Білій А. І., Шульга А. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Економічний розвиток світу характеризується в основному тенденцією посилення нерівномірності розвитку окремих країн та географічних регіонів, що супроводжується економічними підйомами, локальними або глобальними кризами, поглибленням економічних і політичних проблем.

Економічний розвиток країн Центрально-Східної Європи пов'язується спочатку зі спадом виробництва, а потім з виходом із кризи і переходом на ринковий шлях розвитку.

Наслідки світової фінансової та економічної кризи особливо гостро позначились на соціальному та економічному становищі Румунії, в першу чергу через зростання дефіциту платіжного балансу та державного бюджету країни, зниження обсягів виробницва майже в усіх галузях економіки та зростання безробіття. З точки зору формування ВВП, його зниженню сприяли майже усі галузі економіки, зокрема обсяг сільського господарства в 2012 р. склав – 99,6%, промисловості – 95,7%, будівельноїгалузі – 86,4%, торгівлі та транспорту – 88,8%, фінансові послуги – 94,2%, інших видів послуг – 99,7%.

Протягом останнього часу румунською стороною вживаються активні заходи з подолання негативних наслідків економічної кризи та реалізації антикризових заходів.З огляду на це, програмою урядування на 2009–2015 рр. у економічній сфері передбачається реалізацію низки заходів із забезпечення умов відновлення економічного зростання та забезпечення стабільності у всіх галузях.

Наслідки світової фінансової кризи відчутно впливають на економічну ситуацію в Республіці Польща. У 2012 році в структурі ВВП промисловість займає частку 31,7%, сільське господарство – 4,5%, послуги – 63,8%.

Уряд Польщі приймає «План стабільності і розвитку», в якому передбачає наступні кроки: виділити 1 млрд. євро на збільшення лімітів і гарантій Державного казначейства для банків, виділити 650 млн. євро для малого і середнього бізнесу з метою забезпечення їхньої кредитної спроможності, використати фінансові інвестиції з бюджету ЄС на суму 485 млн. євро.

Щодо чеської економіки, то в 2011 р. на її стан продовжує негативно впливати світова фінансова та економічна криза, спостерігається помітний спад інвестиційної активності, зв'язаний, в першу чергу, зниженням попиту на товари, що експортуються чеськими виробниками, небажанням інвесторів в умовах економічного спаду розширювати і модернізувати виробництво.

2011 року Уряд Чехії, з метою подолання негативного впливу наслідків світової фінансової кризи та підтримки національного виробника, затверджує антикризові заходи, розроблені Національною економічною радою щодо протидії впливу світової фінансової економічної кризи в Чехії. Передбачається інвестування в антикризовізаходи 2 млрд. 679 млн. євро, майже 2% ВВП.

На регіональному рівні в Західній Європі все більшого розмаху набуває економічне співробітництво у різних сферах. Усі без винятку регіони прагнуть підвищити привабливість для інвесторів. Особливо бурхливими темпами розвивається співробітництво між прикордонними районами країн Співтовариства.

Німеччина завжди вважалася центром Європи, вона розташовується на перехресті торгових шляхів, котрі ведуть від вільних ганзейських міст до півночі Італії. Сьогодні країна являє собою і геополітичне, і економічне ядро Європи.

Однією з головних причин певного скорочення дефіциту у 2012 р. стає припинення стимулюючих заходів уряду, спрямованих на стабілізацію економіки. Крім того, Німеччина посідає центральне місце в європейській політиці всіх своїх сусідів. Майбутнє європейської інтеґрації багато в чому залежить від характеру і активности політики Німеччини у ставленні до ЄС. Зрештою, німецька держава була поділена упродовж майже всієї своєї історії. Саме завдяки цьому європейська політична система стала системою національних держав, а не імперією, оточеною залежними територіями.

Опубліковані наприкінці лютого 2011 р. дані про стан британської економіки залишаються досить суперечливими. З одного боку, уточнені дані про динаміку ВВП у четвертому кварталі минулого року свідчать про певне покращення цього показника до +0,3% порівняно з раніше оголошеними 0,1%, тобто Сполучене Королівство почало виходити з кризи після шести кварталів негативного росту.

Соціально-економічна ситуація в Іспанії продовжує розвиватися під впливом економічної кризи. За даними МВФ, ВВП Іспанії в 2011р. зменшилася на 0,7%, а у 2012р. економічне зростання в країні складало лише 0,8%. Іспанія до 2014р. не досягне свого економічного рівня 2008 р., зокрема, через світову економічну кризу, яка збігається в часі з внутрішньою кризою в секторі нерухомості та на ринку праці. Іспанія є єдиною країною єврозони (окрім Ірландії), яка в 2011р. продовжила знаходитися в стані рецесії та якій знадобиться більше часу для виходу з економічної кризи.

Таким чином, економічний розвиток провідних та інших країн світу в останні десятиліття проходить нерівномірно, з відхиленням від традиційних темпів і форм. Аналіз і узагальнення фактичного матеріалу дають можливість зробити висновки про те що, на початку третього тисячоліття, на жаль, збільшувалася прірва між країнами економічно високорозвиненими і тими, які протягом десятиліть, а то й століть балансують на межі фізичного виживання їх населення. Перед державами за таких умов стоїть дуже важливе завдання зміцнення регіональних зв’язків, забезпечення повноцінного інтегрування регіонів у єдиний економічний комплекс. За таких умов міжрегіональна економічна інтеграція потребує розробки заходів на державних рівнях, здатних прискорити взаємовигідне співробітництво регіонів, забезпечити розвиток внутрішнього ринку та повноцінний вихід країн на світовий зовнішній ринок.