«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Мамчур Маргарита Сергіївна, Рябокобила Наталка Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємницька діяльність є важливою складовою сучасної української економіки, малий та середній бізнес займає вагому частку в різних її сферах. Особливість підприємницької діяльності – це переважно інноваційні процеси, а саме: реформування виробництва шляхом нових комбінацій чинників; пошук нових можливостей шляхом комбінації своїх унікальних здібностей і знань про ринкову ситуацію; стратегічна орієнтація на можливу потенційну прибутковість справи, а не на наявні ресурси; активний пошук і створення нових ресурсів і споживчих благ; творче узгодження потреб з виробничими ресурсами; погодження інтересів споживачів з отриманням прибутку [1].

Успіх та ефективність підприємницької діяльності залежить від багатьох факторів, один з них – особистий підприємницький потенціал, а саме: мотивація та певні психологічні якості підприємця. Психологічні аспекти та особливості підприємницької діяльності досить актуальна проблема, яка вивчається великою кількістю як вітчизняних так і зарубіжних науковців та фахівців-практиків.

Метою проведеного дослідження було виявлення мотиваційних аспектів та психологічних якостей підприємця, необхідних для здійснення успішної та ефективної діяльності.

Проведене дослідження показало, що підприємці мають як правило декілька мотиваційних факторів, які спонукають їх до здійснення підприємницької діяльності, основними з них є наступні:

- прагнення до особистого збагачення;

- свобода та незалежність в прийнятті рішень;

- робота за принципом «сам собі хазяїн»;

- можливість реалізуватися в сфері власних професійних та інших особистих інтересів;

- вільний, самостійно встановлений графік та режим роботи;

- визнання в суспільстві.

Для здійснення успішної підприємницької діяльності необхідно поєднання певних психологічних якостей, а саме таких як активність, ініціативність, готовність йти на ризик, самоорганізація, оптимізм, впевненість в собі, гнучкість, комунікабельність. Деякі особисті риси ускладнюють або навіть унеможливлюють успішне ведення бізнесу, наприклад, нездатність пережити крах власного бізнесу і розпочати все «з нуля», песимізм та відсутність віри в себе.

Слід зазначити, що не кожна людина, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю має ідеальні психологічні характеристики, тому для підвищення ефективності своєї роботи  підприємцям необхідно розвивати певні особисті якості та вдосконалювати психологічні складові підприємницької діяльності. Допомогти вирішити ці завдання підприємцям можуть організаційні психологи, які спеціалізуються на даній проблематиці.

Список використаних джерел:

1. Яновська С. Г. Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва / С. Г. Яновська // Проблеми сучасної психології. – 2013. – Вип. 21. – С. 799–809.