«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

К. е. н., доц. Подмешальська  Юлія Володимирівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Одна з важливих проблем, що виникають при впровадженні управлінських інформаційних систем, полягає в тому, що у вітчизняній практиці вищезгадані технології часто не мають явних і чітких формулювань, а знаходяться на рівні «інтуїтивного розуміння». Таким чином, процес впровадження управлінських інформаційних систем пов’язаний із своєчасним діагностуванням проблем, пошуком та використанням методів щодо їх усунення.

Перелік ключових проблем впровадження управлінських інформаційних систем і практичні рекомендації щодо їх вирішення наведені нижче в табл. 1.

Одна з багатьох проблем впровадження управлінських інформаційних систем обліку – наявність ризиків на етапах їх впровадження. Своєчасне діагностування ризиків вельми необхідно для можливості їх своєчасного усунення, врахування та мінімізації в роботі, що і є по суті управління ними. З ризиками стикається будь-який проект впровадження і завчасне їх визначення, знання методів управління зводить до мінімуму втрати часу на впровадження управлінських інформаційних систем. Але сама наявність ризиків значно впливає на зменшення ефективності процесу впровадження управлінських інформаційних систем. Дорогі системи відомих виробників далеко не завжди гарантують успіх їх впровадження, оскільки як раз ризики щодо впровадження можуть скорегувати результати впровадження. Усі вище перелічені аспекти примушують шукати рішення для мінімізації їх впливу на процес впровадження.

 

Таблиця 1. Проблеми впровадження управлінських інформаційних систем та практичні рекомендації щодо їх вирішення

Опис проблеми впровадження

Практичні рекомендації вирішення

1

Відсутність затвердженої облікової політики

Метод управління – розробка облікової політики Розробка облікової політики відділом фінансового обліку та планово-економічним відділом. Затвердження облікової політики на рівні керівництва Компанії

2

Низький статус Проекту в Компанії, що приводить до того, що реалізація Проекту не сприймається персоналом, як стратегічне завдання. Наслідком є ​​гальмування робіт через те, що в ряду пріоритетів співробітників Компанії всіх рангів знаходиться більш важливе завдання, ніж участь у роботах по Проекту впровадження управлінських інформаційних систем

Метод управління – мінімізація:

 – проведення презентацій про можливості та особливості управлінської інформаційної системи;

–        інформування керівників про проміжні результати проекту впровадження управлінської інформаційної системи;

 – своєчасне інформування керівників про критичні ризики проекту;

– залучення керівників до прийняття ключових рішень важливих для проекту впровадження управлінської інформаційної системи

3

Перетворення, що відбуваються в Компанії, при впровадженні управлінської інформаційної системи можуть викликати зміну описаних бізнес-процесів, організаційної структури, і, як наслідок, спочатку певного обсягу Проекту

Метод управління – мінімізація: поділ процесу впровадження на фази таким чином, коли на перших етапах впроваджується функціональність і визначаються організаційні рамки, найменш чутливі до можливих змін

 

4

Велика кількість звітів, що відрізняються від звітів, затверджених регламентуючими документами

Метод управління – максимально уніфікувати бізнес-процеси та звітні форми в рамках всього підприємства

 

5

Відсутність корпоративних стандартів

Метод управління – розробка корпоративних стандартів, оскільки саме вони є основою налаштувань системи

 

6

Не реалізується повний цикл впровадження управлінських інформаційних систем, часто не планується

Метод управління – постановка перспективного планування

Вирішення проблеми управління ризиками дозволяє мінімізувати витрати як тимчасові, так і довгострокові. Це дає можливість врахувати ряд чинників при обчисленні планової сукупної вартості системи, а саме розглядати ризики компанії, які пов’язані з проектом впровадження системи, оскільки роботи з їхмінімізації, або в ідеалі усунення, представляють для компанії додаткові витрати ресурсів. Від якості управління ризиками будуть залежати витрати обох сторін, як замовника так і виконавця.

Своєчасне діагностування та подолання проблем щодо впровадження управлінських інформаційних систем обліку на підприємстві дозволить підвищити якість інформації для прийняття управлінських рішень. Отримання достовірної інформації позначиться також на ефективності контролю та керування господарськими процесами. Враховуючи результати дослідження можна стверджувати, що подальші наукові дослідження, спрямовані на розробку рекомендацій по впровадженню сучасних управлінських інформаційних системи в роботу підприємства, будуть доволі актуальними і необхідними, як в теоретичному так і практичному напрямках.

 

Список використаних джерел:

1.             Андерсон Джордж В., Ларокка Даніель. SAP за 24 години / Джордж В. Андерсон, Даніель Ларокка;  пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 432 с.

2.             Впровадження SAP R/3 за допомогою ASAP. Офіційне керівництво компанії SAP / пер. з англ. – М.: Sybex, 1999. – 512 с.

3.             Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

4.             Кале В. Впровадження SAP R/3. Керівництво для менеджерів та інженерів / В. Кале; пер. з англ. – М.: Компанія АйТі, 2006. – 511 с.

5.             Менеджмент процесів /  [ під ред. Й. Беккера, Л. Вілкова, В. Таратухіна, М. Кугелера, М. Роземанна ] . – М.: Ексмо, 2007. – 384 с.

6.             Стюарт С. Міллер. Accelerated SAP: впровадження SAP у темпі сучасного бізнесу / С. Стюарт; пер. з англ. – М.: Computing McGraw-Hill, 1998. – 576 с.

7.             Стів Новак. Бізнес-інструменти для виробничого підприємства. Від основ до вищого пілотажу / Новак Стів. – К.: Гревцов Паблішер, 2008 – 496 с.

8.             Тоценко В. Г. Методи та системи підтримки прийняття рішень. Алгоритмічний аспект / В. Г. Тоценко. – К: Наукова думка, 2002. – 381 с.