«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Д.е.н., проф.   Гринько Тетяна Валеріївна,

Заморенний Ярослав Романович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

 ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

За сучасних умов суб’єкти господарювання функціонують у складних умовах турбулентного бізнес-середовища та змушені вирішувати велику кількість проблем, які пов’язані зі змінами навколишнього середовища та необхідністю займати конкурентоспроможну позицію на ринку.

В умовах глобалізації та інформатизації суспільного життя зростає актуальність пошуку альтернативних ринків реалізації продукції, оскільки з кінця 2008 року, у зв’язку із кризою, обсяги торгівлі значно скоротились, проте із зростанням кількості інтернет-користувачів і його якістю, інтернет-торгівля набуває в Україні дедалі більшої актуальності.

Згідно із останніми дослідженнями компанії інтернет-маркетингових досліджень Gemius, навіть у кризовому 2009–2010 рр. українська інтернет-аудиторіязростала. На січень 2013 року українська інтернет-аудиторія складала близько 13 мільйонів осіб у віці від 14 років [1]. Інтернет-аудиторія є дуже цікавою для рекламодавців, адже її більшість є соціально активною та фінансово забезпеченою. Але при цьому, майже половина такої «просунутої» аудиторії вважають розрахунки в Інтернеті «небезпечними».

Незважаючи на всі складнощі, уже сьогодні багато підприємств використовують електронний маркетинг на всіх етапах своєї діяльності. Збільшення кількості Інтернет-користувачів відкриває нові можливості для взаємодії з потенційними клієнтами. Основним елементом збутовой політики в середовищі Інтернет є інтернет-магазин. Інтернет-магазини мають багато переваг у порівнянні з традиційними, зокрема:

- Інтернет-магазин працює без перерв та вихідних;

- доступ до інтернет-магазину може отримати кожний охочий, який має доступ до інтернету;

- можливість залишати відгуки про даний товар (побачити відгуки має можливість кожний користувач. За допомогою відгуків довіра до інтернет-магазинузростає);

- налагоджений інтернет-магазин не потребує багато зусиль на обслуговування та може працювати майже автономно;

- потужний рекламний потенціал та зниження затрат на рекламно-маркетингові заходи;

- відсутні обмеження на віртуальну площу (можливо розмістити будь-яку необхідну кількість товарів та встановити бізнес-зв’язки у будь-якій точці земної кулі);

- дозволяють економити час покупців на пошук і підбір товару

- вартість продукції в інтернет-магазині є нижчою ніж в звичайних магазинах, адже витрати на обслуговування значно нижчі ніж в звичайному магазині.

Проте разом з перевагами у інтернет-магазину як елемента збутовой політики існує також ряд недоліків:

- відсутність можливості завчасно перевірити товар;

- товар за звичай покупець отримає не раніше ніж через 1–2 дні;

- недостатній розвиток інтернет-банкінгу;

- висока вартість кур’єрських послуг (в деяких інтернет-магазинах вартість кур’єрських послуг коштує дорожче ніж середньо арифметична вартість однієї одиниці продукції).

Учасники ринку оцінюють добовий оборот інтернет-торгівлі тільки у Києві у кілька сотень тисяч доларів, при чому ця торгівля є переважно роздрібною,а товари порівняно недорогими. Загальний річний обіг українських інтернет-магазинів експерти оцінюють у близько 1 мільярд доларів. Зростання популярностіінтернет-торгівлі в Україні пояснюють у першу чергу тим, що витрати на запуск інтернет-магазину складають від 2 до 15 тисяч доларів, що неможливо порівняти із витратами на відкриття реального магазину. До того ж, за різноманітністю асортименту та цінами інтернет-магазини складають серйозну конкуренцію звичайним магазинам та навіть торговельним мережам [2].

 Отже, інтернет-торгівля має потенціал для розвитку в Україні, оскільки не потребує великих грошових вкладень для підприємця, є дешевою для споживачів, має потужний рекламний потенціал, не має обмеження на віртуальну площу та не має географічних кордонів. А кількість бажаючих заощадити та придбати в інтернет-магазині з кожним роком тільки зростає.

Таким чином, інтернет-маркетинг є одним з найперспективніших напрямків розвитку бізнесу на сучасному етапі соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку. Варто окремо зазначити, що сьогодні найістотнішими перешкодами у розвитку електронного бізнесу в Україні є недостатній розвиток законодавчої бази та недосконалість методів захисту інформації. Застосування електронного бізнесу дозволить цілеспрямовано обирати найбільш ефективні у конкретній ринковій ситуації заходи маркетингу з використанням можливостей Інтернету.

Список використаних джерел:

1. Агентство он-лайн досліджень Центральної і Східної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gemius.com.ua

2. Як впливає криза на розвиток інтернет-торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arhiv-statey.pp.ua/money/4158-kak-vliyaet-krizis-na-razvitie-internet-torgovli.html

3. Аблязова О. М. Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах / О. М. Аблязова // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 81–82.