К. е. н. Приварникова І. Ю., Тарасенко Д. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

МИТНІ РЕЖИМИ ДЛЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНОГО ОБІГУ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК

Сучасна виставка є важливим засобом комунікації та джерелом інформації щодо створення науково-технічних розробок, виробництва нової продукції та її впровадження на ринки збуту. Основними учасниками виставок є експоненти (виставляють товари), відвідувачі (покупці товару), організатори (третя сторона, якапропонує послуги надання території для проведення зустрічі перших двох учасників).

Виставкову діяльність супроводжує значний товарно-матеріальний обіг, який підлягає митному оформленню при перетині через митний кордон України. Так, на виставках експонуються різни види іноземних товарів, які мають речовинну основу, виставкові товари переміщуються через кордон різними видами транспортних засобів комерційного призначення, крім того матеріальну сутність мають супутнє обладнання, пристрої і т. п., за допомогою яких здійснюється процес експонування.

Кожний з таких об’єктів товарно-матеріального обігу при перетині через митний кордон розглядається митним органом України як товар або інший предмет комерційного призначення та має свої особливості митного оформлення. Для учасників міжнародних виставок товар – це тільки те, що є об’єктом купівлі-продажу і може бути реалізовано за допомогою участі у міжнародній виставці. Учасники виставкової діяльності з метою оптимізації оподаткування, виконання митних формальностей та зменшення фінансових витрат можуть обирати різні митні режими при оформленні як товарів, так і інших об’єктів товарно-матеріального обігу виставкової діяльності.

Митний режим – комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення [1].

Вибір митного режиму при ввозі товарів на територію України залежить від ролі об’єкту товарно-матеріального обігу у виставковій діяльності, мети ввезення такого об’єкту та мети подальшого його використання.

Якщо товар ввозиться для експонування (показу) і є зразком, що не підлягає продажу, то він може бути оформлений у митному режимі «тимчасове ввезення». Якщо поряд з експонуванням передбачається продаж такого іноземного товару національному покупцеві та, відповідно, перехід права власності на товар, то з метою продажу митний режим для товару може бути змінено на митний режим «імпорт».

Окрім зразків, які експонуються на виставкових площах, на територію України може бути також ввезено значний обсяг цих товарів для продажу по укладених на виставці договорах купівлі-продажу товарів. Товар в цьому випадку при ввезенні на територію України оформлюється у режимі «митний склад» та територіально знаходиться поза виставковими площами, наприклад, на консигнаційному складі. Після укладення договорів купівлі-продажу розмитнення товару здійснюється у митному режимі «імпорт». Така зміна режимів дозволяє відтягнути сплату податків безпосередньо до продажу товарів та зменшити обсяги обігових коштів як експоненту, так і покупцю. Момент зміни митного режиму має наслідок сплати митних зборів. Про те хто виконує обов’язки врегулювання переходу покупець з продавцем договорюються між собою. Ті товари, які були ввезені на територію України для продажу, оформлені у митному режимі «митний склад» та не продані під час виставки, можуть бути повернені за межі митної території України у митному режимі «реекспорт».

Що до транспортних засобів, у яких переміщуються через кордон товари та супутнє обладнання для виставкової діяльності, то їх оформлення здійснюється у митному режимі «тимчасове ввезення». У випадку, коли таке супутнє обладнання, пристрої та інші матеріально-речовинні об’єкти, що допомагають експонувати товари, стають також об’єктом продажу, то задля їх розмитнення товар переводять у митний режим «імпорт» з подальшим виконанням необхідних митних формальностей, сплатою податків.

Коли ж таке обладнання має разовий рекламний характер і після закінчення виставки підлягає знищенню (наприклад, кузов автомобіля ввезено для того, щоб показати як його стискає пресова установка, після чого кузов знищено), то задля знищення обладнання митний режим «тимчасове ввезення» замінюють митний режим «знищення та руйнування».

На організаторів міжнародних виставок як правило покладається обов’язок допомагати експонентам та відвідувачам виставки при переміщенні об’єктів товарно-матеріального обігу через кордон, виборі митних режимів та здійсненні митного оформлення. Це може виражатися у представленні послуг митного брокера, який спеціалізується в даній сфері та зможе якнайшвидше провести митне оформлення. Такий сервіс з одного боку допоможе скоротити витрачений час на митне оформлення, а з іншого боку призводить до додаткових витрат. Тому вибір варіанту використання послуг організаторів чи самостійного пошуку митного брокера здійснюється експонентами та відвідувачами самостійно.

Отже, підсумовуючи вище сказане зазначимо, що учасники виставкової діяльності мають сплачувати податки та виконувати інші вимоги нетарифного регулювання тільки за товари як об’єкти купівлі-продажу. Інші ж об’єкти товарно-матеріального обігу виставкової діяльності не є об’єктом оподаткування, оскільки учасники виставки при їх обігу безпосередньо не отримують прибуток. Тому з метою оптимізації витрат кожен учасник виставки, яка має міжнародний характер, повинен визначитися, з якою метою переміщується об’єкт товарно-матеріального обігу через кордон та який митний режим найбільш доцільно використати при проведенні його митного оформлення.

Список використаних джерел:

1. Митний Кодекс України, від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17