Білій А. І., Данілова К. О.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ЕКОНОМІКА ЯПОНІЇ – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО

Японія – економічно найбільш розвинута країна Азії. Ця держава має значний економічний потенціал. Відносно високі темпи економічного зростання. Вигідне економіко-географічне положення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Її вирізняють поряд із США та країнами Західної Європи як один із осьових центрів територіального зосередження господарства світу. Вона посідає третє місце за показниками ВВП. Японська економіка є найбільшою в Азії. Вона дуже залежить від поставок сировинних матеріалів з інших країн через нестачу природних ресурсів.

Японські підприємства мають сучасні основні фонди. Завдяки прогресивним відрахуванням підприємці використовують нове і найновіше устаткування. Мають змогу замінити морально застаріле обладнання, навіть якщо не вийшов строк його фізичного зносу.

Економічно важлива особливість власності в Японії – розширеність взаємного володіння акціонерною власністю. Класична схема, коли матірна фірма володіє акціями дочірньої. Підконтрольній фірмі належить організація підприємницьких груп. Більш поширені структури, де спостерігаємо взаємне володіння акціями. Простий випадок, коли акціями взаємно володіють матірна і дочірні фірми. Складний, коли десятки фірм у підприємницьких об'єднаннях володіють акціями одна одної.

У галузі організації праці в Японії віддавна використовувалися принципи колективної організації і ідеї «фірми – сім'ї» та ін. Останні десятиліття активно впроваджувалися нові форми організації праці. Модифіковано організацію роботи на конвеєрах (ротація, розширення функцій тощо). З'явилися такі форми організації, як різноманітні групи «самоконтролю», «гуртки якості», «групи бездефектної роботи» тощо.

Основними напрямами науково-технічного прогресу в Японії стало використання нових відкриттів і методів у наукомістких виробництвах. По-перше, це стратегічні прориви в галузях електроніки та виробництва нових матеріалів. Потім вихід на передові позиції у виготовленні виробничого устаткування (включаючи верстати з ЧПУ, промислові роботи), впровадження нової біотехнології (в тому числі генної інженерії), технічне забезпечення «індустрії інформації» тощо.

Частка Японії у світовому виробництві машин і устаткування досягла нині 10–11%. Цей виробничий комплекс всебічно розвинений. Може випускати всюноменклатуру машинобудівної продукції світу. Більше за все вирізняються радіоелектроніка, електромашинобудування та транспортне машинобудування. Різноманітніелектромашинобудівні виробництва дають майже 2/5 машинобудівної продукції світу. Половина цього показника припадає на радіоелектроніку. Транспортне машинобудування Японії репрезентоване передусім автомобілебудуванням та суднобудуванням. Країна, незважаючи на згортання або перебудову програм суднобудування, все ще займає перше місце в світі за тоннажем спущених на воду суден. Автомобільна промисловість випускає до 10 млн машин щорічно. Майже половину з них експортує (за обома показниками- перше місце в світі).

Японія – одна із найбільших торгових держав світу. Зовнішньоекономічна діяльність відіграє важливу роль в її економічному розвитку.

Головними діючими особами у сфері міжнародного бізнесу Японії виступають комплексні торгові корпорації. Комерційні банки та найбільші промислові корпорації. Чільне місце займають «Іто-тю» (група «Дайїті-Кангьо»), «Сумітомо сьодзі» (група «Сумі-томо»), «Марубені» (група «Фуйо»), «Міцуї буссан» (група «Міцуї»), «Міцубісі сьодзі» (група «Міцубісі»), важливу роль відіграють також «Ніссо-Іваї», «Томен», «Нітімен», «Кане-мацу госьо». Великою силою у зовнішньоторговій і інвестиційній діяльності є японські комерційні банки. Сім із яких входить у першу десятку найбільших банків світу.

На сьогоднішній день, Японія має галузі, які є найпотужнішими. Це обробна промисловість, енергетика, сільське і лісове господарство, рибальство, також виробництво жорстких комп'ютерних дисків (70% світового виробництва), виробництво рідкокристалічних екранів (100%), вимірювальна і аналітична апаратура для контролю автомобільних вихлопних газів (80%), батареї з літію (100%) і т. д.

Підводячи підсумки, про найближче майбутнє японської економіки можна сказати наступне. Великі підприємства з великими фінансовим і технологічним потенціалами повинні і можуть залишатися двигуном економіки та джерелом валютних доходів.

На Японію припадає понад 6% імпорту та понад 9% експорту, 15% прямих зарубіжних інвестицій світу. Найважливішою тенденцією зовнішньоекономічної діяльності країни є перехід її від опори переважно на зовнішню торгівлю до опори переважно на інвестиційну діяльність.

Країна в основному довозить сировину, напівфабрикати, деякі види хімікатів та промислового устаткування з усіх кінців світу, а вивозить промислові товари, науково-технічну інформацію та капітал.

На світовому ринку науково-технічних знань Японія, яка раніше залежала від залучення зарубіжних технологій, нині сама стала значним постачальником науковихрозробок, особливо в галузях електроніки, автомобіле- і суднобудування, хімії, матеріалознавства, біотехнологій тощо. На світовому ринку інвестицій японські корпорації активно займаються створенням спільних підприємств, їх скуповуванням в економічно розвинутих країнах.