«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Ярошенко Ірина Юріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сучасне промислове підприємство споживає, переробляє і відправляє великі обсяги різних вантажів. Перевезення сировини, матеріалів, напівфабрикатів як всередині підприємства, так і за його межами, відправлення готової продукції, відходів виробництва здійснюються транспортом. У цьому процесі, як правило, беруть участь дві групи транспорту: транспорт сторонніх організацій, що здійснює перевезення на договірних умовах; транспорт, що належить підприємству і що є його власністю, оформлений в одне або кілька підрозділів (за видами транспорту), що входять в інтегральне поняття – транспортне господарство. Транспортне господарство, як правило, доручаються вантажно-розвантажувальні роботи на підприємстві.

Задачі транспортного господарства можна розділити на дві групи:

- забезпечення переміщення сировини, палива, напівфабрикатів, виробів і готової продукції в суворій відповідності до вимог технологічного процесу, прийнятого на підприємстві;

- забезпечення мінімізації витрат на перевезення і вантажно-розвантажувальні роботи.

Транспортне господарство (цех) здійснює найрізноманітніші види робіт по дальності та характеру для інших основних і допоміжних виробництв, а саме:

- перевезення деталей всередині цехів і між ними;

- перекидання матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів усередині складів і зі складів в цеху;

- вивезення та доставка заготовок, перевезення інструменту, штампів, пристосувань тощо.

Якщо на підприємстві склалися стабільні, стійкі вантажопотоки, а це характерно в основному для масового виробництва, то перевезення здійснюються згідно з графіком за постійними маршрутами і з однаковою інтенсивністю. При нестійких вантажопотоках в умовах серійного та одиничного виробництва переміщення вантажів можливе на основі разових завдань або укрупненого змінного графіка.

Структура транспортного господарства промислового підприємства залежить також від характеру продукції, що випускається (габаритні розміри, маса), складу цехів, типу та масштабу виробництва.

На великих і середніх підприємствах створюється транспортний відділ, що підпорядковується безпосередньо заступникові директора з загальних питань або з маркетингу та збуту (постачання, збут, транспорт). Цей відділ поєднує низку госпрозрахункових одиниць за видами транспорту (транспортний цех тощо). До складу транспортного відділу входять бюро (групи): планово-економічне, диспетчерське, технічне, обліку тощо.

У процесі планування транспортного господарства важливу роль має вибір засобів механізації та автоматизації процесів переміщення вантажів. Цей процес є складовою частиною розробки процесів переміщення та здійснюється на основі прийнятого технологічного процесу виробництва та економічної оцінки порівнянних варіантів.

При плануванні діяльності транспортного господарства промислового підприємства визначення собівартості робіт і послуг транспортних цехів здійснюються окремо для кожного виду транспорту:

- залізничного (електровози, паровози, мотовози тощо);

- безрейкового (автомобілі, трактори, електрокари тощо);

- водного (буксири, баржі тощо);

- гужового та ін.

Об’єкт калькуляції визначається виходячи з особливостей і характеру виконаних робіт і встановлюється:

- для перевезень вантажним автомобільним транспортом підприємства – 1 тонно-кілометр (для підприємств з незначним вантажообігом і обмеженою дальністю перевезень калькуляційної одиницею може служити 1 тонна перевезеного вантажу без урахування відстані перевезення);

- для обмеженої віддаленості перевезень – 1 машино-година;

- для спеціальних машин (автокар, автонавантажувач, автокран) – 1 машино-година;

- для вантажних перевезень залізничним транспортом підприємства – 1 тонна перевезеного вантажу, а для послуг залізничного транспорту на сторону в залежності від характеру калькуляційною одиницею є 1 локомотиво-година або 1 тонно-кілометр.

Транспортне господарство, без сумніву, є дуже важливим для підприємства будь-якої галузі. Без нього неможливо переміщати матеріали і продукцію по території промислового підприємства, доставляти сировину та напівфабрикати і відправляти готову продукцію споживачеві. Тому раціональна організація роботи транспорту необхідна для рентабельної роботи підприємства. Враховуючи значення транспортного господарства промислового підприємства собівартість одиниці його робіт і послуг визначається діленням загальної суми виробничих витрат на утримання та експлуатацію кожного виду транспорту і під’їзних шляхів з усіма їх спорудами на кількість наданих послуг окремо за кожним об’єктом калькулювання транспортного господарства.

Список використаних джерел:

1.  Транспортне господарство – Організація внутрішньозаводських перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.paragononstate.com/organzaczya-virobnicztva/ 199-transportne-gospodarstvo-organzaczya-vnutrshnozavodskix-perevezen.html

2.  Организация и планирование машиностроительного производства (производственный менеджмент): учебник /  [ К. А. Грачева, М. К. Захаров, Л. А. Одинцова и др. ] ; под ред. Ю. В.Скворцова, Л. А. Некрасова. – М.: Высшая школа, 2005 – 470 с.

3.  Марченко Л. Я. Транспортное хозяйство / Л. Я. Марченко. – Мн.: Академия, 2001.