«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 4

Тімар Інна Валентинівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Рекреаційні послуги – це послуги, які спрямовані на задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб, що сприяють відновленню чи відтворенню фізичних і духовних сил людини, втрачених в процесі її життєдіяльності. В Україні значний потенціал розвитку рекреаційних та туристичних послуг має Автономна Республіка Крим. Це обумовлено насамперед географічним розташуванням півострову, кліматичними, ландшафтними, екологічними особливостями, наявністю бальнеологічних, бальнеогрязевих, фіто лікувальних та інших рекреаційних ресурсів. Незважаючи на тенденції покращення основних показників діяльності туристичної галузі та сфери рекреаційних послуг в АРК за останні роки, рівень розвитку та конкурентоспроможності підприємств цих сфер недостатній.

В результаті дослідження було виявлено проблеми, які заважають повноцінному використанню рекреаційного потенціалу Криму та призводять до недостатнього рівня конкурентоспроможності підприємств сфери рекреаційних та туристичних послуг в АРК. Основними з них є наступні:

1. Недосконала нормативно-законодавча база, високий рівень тінізації туристичного, готельного та рекреаційного бізнесу. Це створює нерівні умови господарської діяльності на ринку, й ускладнює конкуренцію для офіційно працюючих підприємств.

2. Незадовільний стан значної частини туристичної інфраструктури (якість доріг та під’їзних шляхів до туристичних об’єктів, технічний стан комунікаційних мереж (водо-, енерго-, газо- постачання), якість берегової лінії та пляжів, тощо). Це потребує комплексної модернізації санаторно-курортного комплексу АРК в цілому.

3. Скорочення курортного сезону з 9-10 місяців за радянських часів до 1,5–2 місяців в останні роки. В Криму тільки 245 засобів розміщування функціонують протягом цілого року, а більш ніж 3,7 тисяч великих та майже 10 тисяч дрібних засобів розміщування повністю зупиняють свою діяльність в міжсезоння [3].

4. Значне зменшення за останні роки кількості осіб, які отримують рекреаційні послуги, за рахунок скорочення обсягів державного фінансування оздоровлення, курортного лікування та відпочинку громадян, в тому числі за рахунок Фондів соціального страхування та міністерства соціальної політики.

5. Недостатня якість обслуговування, низький професійний рівень обслуговуючого персоналу на фоні не дешевих цін не задовольняє вимогам сучасного відпочивальника.

Дослідження внутрішніх проблем конкурентоспроможності підприємств рекреаційної сфери, проводилося на трьох приватних об’єктах, розташованихв селищі Лівадія, поблизу м. Ялта: SPA-отелі «Лівадійський», пансіонаті «Гринцовський» та «Гостьовому будинку СВ». Аналіз показав, що для вказаних підприємств притаманні ті ж проблеми, що й для більшості підприємств сфери рекреаційних послуг АРК, а саме: низьке завантаження номерного фонду в осінній, весняний та особливо зимовий період, подовження досить короткого пляжного сезону.

Підвищення конкурентоспроможності зазначених підприємств можливе за рахунок наступних заходів:

1. Додаткове завантаження номерного фонду в період «низького» сезону за рахунок організації та надання послуг в сфері ділового туризму (зустрічі, заохочувальні поїздки, конференції, виставки, семінари, з’їзди, тощо).

2. Взаємовигідна співпраця вказаних підприємств з діючими санаторно-курортними комплексами, з вигідним територіальним розтушуванням, з метою заохочення відпочивальників в «низький сезон».

3. Збільшення завантаження номерного фонду в червні та вересні за рахунок створення привабливих умов відпочинку сім’ям з дітьми.

4. Досить цікавим, на мій погляд, було б розроблення у співпраці з місцевими екскурсійними фірмами туристичного продукту «Тур вихідного дня», з умовою пропозиції не тільки послуг з проживання та харчування, а й заздалегідь спланованих екскурсійних програм.

5. Підвищення якості обслуговування, насамперед за рахунок підвищення ефективності управління персоналом. «Важливою особливістю туристичного продукту, що відрізняє його перш за все від промислових товарів, є широка участь людей у виробничому процесі. ... людський фактор здійснює сильний вплив на його якість» [1, с. 29]. Ефективне управління персоналом та професійність працівників в сфері рекреаційних послуг на пряму впливають на збільшення клієнтської бази та ефективності діяльності підприємства в цілому.

6. Застосовування активних методів реклами, наприклад, обговорення на різноманітних форумах в популярних соцмережах, розміщення інформації в блогах та на форумах туристів й мандрівників, використання «купонаторів», в якості рекламних каналів, тощо.

Список використаних джерел:

1. Бігдан М. Г. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом / М. Г. Бігдан, Ю. Ю. Карлик // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №2 (8). – С. 28-32.

2. Инфраструктура Крыма [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://cd-crimea-2011.virtual.crimea.ua/ru/infrastructure.html

6. Программа развития и реформирования рекреационного комплекса Автономной республики Крым на 2012-2013 годы, утвержденная Постановлением ВР АРК от 21.12.2011г. №631-6/11. [Электронный ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/ krym/show/rb0631002-11