«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 5

Д. е. н., проф.Хамініч Світлана Юріївна,

Лесников Олександр Олександрович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗБУТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Просування товарів являє собою завоювання ринкового простору, а точніше – одержання симпатій споживачів. Сьогодні український ринок шин наповнився китайською продукцією. Все більше людей звертають свою увагу саме на товари з Китаю, так як ціна на них залишається найпривабливішою, а якість непоступається більш дорогим й іменитим товарам з інших країн. На українському ринку автошин діє велика кількість дрібних і кілька великих торгівельних компаній. Просування товарів являє собою завоювання ринкового простору, а точніше – одержання симпатій споживачів.

Одним з напрямів збутової політики є бенчмаркинг – це архів найкращих прийомів та методик, які вивчаються, аналізуються й адаптуються до сучасниймоменту. Бенчмаркинг зв’язаний з пошуком і вивченням найкращих методів і способів підприємництва для того, щоб здійснювати свій бізнес ще краще і продуктивніше. Саме на основі бенчмаркингу відбувається сьогодні розвиток маркетингового простору в Україні [3].

Підприємства різного роду діяльності, від дрібних роздрібних торговців до великих товаровиробників постійно просувають свою діяльність до споживачів і клієнтів, намагаючись реалізувати кілька цілей:

1) інформувати перспективних споживачів про свій продукт, послуги, умовах продажів;

2) переконати покупця віддати перевагу саме цим товарам і маркам;

3) змушувати покупця діяти – поведінка споживача направляється на те, що ринок пропонує в даний момент, а не на відкладання покупки на майбутнє [1; 2].

Споживачів шин в Україні можна умовно розділити на кілька категорій з певними характеристиками. Власники іномарок високого класу, як правило, здобувають високоякісну імпортну гуму в магазинах. Загальний обсяг споживання китайських легкових автошин в Україні оцінюється фахівцями об’єднання «Технооптторг» не менш ніж 5,5–5,6 млн шт. у рік у залежності від економічної ситуації в країні. У грошовому еквіваленті цей обсяг споживання складає близько 1000 млн грн. З них річне споживання легкових автошин складає близько 3,9–4,0 млн шт. у рік.

Для того щоб споживачі довідалися про компанію та товар, об’єднання «Технооптторг» застосовує різні способи просування імпортної продукції.У програму просування включаються різні способи для спілкування з клієнтами:

– реклама;

– стимулювання збуту;

– «пабліситі»;

– персональні продажі.

Як узагальнюючий критерій для проведення масштабної рекламної кампанії ТОВ «Технооптторг» визначає досягнення максимального охоплення цільової аудиторії при заданому бюджеті. Стимулювання збуту включає стимулювання споживачів товару і стимулювання торгівлі. «Технооптторг» використовуються такі способі стимулювання збуту: знижки на певний період часу, розпродаж товарів за зниженими цінами, безкоштовне одержання зразків товару на пробу.

У рамках «Пабліситі», що має метою формування суспільної думки, виконується ряд способів просування китайських шин: короткі новини про компанію, статті, що представляють більш докладну інформацію про компанію.

Ефективність роботи компанії і, у тому числі, комунікаційної політики демонструє діаграма динаміки появи нових клієнтів (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка активності і виникнення нових клієнтів на ринку автомобільних шин

Рис. 1. Динаміка активності і виникнення нових клієнтів на ринку автомобільних шин

(Джерело: [4])

Отже, специфіка просування шин на українському ринку полягає у постійному поліпшення дій компанії по задоволенню споживачів – надання найкращих цін на оптимальний товар, зі зручністю придбання та психологічним комфортом при здійсненні процесу покупки. При обліку загальної ринкової ситуації та коректуванню відповідно до неї, ці принципи можна застосовувати не тільки до шин, але і до багатьох інших товарів масового споживання.

Список використаних джерел:

1. Липчук В. В. Маркетинг: навч. посіб. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк – Львів: Магнолія 2006, 2012. – 456 с.

2. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / [М. І. Белявцев, В. М. Воробйов, В. Г. Кузнецов та ін.]; за ред. М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова. – К.: Донецький нац. ун-т., 2006. – 407 с.

3. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства: навч. посіб. / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 131 с.

4. Офіційний сайт компанії «Технооптторг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tot.biz.ua/ua/company/