II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Міхєєва Ю.О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Міжнародне співробітництво постійно розвивається, укріплюються контакти між різними країнами. З’являється все більше інформації іноземними мовами та зростає потреба її оперативного та кваліфікованого перекладу. Багато компаній прагнуть вийти на міжнародний рівень, у зв’язку з чим постає проблема перекладу опису продукції іншими мовами та ведення листування, тобто, переклад стає невід’ємною частиною діяльності компаній. У зв’язку з з цим зростають вимоги щодо швидкості та якості роботи перекладача. Сучасна специфіка перекладу полягає в тому, що необхідно перекладати великі об’єми текстів і часто за досить короткий термін.

Існує думка, що кваліфікований перекладач може без підготовки перекласти будь-який текст. Проте, це далеко не так і можливо лише у випадку перекладу текстів загальної тематики. Будь-який переклад потребує розуміння вихідного тексту. Переклад не зводиться до механічної заміни слів однієї мови словами іншої. Якщо б це було так, то перекладачі були б вже давно непотрібні б і переклад виконувався б комп’ютерами. Однак і на теперішній час комп’ютерний переклад не може бути порівняний з роботою перекладача. Рівень комп’ютерного перекладу незадовільний, комп’ютерна програма, так само як і недостатньо кваліфікований перекладач, має одну проблему – проблему вибору вірних слів, варіантів термінів. Кожен термін може мати багато значень і без знання контексту вибір вірного значення неможливий. Труднощі при перекладі представляють складні терміни, терміни-словосполучення, оскільки їх значення не виводяться зі значень компонентів. Особливо це стосується німецької мови, де осново складання є одним з найпродуктивніших способів утворення нових термінів. Вірне значення терміну в таких випадках можна знайти в спеціалізованих галузевих словниках. Бувають випадки, коли термін є новоутворенням і його немає навіть у спеціалізованому словнику, тобто процес входження терміну до словникового складу мови ще не завершився. Тоді при перекладі доводиться шукати допоміжну інформацію в мережі Internet або консультуватися з експертами в галузі, до якої відноситься переклад.

Дуже часто при перекладі тексту декількома перекладачами одночасно один і той же термін може бути перекладений різними способами (при відсутності відповідної термінологічної бази в українській або російській можливе калькування терміну з набуттям їм усіх парадигматичних ознак слів відповідної мови). В цьому випадку доцільно ознайомитися з раніш переведеними текстами зі схожою тематикою або зі схожими текстами, які можна відшукати в мережі Internet. Також можливим і доцільним є користування при перекладі програмами ТМ (Translation Memory) – в цьому випадку переклади виконуються з використанням систем накопичення перекладів. Можливості та принципі їх використання буде розглянуто нижче. При перекладі неоціненну допомогу надає можливість консультацій з фахівцями, які можуть навіть і не знати іноземної мови, але (особливо при наявності схем та креслень) можуть дати пораду, наприклад, описати принцип дії механізму. При технічному перекладі особливо ціниться вміння перекладача читати креслення.

Під час роботи над крупним проектом формується певний його глосарій, який може бути використаний у наступній роботі. Тобто, наробки зберігаються у вигляді ТМ – бази даних зі словосполученнями та фразами, яка дозволяє у майбутньому автоматично знаходити та перекладати уніфікованим способом такі речення (словосполучення), які вже зустрічалися раніше. Це не програми машинного перекладу, оскільки вміст бази даних береться з перекладів, виконаних раніше перекладачами, а програма лише дає змогу знайти необхідну фразу та дати саме такий переклад, який біло зроблено раніше, та уникнути розбіжностей в тексті. Програми, які працюють з ТМ (наприклад, Trados або Transit) можуть у деякій мірі, але не повністю замінити роботу редактора при колективному виконанні перекладу групою перекладачів, оскільки дає можливість уніфікувати термінологію їхньої бази даних.

В документах постійно повторюються певні обороти, а якщо перекладатиме текст, що повторюється, вручну, то це значно знижує швидкість роботи. Технологія ТМ стала одним з найновіших інструментів перекладача, оскільки зберігає всі виконані раніше переклади. Використання ТМ підвищує швидкість роботи за рахунок зменшення об’єму механічної роботи. Проте, ТМ не виконує переклад замість перекладача, а лише полегшує його роботу. Дана технологія має простий механізм роботи – в процесі роботи в базі даних накопичуються вихідні та перекладені тексти і потім використовуються при перекладі нових документів. Для обробки та порівняння текстів документів програма розбиває весь текст на сегменти – як правило, речення. При перекладі нового тексту система порівнює його сегменти з тими, що вже є в базі даних. Якщо системі вдається знайти сегмент, що повністю або частково співпадає, то його переклад відображається з наданням співпадіння в процентах. Слова і фрази, які відрізняються від збереженого тексту, виділяються певним чином. В програмі можна задати поріг співпадіння, як правило, він має бути не нижче 75%, бо при меншому проценті співпадінь зростають витрати на редагування, і цей сегмент можна швидше перекласти вручну. Незважаючи на очевидні переваги, ця технологія має деякі недоліки. Без готової бази перекладів з обраної тематики продуктивна робота ТМ неможлива. Отже, її необхідно або купувати, або створювати власноруч. А це означає великий обсяг ручної роботи, повністю автоматизувати яку не вдасться, навіть використовуючи ТМ. Проте, є вагомі підстави вважати, що незабаром новітні технології перекладу з використанням Translation Memory стануть невід’ємною частиною арсеналу сучасного перекладача.