«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Непершин Руслан Владиславович, д. е. н., проф. Гринько Тетяна Валеріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах підприємства повинні враховувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на його діяльність, для ефективної і тривалої їх діяльності. Чинників є досить багато, але неоднозначним і досить важливим є конкуренція.

Актуальність теми полягає у тому, що в теперішніх динамічних умовах підприємства повинні враховувати усі зміни й адекватно на них реагувати. Особливо ретельно потрібно досліджувати дії конкурентів та використовувати конкурентні стратегії у своїй діяльності з метою досягнення більших економічних вигод та залучення більшої кількості споживачів. В сучасних умовах в Україні сформувалися досить сприятливі умови для реалізації потенційних можливостей вітчизняних підприємств, використання сучасних принципів, методів та інструментів з метою створення і досягнення конкурентних переваг підприємств.

У ході розробки конкурентної стратегії слід пам'ятати про ієрархію планування  –  стратегія повинна розкривати заявлені цілі і завдання підприємства. Для цього побудова стратегії необхідно починати з аналізу поточної ситуації на ринку і власного становища на ньому. Після збору та аналізу інформації про ринок і конкурентів розробляються відповідні дії   стратегії. Але варто відзначити, що сама готова стратегія не є підсумком і кінцевою метою розробки конкурентної стратегії, дуже важливо провести аналіз її впровадження і отриманий досвід. Згодом цей аналіз стане відправною точкою у майбутній розробці стратегії. У загальному вигляді розробку та впровадження конкурентної стратегії можна представити у вигляді такої схеми:

Наступність конкурентної стратегії полягає в тому, що підприємство ще до розробки стратегії має проаналізувати попередній досвід, з'ясувати які дії малипозитивну дію в конкурентній боротьбі і перевірити їх актуальність на поточний момент [1–3]. Крім того, вивчення минулого досвіду дозволить підприємству уникнути старих помилок при розробці нової стратегії.

Послідовність викликана залежністю наступного етапу від результатів, отриманих на попередньому. На основі чого розроблено необхідний алгоритмвиконуваних кроків з розробки стратегії, що дозволить уникнути неузгодженості конкурентної стратегії та ринкової кон'юнктури, помилок, які вже мали місце в минулому, оцінити результати, отримані в ході реалізації стратегії.

Циклічність конкурентного стратегічного планування проявляється в тому, що підсумки реалізації конкурентної стратегії повинні бути проаналізовані і обов'язково враховані при подальших розробках стратегій, так як конкурентна стратегія постійно адаптується під конкурентне середовище.

Конкурентна стратегія та її складові частини є хорошим інструментом у руках менеджерів, оскільки дозволяє вирішити цілий ряд завдань і проблем, з якими стикається компанія. По-перше, наявний аналітичний матеріал, отриманий і структурований в ході формування стратегії, дозволяє як керівництву, так і виконавцям чітко побачити ситуацію на ринку, становище компанії на ньому, реальність цілей і шляхів їх досягнення. По-друге, затверджена керівництвом компанії (генеральним директором), конкурентна стратегія набуває чинності організаційно-розпорядчого документа. І, нарешті, по-третє, аналізуючи свою діяльність у минулих періодах, компанія може постійно покращувати і розширювати свою сферу діяльності, адекватно реагувати на ринкові зміни, зміцнювати свої ринкові позиції і завойовувати нові ринки [3].

Основними етапами впровадження конкурентної стратегії є:

- визначення стратегічної зони господарювання компанії   місія і стратегія компанії;

- збір інформації про зовнішньому і внутрішньому середовищі;

- структурування інформації і подальший аналіз;

- розробка конкурентної стратегії і вибір стратегічних альтернатив;

- зіставлення розробленої стратегії і первинних цілей та аналіз обраної стратегічної альтернативи;

- реалізація конкурентної стратегії   конкурентний план дій;

- контроль досягнення поставлених цілей і виконання плану;

- аналіз отриманого досвіду і реалізованої стратегії   накопичення досвіду.

Послідовність систематичних дій здатна допомогти при визначенні стратегій, коли ставки високі і витрати ресурсів для фірми значні. Це знижує ризик не вирішення важливих питань і виявляє припущення, на яких заснована стратегія і розподіляються ресурси.

Список використаних джерел:

1. Жирнова Т. В. Економічна сутність матеріальних і організаційних чинників виробництва в ресурсозабезпеченості підприємства / Т. В. Жирнова // Вісник ОДУ. – 2007.   № 3.   С. 82-86.

2. Жирнова Т. В. Системний підхід до дослідження моніторингу виробничо-економічної діяльності промислового підприємства / Т. В. Жирнова // Вісник Самарського державного економічного університету. – 2011. – № 11.

3. Чебикіна М. В. Формування маркетингу партнерських відносин як базова стратегія підвищення вартості підприємств / М. В. Чебикіна // Вісник ОДУ. – 2005.   № 8.   С. 120-125.