«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Куваєва Тетяна Володимирівна

ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

РОЛЬ МІЖФІРМОВОЇ КООПЕРАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗБУТУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Процес збуту продукції машинобудівного підприємства пов'язаний з проблемою взаємодії виробника і споживача. Від вибору форми збуту продукції залежить ефективність роботи підприємства. Основними факторами, які впливають на прийняття рішення у цій сфері є:

- характер продукції, що випускається;

- географічне розташування споживача;

- можливість виходу на ринок збуту.

Сьогодні спостерігається тенденція використання машинобудівними підприємствами простих схем збуту продукції .

Наприклад, розглянемо особливості збуту машинобудівної продукції ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання». ТОВ «ДЗБО» реалізує свою продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках для підприємств добувної промисловості – гірничодобувної, нафтогазовидобувної та розвідувальної. Особливістю даної продукції є те, що для певного виду буріння і типу бурового устаткування використовується відповідний вид бурового інструменту. Тому для кожної галузі добувної промисловості використовуються різні типи обладнання, як вітчизняного виробництва, так і імпортного, які розрізняються по виду, призначенню та умовної глибини буріння.

При цьому ТОВ «ДЗБО» використовує кілька різних форм реалізації продукції залежно від особливостей географічної області збуту, що дає підприємству переваги в маневреності, тобто допомагає швидко реагувати на зміну ринкового середовища.

У своїй діяльності ТОВ «ДЗБО» використовує два основних типи каналів збуту:

- прямі;

- непрямі.

Географічне концентрація клієнтів на внутрішньому ринку сприяє використанню прямих каналів збуту продукції. Дана форма дозволяє контролювати маркетингове середовище і тісно співпрацювати зі споживачем, а також контролювати процес використання бурового інструменту і забезпечувати сервісну підтримку.

Також ТОВ «ДЗБО» використовує прямі канали збуту на зовнішніх ринках пострадянських країн, таких як Росія, Казахстан, Білорусія, оскільки, по перше,в гірничодобувній промисловості даних країн використовується аналогічний тип бурового обладнання, для якого необхідно застосовувати відповідний буровийінструмент, який виробляє ТОВ «ДЗБО» за відносно низькими цінами, а, по-друге, між підприємствами існує стійка кооперація, що склалася з часів СРСР.

Непрямий канал збуту продукції на зовнішньому ринку ТОВ «ДЗБО» використовує в якості міжфірмової кооперації. Між В'єтнамом і СРСР склалися тісні економічні зв'язки з 1955 року, коли у В'єтнамі було побудовано близько 300 підприємств в таких галузях, як гірничодобувна, машинобудівна та інші. Найбільш успішні напрями економічного співробітництва – видобуток нафти та інших корисних копалин. Тому більша частина обладнання, яка обслуговує дані галузі була закуплена в СРСР.

З 2009 року ТОВ «ДЗБО» кооперує з АТ «Белаз В'єтнам», сервісною компанією, яка займається постачанням техніки та обладнання для гірничодобувних підприємств В'єтнаму. АТ «Белаз В'єтнам» постачає устаткування для більшої частини підприємств добувної промисловості В'єтнаму і професійно розбирається в кон'юнктурі ринку бурового обладнання, що значною мірою впливає на успішну реалізацію бурового інструменту.

Для ТОВ «ДЗБО» кооперація з АТ «Белаз В'єтнам» дозволяє минути тарифні бар'єри виходу на ринок В'єтнаму, при цьому відсутні прямі капіталовкладення. Швидкість виходу на географічно віддалений ринок В'єтнаму досить висока. Але, в той же час присутні ризики через відсутність бажаного рівня менеджменту та контролю (підприємство позбавляється безпосереднього контакту з ринком), що частково може бути подолано шляхом закріплення умов партнерства договором.

Міжфірмова кооперація дозволяє АТ «Белаз В'єтнам» реалізовувати бурове устаткування підприємствам добувної промисловості в комплекті з буровим інструментом, забезпечити сервісну підтримку, а також розширити ринок збуту своєї продукції шляхом розширення асортименту продукції, що реалізується.

Кооперація дозволяє співпрацювати фірмам на зовнішньому ринку з метою досягнення конкретних цілей, залишаючись при цьому незалежними організаціями. Кооперація часто спрямована на досягнення синергетичного ефекту за рахунок спільних зусиль.