«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Карячка Іван Костянтинович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна  ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Інтернет-торгівля, як сучасна інноваційна форма торгівлі набуває все більшої популярності в Україні. Так у 2013 році обсяги продажів товарів через Інтернет збільшилися на 47 % порівняно з минулим роком. Усього в країні працюють близько 8 тис. онлайн-магазинів, причому 300 найбільших з них займають до 80 % ринку [1]. Якщо ще кілька років тому інтернет-торгівлю мало хто сприймав серйозно, то на даний час вона успішно конкурує з роздрібною торгівлею. Якщо раніше покупки через інтернет здійснювали переважно молоді люди, то зараз покупцями є люди різного віку. Інтернет-магазин дає можливість придбати товар не виходячи з дому чи офісу, це неймовірно зручний спосіб покупки та продажу товарів в сучасному світі. Саме простота, швидкість та мобільність здійснення покупок приваблює все більше покупців. Переваги інтернет-торгівлі для покупців досить широко висвітлені в сучасних інформаційних джерелах.

Мета нашого дослідження – з’ясувати переваги, недоліки та ефективність інтернет-торгівлі для продавця. В ході проведеного дослідження було виявлено наступні преваги інтернет-магазинів для їх власників:

1. Відкриття інтернет-магазину потребує значно меншого обсягу стартового капіталу порівняно з традиційним магазином. (Створення електронного магазину потребує витрат не більше ніж на створення звичайного сайту).

2. Оптимальне співвідношення між витратами на рекламу та її ефективністю.

3. Мінімальні витрати на персонал, насамперед за рахунок мінімізації кількості працівників порівняно з традиційними магазинами. Досить часто функції продавця, адміністратора, маркетолога, керівника виконує одна особа. Крім цього не потрібні деякі категорії працівників, наприклад, охоронці, прибиральники, тощо.

4. Мінімізація поточних витрат на утримання інтернет-магазину, наприклад на оренду приміщень, комунальні послуги, тощо.

5. Значно простіша система взаємодії з представниками дозвільної системи: санепідемстанцією, пожежниками та іншими контролюючими органими.

6. Значно менша чутливість до форс-мажорних подій.

Основні проблеми інтернет-торгівлі для продавця пов’язані з обмеженням кола споживачів, які не користуються такою формою торгівлі. Недоліками інтернет-торгівлі покупці вважають насамперед неможливість побачити та перевірити властивості товару до оформлення заказу, додатковий час на очікування доставки товару, проблеми з оплатою, особливо при необхідності здійснення попередньої оплати та неможливість використання безготівкових та карткових розрахунків, психологічні бар’єри.

Незважаючи на існуючи недоліки та проблеми, на наш погляд, інтернет-торгівля завдяки своїм численним перевагам продовжить і в майбутньому зростання та подальше завойовування ринку.

Список використаних джерел:

Інтернет-торгівля стала лідером української економіки за темпами зростання [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ua.korrespondent.net/journal/1576449-korrespondent-dodali-v-koshik-internet-torgivlya-stala-liderom-ukrayinskoyi-ekonomiki-za-tempami-zros