаливо та альтернативні джерела енергії.

Основними перевагами біопалива є їх відновлюваність, екологічна чистота в порівняно з іншими джерелами енергії, відсутність впливу на баланс вільного вуглецю в атмосфері, надмірне надходження якого призводить до створення «парникового» ефекту. Біопаливо постійно оновлюється – це і послужило причиною створення нової галузі з виробництва паливних брикетів.

За останнє десятиліття Європа і провідні країни світу зробили потужний стрибок у впровадженні екологічно чистих технологій і виробництв з переробки відходів. Сьогодні паливні брикети є досить популярним паливом завдяки своїй економічності і екологічності.

Слід враховувати той факт, що обсяги споживання паливних брикет у світі перевищують обсяги виробництва Таким чином, враховуючи фактор динамічно зростаючого попиту та наявності державних програм в Україну і в світі, можна прогнозувати в перспективі збільшення обсягів споживання на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є підтвердженням фактора високої рентабельності проекту.

За проектом компанія виробляє високоякісні брикети типу «Руф», їх отримують з 100% тирси без штучних добавок і без додавання сполучних речовин.

Оскільки основна частина збуту розрахована на розвинений зовнішній ринок, то досягнення успіху на цьому ринку можливий за рахунок наявності наступних конкурентних переваг:

- зручне географічне положення виробництва – України знаходиться в центрі Європи і займає транзитне положення, що дозволить знизити витрати на транспортування;

- наявність дешевої сировини, що забезпечує конкурентну ціну на продукцію. Необхідно зазначити, що для виробництва 1 тонни брикет необхідно 2м3деревини. Ціна поставляється сировини становить 9 євро/ м3, при середні ціни деревини в Житомирській області (місце розташування заводу) становлять 12 євро/ м3 (компанія має договір з лісним господарством, згідно якого надана знижка на сировину). Постачання сировини за низькою ціною являється значною конкурентною перевагою проекту;

- висока якість сировини за енергопараметрами.

Організаційна складова проекту: планова штатна чисельність підприємства – 8 осіб – низька чисельність персоналу досягається завдяки високотехнологічному обладнанню, як наслідок, процес виробництва повністю автоматизований.

Інвестиційні витрати за проектом складуть 72 486 євро. При цьому, в структурі інвестиційних витрат основну частку 55,18% становлять витрати, пов’язані покупкою заводу. Витрати на покупку виробничої лінії складуть 28,26%

Джерело фінансування проекту – залучені кошти інвестора.

Термін окупності проекту – 5 років.

Таблиця 1

Інвестиційні витрати

№ п/п

Бюджет, євро

Всього

72486

I.

Обладнання

20486

1.

Окорковочна машина

4000

2.

Комплекс підготовки сировини (подрібнення і сушка)

4000

3.

Лінія для упаковки

3 486

4.

Брикетировщик

10000

5.

Монтаж, пусконаладка, навчання персоналу

1500

II

Купівля заводу

40 000

1.

Вартість заводу

30 000

2.

Ремонтні роботи

10 000

III.

Транспорт

11500

1.

Автопогрузчик

10 000

IV.

Грузовик

1500

V.

Інші витрати

1 200

Оскільки попит на продукти твердого біопалива перевищує пропозицію планована реалізація продукції становить 100% виробничої потужності підприємства (17 тонн на місяць). Вартість продажу 1 тонни становить 100 євро.

При розрахунку фінансових показників враховані наступні критерії:

- для виробництва 1 м3 брикет необхідно 2 м3 сировини;

- максимальна потужність виробничої лінії складає 50 кг на годину, 24000 кг за місяць;

- за розрахункову потужність приймаємо 75 відсотків – 17000 кг за місяць з врахуванням технічних перерв, перші чотири місяці – 13000 (пов’язано з наладкою виробничої лінії);

- реалізація складає 100% виробленого продукту (обумовлено високим попитом на продукт);

- інфляція не враховується.

Основні фінансові показники проекту наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Аналіз основних фінансових показників

Одиниці виміру

2012

2013

2014

2015

2016

Валові доходи, євро

87 000

203 000

203 000

203 000

203 000

Постійні витрати, євро

20485

20 485

20 485

20 485

20 485

Змінні витрати, євро

157 474

162 754

162 754

62 754

162 754

Точка беззбитковості, євро

29 740

103 327

103 327

103 327

103 327

Виробничий важіль

3,27

2,04

2,04

,04

2,04

Запас міцності %

0,62

49,10

49,10

9,10

49,10

Амортизація, євро

6049

6049

6049

6049

6049

Прибуток після оподаткування, євро

2992

13 712

13 712

13 712

13 712

Даний проект є високотехнологічним з високим прогнозним рівнем прибутку, а продукція відповідає найвищим європейським стандартам.