II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Кузло Н.М.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ВІДБОРУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Формування семантичної компетенції як складової лінгвістичної компетенції студентів технічних, зокрема, будівельних спеціальностей має здійснюватися за принципами комунікативно-орієнтованого навчання та відповідати критеріям комунікативно-орієнтованої методики формування лінгвістичної компетенції [1, c. 37].

Ми проаналізували специфіку формування семантичної компетенції стосовно відбору вправ за двома тематичними циклами “Будівельні матеріали” та “Будівельні професії” у посібниках та збірниках текстів і завдань з англійської мови для майбутніх інженерів-будівельників, які з етичних причин закодовані А, Б, В, Г, Д, Е. Дані тематичні цикли є найпоширенішими і теми та тексти, які найчастіше розглядаються на заняттях англійської мови систематизуються під вище зазначеними назвами.

Головними критеріями аналізу вправ є критерії комунікативно-орієнтованої методики формування лінгвістичної компетенції, представлені в статті Биркун Л.В та Кузло Н.М, тобто три критерії семантичної компетенції, і п’ять критеріїв орфографічної компетенції [1, с. 38–45].

Ми визначили відсоткові частки вправ у відношенні до всіх завдань на семантичну компетенцію у тематичних циклах “Будівельні матеріали” та “Будівельні професії” у табл. 1 і виявили відповідність критеріїв до наявних вправ у проаналізованих навчальних виданнях.

Таблиця 1. Аналіз вправ на з точки зору критеріїв

комунікативно-орієнтованого формування семантичної компетенції

Тематичний цикл:

1.Будівельні

матеріали

2. Будівельні професії

Лексико-семантична

Розуміння слова з контексту та створення для слова відповідного контексту.

 

Розуміння і використання внутрішньолексичних зв’язків, таких як синоніми, антоніми, гіпоніми, колокації, відношення типу «частина-ціле», компонентний аналіз та еквівалентність при перекладі

Граматико-семантична

Розуміння і використання значення граматичних елементів, категорій, класів (відкриті ряди слів: іменники тощо), структур, процесів (номіналізація афіксація, заміщення, градація, транспозиція, трансформація) та відношень (управління, узгодження, валентність), відмінювання дієслів

Прагматико-семантична

компетенція

Розуміння і використання логічних зв’язків, таких як підрядність, пресу позиція, імплікативність і т.д.

1.А 2.А

 

1.Б 2.Б

 

1.В 2.В

 

 

1.Г 2.Г

 

1.Д 2.Д

 

1.Е 2.Е

 

 

1.А 100%

2.А 100%

 

 

1.Б 77%

 

1.В 100%

2.В 100%

 

 

1.Г 77%

2.Г 0%

 

1.Д 88%

2.Д 100%

 

1.Е 100%

2.Е 100%

 

1.А 0%

2.А 0%

 

 

1.Б 11%

 

1. В 0%

2. В 0%

1.Г 22%

2.Г 100%

1. Д 11%

2.Д 0%

 

1.Е 0%

2.Е 0%

1.А 0%

2.А 0%

 

 

1.Б 11%

 

1.В 0%

2.В 0%

 

 

1.Г 0%

2.Г 0%

 

1.Д 0%

2.Д 0%

 

1.Е 0%

2.Е 0%

 

Приклади проаналізованих завдань на лексико-семантичну компетенцію.

Розуміння слова з контексту та створення для слова відповідного контексту.

Розуміння і використання внутрішньо лексичних зв’язків, таких як синоніми, антоніми, відношення типу «частина-ціле», компонентний аналіз та еквівалентність при перекладі 1.А 100% ІІ. Прочитайте і перекладіть наступні словосполучення на російську мову (розділ 3, ст. 30); 2.А 100% Перекладіть наступні речення на російську (розділ 2, ст. 22); 1.Б 77% Перекладіть письмово із словником (розділ 3, ст. 29); 1.В 100% Оберіть найкращий заголовок українською мовою, який виражає головну ідею тексту (урок 10, ст. 75); 2.В 100% Прочитайте інтернаціональні слова і дайте їх українські еквіваленти (розділ 1, ст. 23); 1.Г 77% Читаючи статті про будівельні матеріали, виписуйте необхідні факти в таблицю (розділ 4, ст. 56); 1.Д 88% 1. Перекладіть наступні слова і словосполучення на українську (розділ 7, ст. 110); 2.Д 100% 5. Перекладіть текст на українську мову (розділ 5, ст. 90); 1.Е 100% 2.Підберіть синоніми із двох колонок (розділ 1, ст. 9); 1.Е 100% Підсумуйте інформацію із текстів А, В і заповніть наступну таблицю (розділ 1, ст. 13); 2.Е 100% Проаналізуйте головні питання. Порівняйте три підрозділи інженерії і заповніть таблицю (розділ 1, ст. 14).

 Вправи на граматико-семантичну компетенцію (розуміння і використання процесів (номіналізація, афіксація, транспозиція, трансформація)): 1.Б 11% Напишіть дієслова, які відповідають даним словам (розділ 3, ст. 30); 1.Г 22% Додайте необхідний суфікс до дієслів, поставте їх в частину 3 і прочитайте їх (розділ 4, ст. 71); 1.Д 11% Визначить значення наступних слів за їх афіксами (розділ 7, ст. 104).

 Вправи на прагматико-семантичну компетенція (розуміння і використання логічних зв’язків, таких як підрядність, пресупозиція, імплікативність): 1.Б 11% 1. Які з даних речень відносяться до опису цементу, і які – до опису бетону (розділ 3, ст. 28)

 На основі таблиці можна визначити, що переважають вправи на лексико-семантичну компетенцію. Також виявлено, що відсоткова частка 100% за критерієм лексико-семантичної компетенції у навчальних виданнях А, В, Е, у тематичному циклі “Будівельні професії” Д означає, що із всіх наявних вправ на семантичну компетенцію у даних навчальних виданнях найбільше вправ на еквівалентність при перекладі, за винятком навчального видання Г, яке вирізняється різноманітністю вправ на розуміння і використання внутрішньо лексичних зв’язків та відношення типу «частина-ціле» в тематичному циклі “Будівельні матеріали”. Відсутні вправи на формування граматико-семантичної компетенції за винятком навчального видання Г, у якому їх кількість збільшується у другому тематичному циклі. Також немає вправ на розуміння і використання логічних зв’язків, таких як підрядність, пресупозиція, імплікативність і т.д за винятком навчального видання Б. Отже, в результаті аналізу, визначено, що є потреба в розробці більшої кількості вправ на формування семантичної компетенції, які б відповідали всім критеріям комунікативно-орієнтованої методики формування лінгвістичної компетенції.

Список використаних джерел:

1. Биркун Л.В. Аналіз навчальних видань з точки зору сучасної методики формування англомовної лінгвістичної компетенції / Л.В. Биркун, Н.М. Кузло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 92. – С. 37–47.