«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

К. е. н., доц.Меліхова Тетяна Олегівна, Манойло Тетяна Вікторівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ ТА ОБЛАДНАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДНЕСЕННЯ ЇХ ДО КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ АБО ДО ЗАПАСІВ

На сьогоднішній день від визначення концептуальних основ залежить правильне відображення в обліку підприємством надходження ТМЦ та обладнання, які йдуть на капітальне інвестування (будівництво) або відносяться до запасів. Вирішальним фактором відображення обліку ТМЦ та обладнання на рахунках підприємства є їх цільове призначення. Шляхи їх надходження можуть бути однаковим, а визнаватися по різному (рис. 1).

Рис. 1. Шляхи надходження ТМЦ та обладнання на підприємство  

Рис. 1. Шляхи надходження ТМЦ та обладнання на підприємство

Якщо ТМЦ та обладнання в майбутньому призначені для переробки та приймають участь у виробничому циклі підприємства, то вони будуть зараховуватися на баланс у статті «запаси» (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальні основи відображення в обліку надходження ТМЦ та обладнання та обґрунтування віднесення їх до капітальних інвестицій або до запасів

Рис. 2. Концептуальні основи відображення в обліку надходження ТМЦ та обладнання та обґрунтування віднесення їх до капітальних інвестицій або до запасів

А якщо дані ТМЦ та обладнання призначені для подальшого будівництва нових споруд, на реконструкцію, модернізацію, яка в подальшому призведе до збільшення первісної (переоціненої) вартості об’єкту, то вони будуть зараховуватися на баланс у статті «незавершене капітальне будівництво».

Отже, розглянуто концептуальні основи відображення в обліку надходження ТМЦ та обладнання та обґрунтовано їх віднесенні до капітальних інвестицій чи до запасів. Виділення відмінностей скоротить час на проведення операцій в обліку, допоможе бухгалтеру своєчасно та правильно відносить ТМЦ та обладнання в обліку на капітальне інвестування (будівництво) або на запаси, попередить помилки та запобіжить штрафним санкціям підприємства, що в свою чергу збільшить прибутки підприємства.