II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

К.пед.н. Вовчаста Н.Я.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна

ДО ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ “УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО РОЗМОВНИКА СЛУЖБИ 112”

Україна та Польща готуються до проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012. Підготовка включає не тільки побудову стадіонів, доріг, готелів, а й роботу в гуманітарному напрямку – формування і розвиток комунікативних умінь та навичок суб’єктів правоохоронної та рятувальної діяльності [1]. Тому, для успішного проведення Євро-2012 надзвичайно важливим є мовна кваліфікація обслуговуючого персоналу в містах, в яких відбуватиметься чемпіонат. А саме, спеціальна мовна підготовка працівників державної прикордонної служби, працівників дорожньо-патрульної служби, патрульної служби, медиків, рятувальників є важливим фактором взаєморозуміння між іноземними гостями і тими, хто їх обслуговує в Україні.

На нашу думку, “Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112” [2] створений для того, щоб полегшити мовне спілкування широкому колу користувачів, а саме рятувальників, медпрацівників, працівників дорожньо-патрульної служби. Адже, комунікативна спрямованість вищезгаданого розмовника – це передумова успіху у практичному оволодінні працівниками англійської мови за професійним спілкуванням.

Розмовник укладений на основі найуживаніших і фраз із спеціалізованої лексики, систематизованих за тематичними розділами.

Робота над розмовником проводилась у такій послідовності: початковий матеріал та уточнення значень українських термінів у розмовнику належать Проректору Львівського державного університету безпеки життєдіяльності полковнику, к.пед.н., доц. Ковалю М.С.

Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112 містить три розділи.

Розділ І Пожежно-рятувальна служба складається з наступних частин: Загальні фрази; Вказівки після прибуття на місце; Диспетчер ОДС опрацювала Вовчаста Н.Я., а частини Інструкції для того, хто телефонує; Пожежа; Нещасний випадок уклала викладач Дідух Л.І.

Наприклад, у розділі І розглядаються певні проблеми, які можуть виникнути під час надзвичайної ситуації.

Розділ ІІ Міліція складається з наступних частин: Загальні фрази; Дорожньо-транспортна пригода; Пошкодження майна; Дані про транспорт, втягнутий в дорожньо-транспортну пригоду; Дані про поранену особу; Дані про очевидця; Рекомендації для пішоходів і водіїв; Запитання про шлях; Відповідь про шлях опрацьовувала Вовчаста Н.Я.

Даний розділ містить ряд запитань та прохань, з якими може звернутися пересічний іноземець.

Таблиця 1. Загальні фрази

Я рятувальник і я тут, щоб вам допомогти.

I'm a rescuer and I'm here to help you

Ви у безпеці.

You are safe.

Швидка (міліція, допомога) в дорозі.

The ambulance (police, car assistance) is on the way.

Перевірте пульс.

Check for a pulse.

Вийдіть із будинку і чекайте рятувальників.

Go outside and wait in front of the house for the rescuers.

При можливості освітліть місце нещасного випадку.

If possible illuminate the accident site.

Зачекайте, ми перетелефонуємо вам за хвилину за номером, який ви нам дали.

Hold on, we will call you back in a minute to the number you gave us.

Якщо ви бачите будь-який небезпечний предмет, швидко тікайте звідти.

If you see any suspicious object, run away quickly.

Таблиця 2. Пошкодження майна

Де знаходиться найближче міліцейське відділення?

Where is the nearest police station?

Покажіть мені паспорт і документи на машину, будь ласка

Show me your ID and car documents, please.

Що було пошкоджено?

What was damaged?

Чи можете показати мені на карті?

Can you show me on the map?

Розділ ІІІ містить наступні частини: Загальні фрази; Виклик Лікаря; Огляд і діагноз; У лікаря; У зубного лікаря; У аптеці належать д.пед.н., професору Шуневичу Б.І.

У прикладі фраз вищеподаного розділу розглядаються питання та можливі відповіді у випадку проблемних ситуацій із здоров’ям.

Таблиця 3. У зубного лікаря

Як довго хворий був непритомний?

How long has he been unconscious?

Де у вас болить?

Where is the pain?

Мені потрібен лікар якнайшвидше?

I need a doctor quickly.

Чи приймаєте якісь ліки?

Are you is taking any medication?

Мені потрібно до зубного лікаря.

I need a dentist.

Де можна замовити ліки?

Where can I order the medicine?

Таким чином, представлені спеціальні фрази, ключові слова, широко можна використовувати у випадку надзвичайних ситуацій і потреби врятувати людину під час пожежі, проблемою зі здоров’ям, під час дорожньо-транспортної пригоди та інших екстремальних ситуаціях.

Список використаних джерел:

1. Пелепейченко Л.М. Комунікативна концепція розмовника для службовців внутрішніх військ / Л.М. Пелепейченко, О.Г. Михайлова // Іншомовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні: тези доп. другої наук.-практ. конф. (Київ, 16 лютого 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 74.

2. Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112 / Уклад. Н. Вовчаста, Л. Дідух, Б. Шуневич; за заг. редакцією М.С. Коваля. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – 70 с.