Кутовий Т. В.

Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Україна

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ІРО У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Первинне публічне розміщення акцій (initial public offering, ІРО) – поширений спосіб залучення компаніями фінансових ресурсів на міжнародних ринках. У глобальному контексті – ринки ІРО є складовою світових процесів перерозподілу фінансових ресурсів.

Інвестори вкладають кошти в акції компанії, сподіваючись на подальше зростання вартості цих акцій, вищій за альтернативні варіанти інвестування рівень дохідності за акціями, отримання дивідендів. Ліквідність акцій, тобто можливість їх швидкого продажу і повернення інвестиції, збільшує привабливість акцій для інвесторів; участь акцій компаній в біржових торгах дозволяє сформувати ринкову вартість акцій та підвищити їх ліквідність.

На момент проведення ІРО не існує аналітичних матеріалів минулих періодів або ринкових цін на акції даної компанії. Цим зумовлюється складність, а тому і висока вартість оцінки акцій компанії. Участь компанії в торгах дає змогу: сформувати ринкову ціну акцій, залучити кошти, одержати доступ до інших недорогих джерел фінансування, набути статусу публічної компанії.

Залучення капіталу за допомогою ІРО може відбуватися у тому числі у формі продажу депозитарних розписок на акції. Депозитарна розписка (ДР) – це обіговий цінний папір, випущений у формі сертифікату авторитетним депозитарним банком світового значення на акції іноземного емітента. Розрізняють Американські депозитарні розписки (АДР), Європейські депозитарні розписки (ЄДР) та глобальні депозитарні розписки (ГДР). Різниця між ними полягає в географії їх розповсюдження:АДР вільно поширюються на фондовому ринку США, ЄДР – на фондовому ринку Європи, а ГДР – як на фондовому ринку США, так і на фондовому ринку Європи.

За перші 11 місяців 2010 р. на Нью-Йоркській біржі було здійснено 72% від загальної вартості торговельних операцій з ДР, на другому місці – система НАСДАК – 14%, на третьому – Лондонська фондова біржа – 11% [1].

На акції припадає близько 80% усіх нових міжнародних розміщень титулів власності, а на ДР – не більше 20%.

За перші 11 місяців 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. відбулося зростання обсягів продажів ДР (від 124 млрд. до 138 млрд. ДР). 

У перші 11 місяців 2010 р. через первинні та подальші пропозиції ДР було залучено 20,3 млрд. дол., тоді як за аналогічний період у 2009 р. – 17,1 млрд. дол. При цьому 75% (або 15,3 млрд. дол.) від загальної суми було залучено в США.

72 нових емітенти залучили 6,9 млрд. дол. через ІРО в Нью-Йорку, Люксембурзі, Лондоні, Парижі та Сінгапурі, порівняно з 22 ІРО, на яких було залучено 7,9 млрд. дол. Упродовж аналогічного періоду 2010 р.

В залученні капіталу виявляли найбільшу активність Бразилія, Росія, Індія, Китай. 29 нових емітентів з Китаю залучили 3,2 млрд. дол.; чотири нові емітенти з Росії залучили 1,9 млрд. дол.; 32 нових емітенти з Індії залучили 846 млн. дол.

У червні 2010 р. банк Standard Chartered залучив 530 млн. дол., здійснивши випуск перших в історії індійських депозитарних розписок.

У жовтні Сінгапурська фондова біржа (SGX) запровадила торгівлю зареєстрованими в США АДР за допомогою системи GlobalQuote. На початковому етапі в ній брали участь 19 азійських емітентів із Гонконгу та Китаю (зареєстровані в інших країнах).

Російська об’єднана компанія РУСАЛ (RUSAL) оголосила плани щодо створення перших російських ДР (РДР) та подала відповідний проспект емісії до місцевих регуляторних органів. Роль місцевого депозитарного банку покладається на Сбербанк Росії [2].

Згідно з даними Ernst&Young, у 2011 р. глобальні ринки ІРО продовжували активно відновлюватись після кризи. Глобальні інвестори, намагаючись отримати вигоду за рахунок нових зростаючих ринків, дали поштовх для зростання фондових ринків по всьому світу. Передумовами для поширення механізмів ІРО стали відсутність альтернатив, слабке залучення капіталу та численні відстрочки лістингів з початку фінансової кризи у 2007 р.

У 2011 р. Китай продовжив своє п’ятирічне лідерство на глобальних ринках ІРО. Гонконгська біржа, яка стала найактивнішою за підсумками 2010 р., може залишитись світовим лідером і у найближчому майбутньому [3, c. 5].

Очікується, що найбільш активним у залученні капіталу буде Азійсько-Тихоокеанський регіон, де лідерами АДР і ГДР є, відповідно, Китай та Індія, за якими йдуть Тайвань і Південна Корея. Ймовірно новими ринками стануть В’єтнам та Монголія.

У Латинській Америці, Бразилії, Колумбії та Мексиці впродовж 2012 р. очікується підвищення активності із залучення капіталу. Найактивнішим ринком у цьому регіоні є Бразилія.

Цілком ймовірно, що лідером у залученні капіталу за допомогою ДР у Європі стане Росія, що пов’язується з ініційованою урядом великою програмою приватизації.

Залежно від потужності і стабільності фінансового ринку можна очікувати зростання активності на нових або нещодавно створених ринках ДР на Близькому Сході, в СНД та Африці, особливо в Нігерії.

Таким чином, капіталізація фондових ринків країн, що розвиваються, може істотно зрости та випередити ринки розвинених країн.

Список використаних джерел:

1. Bloomderg. Business&Financial News [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bloomberg.com

2. J. P. Morgan. WORLDWIDE SECURITIES SERVICES. – Depositary Receipts: Year in Review 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jpmorgan.com

3. Ernst&Young. Global IPO Trends: Year in Review 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com