Голей Ю. М., Глуха Н. С.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ ПРЯМОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Визначальним фактором економічного росту та піднесення національної економіки будь-якої країни є інвестиційна діяльність. Інвестиції є важливим засобом забезпечення структурних зрушень у народному господарстві та економіці в цілому, технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності.

Зазвичай державних коштів та коштів вітчизняних підприємців недостатньо для ефективного та швидкого економічного розвитку держави, потребується залучення значних іноземних коштів, що мають певні переваги перед державним фінансуванням та вітчизняними інвестиціями. Ці переваги можна вбачати у тому, що іноземні інвестиції виступають як: додатковий капітал залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації певних програм; надходження в державу нових технологій та застосування нових методів управління.

Позитивними результатами залучення прямого іноземного капіталу в Україну можуть бути темпи економічного росту ВВП за рахунок інтенсифікації процесів в сфері національного господарства; зростання обсягів торгівлі обох країн; заохочення експорту країни; збільшення продуктивності та технологічного рівня українських підприємств; розширення асортименту та мережі збуту товарів підприємства на іноземному ринку; вплив на розвиток конкурентного середовища в українській економіці; підвищення міжнародного фінансового рейтингу України [1].

Обсяг прямих іноземних інвестицій є одним з показників, що характеризує ступінь інтеграції України у світове співтовариство і залежить від привабливості об’єкта інвестування. Станом на 1 жовтня 2012 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України, становив $52 673,8 млн. Найбільш привабливими для інвесторів за 9 місяців 2012 року були підприємства промисловості, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям. За станом на 1 жовтня 2012 р. за накопичувальним підсумком найбільш значні обсяги іноземних інвестицій було зафіксовано на промислових підприємствах ($16 866 млн., або 32% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну), у тому числі на підприємствах переробної промисловості – $13 935,8 млн., добувної промисловості – $1 423,5 млн.

Таблиця 1. Регіони-лідери за обсягом залучених інвестицій [3]

Область (місто)

Обсяг залучених інвестицій, млн. дол.

Частка у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в %

м. Київ

25419,9

48,3

Дніпропетровська обл.

8229,7

15,6

Донецька обл.

2913,2

5,5

Харківська обл.

2129,9

4

Київська обл.

1914,5

3,6

Львівська обл.

1593,6

3

Одеська обл.

1543,4

2,9

За дев’ять місяців 2012 року іноземні інвестори внесли у вітчизняну економіку $4 319,1 млн. прямих інвестицій [3].

Таблиця 2. Країни-основні інвестори у 2012 р.

Обсяг наданих інвестицій, млн. дол.

Частка у загальному

обсязі інвестицій в %

Країни Європейського Союзу

2922,6

67,70

Країни СНД

247,2

5,70

Інші країни

1149,3

26,60

За звітний період найбільше зросли обсяги капіталу нерезидентів із Кіпру – на $1 790 млн., Нідерландів – на $230,9 млн., Британських Віргінських островів – на $152 млн., Швейцарії – на $137,4 млн., Росії – на $105,1 млн. та Німеччини – на $40,9 млн. Однак зменшились обсяги прямих іноземних інвестицій із Австрії, Великобританії, Франції та Швеції.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять такі держави: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Росія, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські острови, Франція, Швеція, Швейцарія [2; 3].

Слід вказати на різноманітність факторів, які впливають на привабливість залученню іноземних інвестицій, до яких можна віднести правові, політичні, організаційні, соціально-психологічні та фінансово-економічні. Вони можуть справляти як позитивний, так і негативний вплив, тому необхідно ретельно відслідковувати реакцію інвесторів на зміну цих факторів.

Недосконалість податкового законодавства є проблемою для 22,8% іноземних інвесторів в Україні. Друге та третє місця за актуальністю посіли постійні перевірки суб’єктів господарювання та недосконале нормативно-правове регулювання – з чим стикаються у своїй діяльності 14,45% іноземних інвесторів. Проблеми у сферіземельних питань турбують 11,8% інвесторів, відносини з митними органами – 11,03%. Порядком здійснення ліцензійних та дозвільних процедур незадоволені 10,27% інвесторів, а реєстраційних процедур – 9,5%. Крім того, 5,7% іноземних інвесторів вказують о наявність інших проблемних питань, серед яких відзначались, зокрема, рейдерство, високі ціни на сировину [4].

У той же час, існують і певні позитивні аспекти діяльності іноземних інвесторів в Україні. Так, найбільше іноземні компанії в нашій країні цінують наявність кваліфікованої робочої сили, високий потенціал та перспективність вітчизняного ринку. Також до переваг вкладання коштів в українські підприємства можна віднести зручне географічне та логістичне розташування України, наявність доступу до сировини, підтримку з боку державних та регіональних органів влади [5].

Список використаних джерел:

1. Маркевич К. Л. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України / К. Л. Маркевич // Економіка і регіон. – 2010. – № 2. – С. 220–224.

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. Румянцев С. Залучення прямих іноземних інвестицій / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2012. – № 44.

4. Сайт підрозділу Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України «InvestUkraine» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investukraine.com

5. Сіржук Р. Проблеми та переваги іноземних інвесторів / Р. Сіржук // Цінні папери України. – 2013. – № 2.