«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Лубковський Гордій В’ячеславович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

КОРПОРАТИВНЕ РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Рейдерство – загальна назва ланцюжка операцій, що за допомогою прогалин у законодавстві дозволяє зловмисникам отримати у володіння певний капітал. При цьому відбувається виведення активів з володіння законних власників [2].

Рейдери – це спеціалісти з перехоплення оперативного управління або власності фірми за допомогою спеціально ініційованих господарських конфліктів. Це, зазвичай, відносно незалежні структури, відокремлені від великого бізнесу (часто відома фінансова або інвестиційна компанія, банк) [4].

У сьогоднішніх умовах спеціалісти поділяють рейдерів на «білих» і «чорних».

«Білі» рейдери діють методом корпоративного шантажу в рамках чинного законодавства. В нашій країні вони трапляються доволі рідко і є більш характерними для країн із розвиненою економікою та високою бізнес-культурою.

«Чорні» рейдери для отримання результату використовують кримінальні методи (захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних осіб, підкуп силових структур, чиновників, суддів і судових виконавців, фізичне усунення невигідних осіб) [1].

В українській практиці недружнього поглинання (hostile takeover) поширені такі інструменти [4]:

– тендерна пропозиція (tender offer);

– боротьба за дорученням (proxy fight);

– скупка акцій на фондовому ринку (stock market acquisitions);

– підкуп працівників реєстратора для одержання інформації;

– публікація різного роду інформації, що компрометує менеджмент.

За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє від 35 до 50 професіональних рейдерських груп. Спираючись на цілий комплекс засобів – психологічний тиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових структур, – вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу власності за рамками закону [3].

За підрахунками компанії Dragon Capital, ринок недружніх поглинань в Україні оцінюється за період з 2010 по 2013 в середньому від 2 до 4 млрд доларів США, за три останні роки під рейдерські атаки загалом в Україні вже потрапили 3,7 тисячі суб’єктів господарювання. Рентабельність корпоративного захоплення оцінюється в 500–700 і навіть 1000 % [6].

Сьогодні в Україні не існує спеціальної законодавчої бази для регулювання рейдерських питань, порівняно з більшістю європейських країн.

Рейдерські атаки створюють реальну загрозу економічним інтересам держави. Простої у роботі підприємств зазвичай завдають значних втрат як економіці загалом так і державній казні [5].

Методами протистояння рейдерству є: концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; недопущення виникнення та прострочення кредиторської заборгованості; підвищення культури суб’єктів господарювання (прозорі конкурентні відносини, підтримання ділової репутації тощо); за допомогою «нерухомих» паперів (у разі потреби кошти можна перекинути на інший рахунок іншого зберігача або роздробити суму таким чином, щоб не можна було виконати рішення суду щодо списання чи накладення арешту.

Список використаних джерел :

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2105

2. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/441

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.legalweekly.com.ua

5. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua

6. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dragon-capital.ua/ru.html