Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

Свешнікова І.О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

БІЗНЕС ПЛАН З ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ТОВ «Sun» надає послуги з установки і подальшого обслуговування сонячних батарей, призначених для отримання електроенергії приватними домогосподарствами, офісами і малими підприємствами.

Передбачається здійснити реалізацію проекту протягом 6 років (у тому числі 1 місяці – підготовча стадія).   

Впродовж останніх 10 років приріст світового ринку фотоелементів складає в середньому 25% за рік, однак за останні 5 років щорічний приріст складає понад 35%. При високих темпах зростання ринку об'єми установки сонячних батарей подвоюється кожні чотири роки. Однак це швидке зростання відлічується від невеликого об'єму, який фотоелектричні елементи складають у світової електроенергетики. В Україні існує декілька компаній, що займаються виробництвом сонячних батарей, такі як ПАТ «Завод напівпровідників», АТ «Пиллар», ТОВ «Силікон», ВАТ «КВАЗАР».

Основним цільовим споживачем є приватні домогосподарства з рівнем доходу вище за середній, яким потрібні компактні пристрої для забезпечення своїх будівель електроенергією. Вторинними цільовими споживачами є офіси і малі підприємства, які не можуть підключитися до централізованої мережі або яким потрібно додаткові пристрої для генерації електроенергії.

Маркетингова стратегія проекту ґрунтована на диференціації продукції.

Термін реалізації проекту – 6 років, які передбачається розбити на 2 етапи.

1) Мета першого етапу(на перші три роки). Зайняти 10–12% ринку по наданню послуг в установці сонячних батарей в Дніпропетровській області, реалізовуючи близько 180 кВт потужностей в рік, і вийти на рівень беззбитковості до кінця цього періоду.

2) Мета другого етапу (на наступні три роки). Зберегти і збільшити долю на ринку і в повнішій мірі задовольняти потреби клієнтів, продаючи різні види сонячних батарей для різних покупців.

Основними конкурентними перевагами цього проекту є:

1) можливість використати технологій різних виробників;

2) розширення асортименту для обслуговування нових потреб покупців;

3) якість сервісу.

Загальна сума початкових інвестицій складає 114800 грн.

Докладніший інвестиційний план зображується в табл. 1.

Таблиця 1

Інвестиційний план

Витрати

Сума

1

Реєстрація ТОВ

1800

2

Обладнання для роботи

38000

3

Оргтехніка

38400

4

Рекламна кампанія (разові витрати)

9600

5

Рентні платежі

7000*3= 21000

6

Дозвільні документи

500

7

Спецодяг

5500

 

Загальні інвестиційні витрати

114800

Таблиця 2

Прогноз грошових надходжень за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Дохід

647280

1356000

1664400

2007520

2267280

2513280

1570240

Витрати

615000

1224000

1224000

1224000

1224000

1224000

714000

Амортизація

9613,1

16480

16480

16480

16480

16480

6867

Операційний прибуток

22666,9

115520

423920

767040

1026800

1272800

849373

Податок на прибуток (23%)

5213,4

26569,6

97501,6

176419,2

236164

292744

195355,8

Чистий прибуток

17453,5

88950,4

326418,4

590620,8

1000636

980056

654017,2

Амортизація

9613,1

16480

16480

16480

16480

16480

6867

Чисті грошові потоки

27066,6

105430,4

342898,4

607100,8

1017116

996536

660884,2

Основне джерело фінансування проекту – власний капітал власників.

В цілому, інтегральні параметри показують, що цей проект має високу інвестиційну привабливість.

Проект є цікавим, якщо NPV > 0. NPV для проекту складає 1833633,1 грн.

Для даного проекту період окупності складає 15 місяців.

Для даного проекту дисконтований період окупності складає 18 місяців.

Внутрішня норма дохідності інвестицій складає 42,4 %.

На рис. 1 зображені ризики, які можуть виникнути впродовж проекту.

Рис. 1. Ризики, пов’язані з реалізацією проекту

Рис. 1. Ризики, пов’язані з реалізацією проекту