Білій А. І., Сидоров І. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) – господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Відповідно до Концепції створення індустріальних (промислових) парків, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 447-р, започатковано реалізацію пілотних проектів створення індустріальних (промислових) парків, за результатами яких передбачається розпочати формування мережі індустріальних (промислових) парків.

Згідно з Концепцією, Радою міністрів АР Крим та облдержадміністраціями вживаються заходи щодо створення наступних індустріальних парків:

–  в Автономній Республіці Крим: Бахчисарайський районний промисловий парк, Щолкінський індустріальний парк, промислово-логістичний парк «Новий Крим»;

–  у Київській області: промислові парки «Земельний союз», «Великодимерський», «Парк Ріджин»;

–  у Львівській області: промисловий парк «Черляни»;

–  у Харківській області: індустріальний парк «Рогань», промислова зона «Паркова»;

–  у Сумській області: індустріальний (промисловий) парк «Свема».

Крім того, рішенням Одеської обласної ради від 28.11.2011 р. № 273-VI схвалено Концепцію створення індустріальних (промислових) парків в Одеській області,відповідно до якої визначено ділянки або райони, які вважаються пріоритетними для створення індустріальних парків та мають необхідні природні, матеріальні, інтелектуальні, фінансові, трудові та інші ресурси (Іванівський, Комінтернівський; Любашівський, Ізмаїльський, Харцизький, Роздільнянський райони, район озера Сасик, м. Теплодар).

Також, сьогодні набуває поширення співробітництво між суб’єктами господарювання у формі кластерів. Створення кластерів є однією з характерних ознак сучасної інноваційної економіки. Крім того, кластери являють собою комбінацію конкуренції та кооперації таким чином, що об’єднання в одних сферах допомагають успішно вести конкурентну боротьбу в інших.

В Україні відповідно до чинного законодавства створено:

·  16 технологічних парків:

«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ) (реалізується 2 проекти);

«Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (м. Київ) (реалізується 1 проект);

 «Інститут монокристалів» (м. Харків) (реалізується 3 проекти);

 «Вуглемаш» (м. Донецьк) (реалізується 1 проект);

 «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ) (реалізується 1 проект);

 «Київська політехніка» (м. Київ) (реалізується 2 проекти);

 «Текстиль» (м. Херсон) (реалізується 1 проект);

 «Яворів» (Львівська область) (реалізується 1 проект);

·  11 спеціальних (вільних) економічних зон («Азов», «Донецьк», «Славутич», «Курортополіс Трускавець» «Яворів», «Закарпаття», «Порто-франко», «Рені», «Миколаїв», «Порт Крим», «Інтерпорт Ковель»), в яких реалізується 122 проекти, та запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях;

·  9 регіонів (Донецька, Закарпатська, Волинська, Луганська, Житомирська, Чернігівська області, м. Харків, м. Шостка, Автономна Республіка Крим), у яких реалізується 59 проектів.

Сьогодні на території України функціонують:

·  270 бізнес-центрів, зокрема, найбільша їх кількість знаходиться у Харківській (53), Одеській (30) і Донецькій (25) областях;

·  57 бізнес-інкубаторів, більшість яких зосереджена в Харківській області – 5 бізнес-інкубаторів, а також, Донецькій, Київській, Миколаївській та Одеській областях – по 4 бізнес-інкубатори;

·  10 технопарків (без державної реєстрації) функціонують: у Харківській області – 7 технопарків, у Хмельницькій та Вінницькій областях – по 2 технопарки, у Івано-Франківській області – 1 технопарк;

·  3 саморегулівних організації професійних учасників ринку цінних паперів: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв; Українська асоціація інвестиційного бізнесу; Асоціація «Українські фондові торговці»;

·  1726 інститутів спільного інвестування, із них: 282 – корпоративних інвестиційних фондів, 1444 – пайових інвестиційних фондів.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2012 р. становив 62,516 млрд. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2012 р. становив 6,428 млрд. дол., зокрема в країни ЄС – 6,027 млрд. дол. (93,7% загального обсягу), у країни СНД – 306,2 млн. дол. (4,8%), в інші країни світу – 95 млн. дол. (1,5%).

Яскравим прикладом інвестиційної діяльності в Україні є пропозиція з реалізації проектів заміщення споживання природного газу вітчизняним. Вона була розроблена національною акціонерною компанією «Нафтогаз України. Метою інвестиційного проекту є зменшення енергетичної залежності держави та обсягів закупівлі та використання імпортного природного газу. Загальний обсяг фінансування інвестиційного проекту – 34 376 100 000 грн., а загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проекту – 29 224 000 000 грн. Вид необхідної державної підтримки для реалізації – Державні та місцеві гарантії з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Строк реалізації інвестиційного проекту – 2013–2022 рр.