«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Д. е. н., доц. Голляк Юрій Борисович

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Рівень міжнародної конкурентоспроможності авіаційної галузі України нині не адекватний сучасним вимогам світового і внутрішнього авіаринків, не відповідає накопиченому в країні науково-технічному потенціалу, масштабу трудових і природних ресурсів. Підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі України стає однією з найголовніших проблем, рішення якої дозволить не лише підвищити ефективність участі країни в міжнародному розподілі праці, але й правильно визначити стратегічні напрями соціально-економічного розвитку країни. Хоча окремі сегменти цієї найважливішої проблеми вже знайшли своє віддзеркалення у ряді галузевих програм і нормативних документах, досить гострою залишається потреба в розробці єдиної державної стратегії підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі України.

В умовах неухильного загострення міжнародної конкуренції держава повинна створювати умови для підвищення ефективності і конкурентоспроможності авіаційної галузі України. Це досягається, в першу чергу, проведенням збалансованої макроекономічної політики. Передусім, це відноситься до показників інфляції, дефіциту бюджету, коливань курсу національної валюти, безробіття, диспропорцій в зовнішньому секторі [1–4]. Має бути знайдений оптимальний компроміс між темпами збільшення інвестицій в реальний сектор економіки (як основи економічного зростання) і розвитком соціального сектора. Актуальність і гострота цієї проблеми обумовлює важливість і необхідність посилення державою своєї функції економічного регулювання, підвищення ефективності державного управління як чинника економічного зростання.

Підвищення рівня конкурентоспроможності авіаційної галузі України і вдосконалення механізмів захисту інтересів національних авіавиробників повинні стати найважливішими пріоритетами державної політики. Основні положення конкурентної стратегії розвитку авіаційної галузі України забезпечують основу для оцінки будь-якої ситуації, пов'язаної з конкуренцією. Успіх міжнародної стратегії підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі України вимагає розвитку двох концепцій.

Перша пов'язана з визначенням ролі місця авіаційної галузі України в структурі конкурентного світового авіаринку. В умовах розширення конкуренції в міжнародних масштабах авіаційна галузь України прагне отримати можливість підтримувати свою діяльність де завгодно [5; 6]. У зв'язку з цим міжнародна стратегія має бути заснована на розумінні того, як це впливає на конкурентну перевагу [7]. Друга концепція теорії міжнародної конкуренції пов'язана з можливістю досягнення конкурентної переваги авіаційної галузі України за допомогою координації діяльності за кордоном за допомогою організації регіональної або глобальної мережі. При цьому відсутність загальнонаціональних, регіональних, галузевих і корпоративних стратегій розвитку авіаційної галузі України звужує вибір пріоритетів, формування конкурентних переваг і конкурентних стратегій.

В умовах активізації процесів інтеграції у світову економіку країні доведеться зіткнутися із загостренням конкурентної боротьби як на внутрішньому авіаринку, так і на світових ринках авіатоварів і авіапослуг. У таких умовах концентрація зусиль на зміцненні позицій і підвищенні конкурентоспроможності авіаційної галузі України потребує чималих ресурсів.

Це стосується і створення та підтримки макроекономічних умов, що сприяють розвитку конкурентоспроможності авіаційної галузі України, вибору державної підтримки авіаційної галузі України на світових авіаринках. Цьому могла б ефективно сприяти загальнонаціональна програма підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі України, що об'єднує найбільш суттєві елементи державної політики в різних секторах економіки країни і зусилля приватного авіабізнесу.

Список використаних джерел:

1. Harvard Business Review. Harvard Business Review on Aligning Technology with Strategy. Harvard Business Review Press: April 12, 201 1. – 224 p.

2. Fred Gault. Innovation Strategies for a Global Economy: Development, Implementation, Measurement and Management. Edward Elgar Pub.; October 2010. – 211 p.

3. John De la Mothe. Innovation Strategies in Interdependent States: Essays on Smaller Nations, Regions And Cities in a Globalized World (New Horizons in the Economics of Innovation). Edward Elgar Pub.; April11, 2006. – 244 p.

4. Ikujiro Nonaka, Xhichang Zhu. Pragmatic Strategy: Eastern Wisdom, Global Success. Cambridge University Press; 1 edition June 30, 2012. – 540 p.

5. George S. Yip, G. Tomas M. Hult. Total Global Strategy (3rd Edition). Prentice Hall; 3 edition September 25, 2011. – 320 p.

6. Jose de la Torre, Yves L. Doz, Timothy Devinney. Managing the Global Corporation: Case Studies in Strategy and Management. McGraw-Hill/Irwin; 2nd edition July 21, 2000. – 580 p.

7. Arun Motianey. SuperCycles: The New Economic Force Transforming Global Markets and Investment Strategy. McGraw-Hill; 1 edition January 14, 2010. – 304 p.