Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Малишко Д. Д., Лагерева М. С.

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ

Фразеологія, як об’єкт перекладу, викликає особливий інтерес і труднощі, оскільки вона відображає багатий історичний досвід народу. У сфері фразем, тобто в сфері національно-специфічних висловлювань, зберігається система цінностей, суспільна мораль, ставлення до світу, до людей, до інших народів. Ідіоми, прислів'я, найбільш наочно ілюструють спосіб життя, і географічне положення, історію і традиції тієї чи іншої спільноти, об'єднаної однією культурою. Та під дією суспільно-економічних умов, постійного розвитку суспільства і, як наслідок, невпинного розвитку і змін у мові фразеологізми можуть актуалізуватися та трансформуватися.

Метою нашої роботи є дослідити особливості перекладу трансформованих фразеологічних одиниць з англійської мови на українську.

Для цього нами були вибрані наступні методи: порівняльного, дискурсивного та прагматичного аналізу, відбору, порівняння та систематизації неофразеологізмів, методика контекстологічного аналізу, методики лінгвостилістичного аналізу, описового методу.

Всі трансформації можна розділити на 6 найбільш загальних груп: семантичні; лексичні; синтаксичні; графічні; морфологічні; словотворчі.

Порівняння когнітивних моделей вияву внутрішньої форми фразеологічних одиниць і типів їх актуалізації в паралельних текстах дозволяє визначити діапазон відтворення і типів їх кореляції, а також визначити методи перекладу фразем з англійської на українську мову.

Існують наступні співвідношення: 1) повна відповідність (еквівалент перекладу), 2) заміна однієї моделі вияву внутрішньої форми іншою (аналоговий переклад); 3) розширення когнітивної моделі внутрішнього вияву форми в перекладі (описовий, комбінований переклад); 4) обмежена когнітивна модель із втратою або зменшенням внутрішньої форми (переклад за допомога слова або фрази-відповідника); 5) калькування.

Існують різні типи кореляції узуального і оказіонального використання англійських фразеологічних одиниць та відповідні їм переклади. Відповідно, використовуються різні види перекладацьких трансформацій. Щоб зберегти в тексті перекладу вихідну кількість інформації використовуються такі методи, як: 1)лексичні, лексико-граматичні, лексико-семантичні (конкретизація, генералізація, описовий переклад, компресія, поширення та перестановка); 2) граматичні трансформації (заміна в мові перекладу будь-якої граматичної одиниці: словоформи, частини мови, члена речення, типу речення в цілому).

Choosers can't be beggars – стверджує заголовок статті на одному із економічних сайтів. В ній іде мова про групу заможних послідовників аскетичного культу, котрі здійснювали паломництво, одягнувшись у лахміття. Через одяг їх прийняли за жебраків і побили. Автор в статті дає алюзії на твори класиків, де заможні люди прикидалися жебраками і згадує прислів’я, яке трансформоване в заголовку: Beggars can't be choosers (який можна перекласти адекватно калькою Бідняки не обирають). Автор іронізує із ситуації, яка виникла в Індії. В даному заголовку представлена лексична трансформація, а саме перестановка компонентів. Перекласти ми пропонуємо калькуванням, оскільки в українській мові немає прямого відповідника первинному фразеологізму. Разом з тим, в українській мові відсутній еквівалент слова chossers, тому ми пропонуємо лексико-граматичну перекладацьку трансформацію, переклавши це слово описово. Таким чином, ми можемо запропонувати такий варіант перекладу: «Той хто обирає, не жебракує», що є фактично калькою з англійської мови. Проте, він відповідає трансформації і повністю передає всі відтінки значення і форму оригіналу, що дозволяє вважати його повністю еквівалентним.

Наступним нам би хотілося розглянути заголовок статті, присвяченої епідемії грипу у Великій Британії Jeremy Laurance: It is too late to lock the stable doors now, Mr Lansley. Автор критикує голову Палати Громад Ендрю Ланслі за те, що він надто пізно взявся за вакцинацію населення. І хоч тепер уряд вживає всіх заходів, надто багато людей захворіло і вакцинація є просто марною. Він є трансформацією фраземи It is too late to lock the stable-door when the horse is stolen (що має в українській мові практично повний фразеологічний еквівалент «Замкнув стайню, як коні вкрали»).

В цьому заголовкові ми можемо бачити відразу кілька трансформацій. Синтаксичні трансформації – редукція та додавання. Редукцією є укорочення кінцівки фраземи when the horse is stolen. Натомість додана обставина часу now. Окрім того тут можна виділити графічну трансформація, а саме: stable-door в оригіналі означає «двері конюшні», в той час як графічний варіант написання stable doors (без дефісу) може перекладатися як «двері стабільності».

Таким чином, проаналізувавши типи трансформацій, ми пропонуємо переклад «Пане Ланслі, пізно замикати стайню, коли нема порядку». Таким чином, ми вдалися до лексико-граматичних перекладацьких трансформацій, додавши «нема порядку», аби створити алюзію на stable doors, здійснили перестановку компонентів, опущення обставини now. Ми дещо втратили у форм, але переклад повністю збігається з оригіналом за денотативним та конотативним значенням, тому ми вважаємо даний переклад адекватним.

Отже, ми можемо дійти висновку, що зіставлення функціонально-когнітивної значущості англійських фразеологічних одиниць та їх українських відповідників показує, що, хоча в більшості випадків концептуальна організація фразеологічної одиниці зберігається в перекладі, спостерігаються деякі відмінності у функціонально-когнітивної значущості фразеологічних одиниць тексту-джерела і їх відповідників в тексті перекладу. Це приводить до створення таких перекладацьких співвідношень, як еквівалентність, прирощення, втрати.

Серед перспектив подальшого дослідження ми бачимо вивчення впливу способу актуалізації фразем на спосіб їх перекладу.