«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Блаживський Максим Вадимович, д. е. н., проф. Єлісєєва Оксана Костянтинівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ АПТЕК ТОВ «РУАН»

На сьогоднішній день у зв’язку с економічною, політичною та екологічною кризою в країні, багато людей мають різноманітні захворювання. Ціль та завдання, що стоїть перед підприємствами різного класу складності і різної галузевої приналежності, призводить до того, що для управління ними потрібні спеціальні знання, методи й прийоми, що забезпечують ефективну спільну діяльність працівників всіх структурних підрозділів. А отже, для функціонування цієї складної структури потрібно виробити оптимальну систему управління. Вивчення і вдосконалення системи управління, як в рамках окремого підприємства, так і держави, суспільства в цілому сприяє швидкому досягненню поставлених завдань і цілей. Тобто вивчення та дослідження даної роботи є досить актуальним та важливим сьогодні [1].

Концепція компанії ТОВ «РУАН» – продаж і виробництво фармацевтичних препаратів високої якості за доступними цінами. Аптеки розташовані в багатолюдних спальних районах та в ділових і медичних центрах. Компанія поєднує в собі міцні традиції, потужний економічний потенціал, активну динаміку і високий професіоналізм персоналу [5].

Економічне середовище мережі аптек «РУАН» є настільки ж несприятливою, як і політична. Пов’язано це більшою мірою з тривалою економічною кризоюв країні. Більшість з потенційних і реальних споживачів аптечного асортименту, залишившись без роботи, змушені економити. У зв’язку з цим купівельна активністьнаселення значно знизилася останнім часом, перевагу стали віддавати дешевшим лікам. Профілактичні, косметичні засоби відійшли на другий план. Різке зниження товарообігу аптек призвело до того, що багато аптечних установ виявилися не в змозі платити по рахункам, гасити заборгованості за отримані раніше кредити.Рівноцінні мережі аптек об’єднувалися, більші поглинули більш дрібні, а нерентабельні аптеки зовсім закрилися. У зв’язку з цим провізори та фармацевти опинилися на ринку праці, що спричинило додаткову конкуренцію серед кваліфікованих спеціалістів і як наслідок, зниження рівня заробітної плати. Мережа аптек «РУАН» зберегла свої позиції в цей нелегкий час, проте нові аптеки, ще не встигли набрати обертів до кризи, виявилися свого роду баластом, так як необхідно було оплачувати оренду, комунальні послуги, охорону, виплачувати заробітну плату співробітникам [1].

Технологічний прогрес не стоїть на місці. Новітні технології використовують у розробці сучасних ліків, які створенні на хімічно чистих субстанціях, виробництві упаковок для медикаментів, які зберігали їх біодоступність. Всі ці досягнення аптека використовує дуже активно, пропонуючи покупцям більш нові, якісні та безпечні ліки. Також, для більшого комфорту покупців, керівництво вдосконалює торгівельне обладнання для аптек, оргтехніка нового покоління, що значно знижує навантаження на фармацевтів, збільшує швидкість і якість обслуговування клієнтів. Більш досконале обладнання знаходиться на базі контрольно-аналітичних лабораторій, що дозволяє своєчасно виявляти брак і вилучати його з товарообігу [3].

Для найбільш точного визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність підприємства ТОВ «РУАН», від яких залежить подальша стратегіякомпанії, нами були виявленні сильні та слабкі сторони організації. Для реалізації розробленої стратегії, мережа аптек «РУАН» вже має необхідні ресурси, такі як: споруди в різних районах міста і висококваліфікованих фахівців та довгострокові договори с різними країнами. Завдяки цьому, мережа «РУАН» має багатий вибір ліків та може задовольнити будь-яку потребу покупця, незалежно від достатку. Наявність аптек у різних районах міста дає можливість конкурувати з іншими мережами. Дає змогу збільшувати прохідність покупців, формувати позитивний образ в очах населення [4].

Мережі аптек ТОВ «РУАН», необхідно збільшувати кількість аптек, в різних районах міста та приділяти більше уваги маркетингової стратегії підприємства щодо залучення нових покупців.

Список використаних джерел:

1. Жнякін Б. О. Економіка підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Жнякін, В. В. Краснова. – Донецьк: Альфа-прес, 2005. – 159 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

2. Економіка підприємства [Електронний ресурс] / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Львів: Магнолія плюс; вид-ць В. М. Піча, 2004. – Режим доступу: http://www.magnolia.lviv.ua/?cat=7

3. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія. – Х.: вид-во ХДЕУ, 2002.

4. Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / О. Кендюхов // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 33–41. – Режим доступу: http://www.lib.npu.edu.ua

5. Регіональна аптечна мережа ТОВ «РУАН» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ruan.dp.ua