Похвалітий К. П., Смирнова Т. А.

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, Україна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

За останні роки розвиток фармацевтичного ринку як у світі, так і в Україні є безпрецедентним. Зростання потреби в лікарських засобах, обсягу і асортименту їх пропонування, економічної привабливості фармацевтичного бізнесу, кількості суб’єктів господарювання, а звідси, ріст конкуренції спонукають товаровиробників цієї специфічної продукції до впровадження нових стратегій і програм, спрямованих на підвищення своєї конкурентоспроможності, завоювання і утримання стійких конкурентних позицій.

Фармацевтичний ринок України включає: виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптовий і роздрібний продаж продукції через аптечні мережі, спеціалізоване зберігання й дистрибуцію.

Загальний обсяг аптечних продажів всіх категорій товарів «аптечного кошика», зокрема лікарських засобів, виробів медичного призначення, косметики та дієтичних добавок, за підсумками 2012 досяг 31,7 млрд. грн. за 1960000000 упаковок, перевищивши показник попереднього року на 16,9% в грошовому та 4,5% у натуральному вираженні. Як і в попередні роки, лідерами аптечних продажів в 2012 р. стали лікарські засоби, причому їх питома вага в структурі продажів щороку збільшується. У структурі продажів товарів «аптечного кошика» питома вага лікарських засобів збільшилася з 84,7% до 85,1% в грошах і з 64,0% до 64,6% в упаковках в 2012 р. в порівнянні з попереднім роком.

В цілому по аптечному ринку в структурі продажів превалюють товари зарубіжного виробництва в грошовому вираженні, у той час як в натуральному вираженні, навпаки, велика частина реалізованої продукції виробляється в Україні. У середньому по ринку процентне співвідношення питомої ваги зарубіжних і українських товарів «аптечного кошика» виглядає як 67:33 в грошовому і 41:59 в натуральному вираженні. У силу того, що населення змушене забезпечувати профілактику і лікування захворювань власними фінансовими коштами, високий попит на товари вітчизняних виробників у натуральному вираженні пояснюється доступністю їх цін.

З кожним роком позиції такої затребуваної категорії товарів «аптечного кошика», як лікарські засоби, зміцнюються. За підсумками 2012 р. обсяг продажів лікарських засобів склав 27050000000 грн. за 1260000000 упаковок, що на 17,4% у грошовому і 5,5% в натуральному вираженні перевищує показники попереднього року. У доларовому еквіваленті цей показник склав 3,4 млрд. дол. США з темпами приросту 17,1%. У грошовому вираженні темпи приросту збереглися практично на рівні попереднього року, при цьому відзначаються значні позитивні зрушення динаміки продажів лікарських засобів в натуральному вираженні [1].

За підсумками минулого року найсильніший вплив на збільшення аптечної виручки мав індекс заміщення – 11,7%, що говорить про зміщення структури споживання з дешевих на більш дорогі лікарські засоби, а також про збільшення фізичного споживання препаратів. У порівнянні з 2011 р., внесок інфляційної складової знизився майже вдвічі – з 8,2 до 4,9%. Внесок інноваційного індексу, що характеризує виведення на ринок нових і догляд старих препаратів, в аналізований період зменшився в порівнянні з попередніми роками і склав 0,7%. В силу вагомого зниження рівня інфляції індекс еластичності попиту досяг нульового значення, засвідчуючи, таким чином, про відсутність цінової чутливості споживачів при незначному підвищенні цін на препарати [2].

Сучасний фармацевтичний ринок характеризується високим рівнем конкуренції. В силу її загострення оператори аптечного ринку протягом останніх років поступово знижують націнку на препарати в боротьбі за споживача. Маржа при цьому продовжує зростати на тлі позитивної динаміки аптечного ринку, проте значно повільніше в порівнянні з попередніми роками.

Переважаючий вплив індексу заміщення на збільшення аптечної виручки в значній мірі обумовлений зміщенням структури споживання з дешевих на більш дорогі препарати, про що свідчать випереджаючі темпи приросту препаратів високовартісної ніші в грошовому і натуральному вираженні. Позитивна динаміка роздрібних продажів відзначена для лікарських засобів всіх цінових ніш.

Темпи зростання фармацевтичного ринку в 2012 році роблять українську галузь привабливою для інвестицій як з боку виробників, так і дистриб'юторів. Незважаючи на проблеми світової економіки і, як наслідок, повільне зростання економіки України, фармацевтична галузь демонструє чи не найбільше зростання серед всіх інших сфер української економіки.

Деякі з виробників за обсягами виробництва показують темпи зростання значно більше, ніж ринок в середньому, при цьому досягаючи рентабельності виробництваблизько 30%. І саме компанії, які швидко ростуть, цікаві інвесторам. Конкурують такі компанії не стільки вже за рахунок низької вартості ліків, а за рахунок високої якості і навіть ліків власної розробки, у яких іноді немає навіть аналогів на ринку України сьогодні.

Сегмент роздрібної торгівлі фармпрепаратами всі три останні роки нарощував прибуток. У 2010 році обсяг роздрібного ринку лікарських засобів ледве сягав $ 2,5 млрд., а в 2013-му він може скласти $ 3,8 млрд. при оптимістичному сценарії і $ 3,6 млрд. при песимістичному (коли зростання продажів буде забезпечуватися тільки за рахунок інфляційних процесів), вважає директор компанії Proxima Research Сергій Іщенко [1].

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт аналітичної компанії Фарм Альянс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pharm-alliance.grouprost.com

2. Офіційний сайт газети «Аптека» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua

3. Сайту Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uphiq.org