К. е. н. Чабаненко Ж. М., Голей Ю. М.

 Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ЗАХОДИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Необхідність державного стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіки викликана зниженням загальних показників економічного розвитку в 2012 році в порівнянні з очікуваними. Відомо, що за останні роки недостатньо підвищувалась конкурентоспроможність експортно-орієнтованої продукції; погіршувалась інвестиційна привабливість відповідних галузей. В той же час об’єм надходження імпортних товарів досягнув максимуму – імпортуються не тільки газ та продукція машинобудування, а й продовольчі товари, незважаючи на те, що Україна визнана аграрною державою.

У зв’язку із спадом виробництва промислової продукції (2012 р.) передбачається скорочення робочих місць в цих секторах економіки. В першу чергу це стосується підприємств гірничо-металургійного комплексу, а також вугільної та металообробної промисловості.  

Для виходу з несприятливого стану розвитку економіки в теперішній час на державному рівні вживаються заходи щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіки, які забезпечать потреби суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції. Це сприятиме розвитку виробничого та експортного потенціалу і створення робочих місць [1].

Ці заходи виражені в прийнятому Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» № 5205-VІ від 06.09.2012 р. та внесених змінах у Митний кодекс України і в розділ ХХ Податкового кодексу України.

На загальнодержавному рівні будуть схвалені КМУ інвестиційні проекти у пріоритетні галузі економіки в яких економічно обґрунтована загальна сума інвестиційних ресурсів (загальна кошторисна вартість) та джерела надходження коштів для реалізації інвестиційних проектів.

На нашу думку, підприємства гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості та металообробної в яких спостерігається спад, повинні також економічно обґрунтувати інвестиційні проекти для зростання експортно-орієнтованої продукції. В процесі економічного обґрунтування інвестиційного проекту передбачається придбання нового обладнання, реконструкція та модернізація існуючого структурного підрозділу, обов’язкового створення окремого структурного підрозділу на якому і буде реалізовуватись схвалений КМУ інвестиційний проект. Для виконання цієї мети передбачається: придбання нових технологій, залучення послуг інжиніринга, додаткових запасів якісних основних і допоміжних матеріалів відповідно проекту.

Підприємства можуть залучати власні кошти (чистий прибуток та амортизаційні відрахування), кошти іноземного та спільного інвестування, що здійснюється суб’єктами України разом з іноземними юридичними чи фізичними особами.

У зв’язку із прийняттям привабливого закону України збільшується кількість зацікавлених підприємств, що потребують державного стимулювання, оскільки власних коштів, а також залучених іноземних недостатньо для реалізації інвестиційних проектів.

Розраховувати на державну підтримку для реалізації інвестиційного проекту можуть ті підприємства в яких загальна кошторисна вартість для суб’єктів великогопідприємництва перевищує суму еквівалентну 3 мільйонам євро; для суб’єктів середнього підприємництва – 1 мільйон євро, а для суб’єктів малого підприємництва – 500 тисяч євро. Згідно інвестиційних проектів такі підприємства повинні:

– створювати нові робочі місця для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах: більш ніж 150 – для суб’єктів великого підприємництва; 50 – для суб’єктів середнього підприємництва і 25 – для суб’єктів малого підприємництва;

– середня заробітна плата працівників повинна не менш як у 2,5 рази перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року [1].

Конкретні форми державної підтримки в першу чергу з 01.01.2013 року з’являться податкові пільги для інвесторів. Що стосується суб’єктів господарювання пріоритетних галузей, то для них прийняті пільги з податку на прибуток: для отриманої суми прибутку від реалізації інвестиційного проекту вже з 01.01.2013 року по 31.12.2017 року буде застосовуватись ставка податку 0%, а далі з 01.01.18 р. по 31.12.22 р. – 8%; з 01.01.23 р. – 16% [2].

Податкові пільги стосуються також ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ). Ввезення на митну територію України обладнання і комплектуючих виробів звільняються від сплати ввізного мита, а на суму податкового зобов’язання з ПДВ дозволено надавати митному органу податковий вексель терміном погашення його на 60-й календарний день [3].

Зміни стосуються також дозволу нарахування амортизації основних засобів груп 2 і 3 методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Слід відзначити, що права на отримання зазначених вище податкових пільг, вимагають застосування особливого контролю з боку спеціальних державних органів. Це стосується контролю за веденням окремого податкового обліку доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку що звільняється від оподаткування, а грошові кошти на суму отриманих пільг повинні бути використанні на переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення об’єму виробництва, упровадження новітніх технологій, тощо [2].

Інвестори та підприємства пріоритетних галузей сподіваються, що державні органи прискорять затвердження інструктивних документів для їх ефективного застосування. 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» № 5205-VІ від 6 вересня 2012 року.

2. Розділ ХХ Податкового кодексу України № 5211-VІ від 06.09.2012 р.

3. Митний кодекс України № 5210-VІ від 06.09.2012 р.