К. і. н. Сливенко В. А., Савченко К. С.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Туризм сьогодні, це та сфера економіки, яка раніше не розглядалась як така, що може приносити серйозний доход державі. Але наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя виявилось, що певний прошарок населення розвинених країн готовий сплачувати значні кошти за відпочинок, яким для них є туризм. Після розпадуРадянського Союзу та скасування перешкод для пресування його громадян через кордони, кількість туристів значно збільшилася. Зростання добробуту громадян дозволило їм виділяти частину заощаджень для подорожей та відпочинку. Кількість таких людей зростає з кожним роком.

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки.

За підрахунками Всесвітньої Туристичної Організації, у 2001 році за кількістю прибутне іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (5,8 млн. осіб, що становить близько 1% від світових туристичних прибуттів). За прогнозними розрахунками щодо розвитку в'їзного туризму в Україні до 2005 року, його чисельність зросте до 9,3 млн. осіб; прогноз на 2010 рік – 12,1 млн. осіб; прогноз на 2020 рік – 15,0 млн. осіб [1].

Найбільш привабними регіонами для туристів є АР Крим, Карпатські гори та місто Київ. Але слід приділити увагу й іншим регіонам України.

Сьогодні Дніпропетровщина для багатьох являє собою важливий індустріальний центр всієї України, але вона також пропонує чимало туристських об’єктів. Наприклад, визначні пам'ятки Катеринославського краю здавна привертали увагу як видатних письменників, художників, видатних діячів, так і чисельних туристів. Окрім історико-географічного (відвідання запорозьких святинь, історичних пам’ятників), гідрологічного та бальнеологічного (відпочинку на Солоному Лимані та Дніпровських водосховищах), геологічного (Волоські скелі), мінералогічного, геоботанічного, екологічного видів туризму, Дніпровський край може запропонувати потенційним туристам знайомство із своїм промисловим комплексом, що є одним із найбільших в державі, а по деяких параметрах – й унікальним.

Дніпропетровська область має достатньо великий туристично-рекреаційний потенціал, крім того існують передумови для його розвитку: природні особливості регіону, який знаходиться на кордоні змішаних лісів та степової зони, унікальні водні ресурси; культурно-історична спадщина; етнографічно-культурний потенціал (народні промисли та ремесла). Туристична сфера області усе впевненіше заявляє про себе, як дійсно конкуренто спроможна індустрія, що відчутно сприяє економічному розвиткові Дніпропетровщини та зростанню добробуту громадян.

У Дніпропетровській області на державному обліку перебуває 11,9 тисяч нерухомих пам’яток, в тому числі 318 пам'яток архітектури, переважно ХVІІІ–ХХ ст. [2].

Найвідомішими туристичними об’єктами є культурно-архітектурні пам’ятки в с. Старі Кодаки, місця боїв козацьких військ з польською шляхтою, історико-культурні пам’ятки Дніпропетровська, садиба-музей Д. І. Яворницького; місця, пов’язані з форсуванням Дніпра в роки другої світової війни, скіфські кургани IV ст. до н. е., місця розташування козацьких січей, музей ужиткового мистецтва Петриківського художнього орнаменту в с. Петриківка та ін.

 Туристичний сектор області налічує 340 суб’єктів туристичної діяльності. Обсяг наданих туристичних послуг за 2007 рік склав 273,38 млн. грн., з них іноземним туристам – 6,6 млн. грн., туристам, що виїжджали за кордон України – 214,3 млн. грн.

 Протягом 2007 року область відвідало 15676 іноземних та 71235 внутрішніх туристів; кількість екскурсантів склала 27291 осіб [3].

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що Дніпропетровський регіон має великий потенціал та перспективи в майбутньому в сфері туризму, тому на Дніпропетровщині плануються деякі заходи, які розроблені спеціально для розвитку туристичної індустрії:

– розвиток міжнародного співробітництва у сфері туризму і курортів, формування позитивного туристичного й санаторно-курортного іміджу Дніпропетровщини;

– створення кадастру природних територій та ресурсів туризму, проведення їх економічної оцінки, опису та класифікації;

– розроблення регіональної програми розвитку сільського та «зеленого» туризму;

– забезпечення підготовки інвестиційних паспортів рекреаційних об’єктів області, привабливих для іноземних і вітчизняних інвесторів;

– упровадження моніторингу курортно-оздоровчих і рекреаційних територій та природних лікувальних ресурсів;

– розроблення мап, схем, буклетів, туристичних довідників, створення єдиної інформаційної системи з повним банком даних санаторно-курортних, рекреаційних, туристичних послуг області

– створення навчального центру та позашкільних гуртків для розвитку активного етнографічного туризму.

Список використаних джерел:

1. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк. – Режим доступу: http://www.tourlib.net/books_ukr/kyfjak_13.htm

2. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навч. посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007.

3. Головне управління статистики у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua