«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

К. е. н., доц. Редько Вікторія Євгенівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСЕ-ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Залежність туристичної діяльності від мінливості зовнішнього середовища вимагає від суб’єктів туристичного бізнесу постійного пошуку нових пропозицій та напрямів задоволення потреб туристів в подорожах. Визнано, що найменш вразливим до впливу сезонності і турбулентності зовнішнього середовища є діловий туризм, який професійною мовою суб’єктів туристичного ринку називається абревіатурою МІСЕ. МІСЕ-туризм охоплює організацію ділових зустрічей (Meetings),інсентив (Incentive), проведення конференцій (Conferences), виставок та подієвих заходів (Exhibitions/Events), а також їхній супровід. Популярність ділового туризму обумовила необхідність визначення сучасних тенденцій та особливостей його розвитку.

Не дивлячись на політичну й економічну ситуацію в Україні, підприємства продовжують працювати, співпрацювати, проводити виставки, конференції, ділові зустрічі, що вимагає використання послуг з організації таких заходів професіоналами цього бізнесу. Слід відзначити, що нестабільність економічної ситуації в України негативно вплинула на кількість ділових подорожей, їхню тривалість й чисельність учасників туристичної групи. За даними Адміністрації ДержприкордонслужбиУкраїни в 2013 р. кількість іноземних МІСЕ-туристів скоротилася на 74%, а виїзних – на 69% порівняно з 2011р. [1; 2]. Основною тенденцією в організації бізнес подорожей вітчизняних підприємств стало проведення МІСЕ заходів на території України (85%), а не в таких популярних ще рік тому країнах ділового туризму як Німеччина, Хорватія, Грузія, Ізраїль, Туреччина та ін. Отже, скорочення бюджетів підприємств на проведення МІСЕ заходів обумовило переорієнтацію з виїзного на внутрішній туризм, що є позитивним чинником в розвитку українського туризму.

Сучасною тенденцією в умовах інформатизації суспільства стала самостійна організація компаніями бізнес-подорожей для свої співробітників, проте великі підприємства та корпорації продовжують користуватися послугами туристичних фірм, оскільки розуміють, що економія 7% бюджету (а саме стільки складає комісія туристичного оператора для ділового туризму) може коштувати їм іміджу. Некваліфіковане надання МІСЕ послуг викликає високу ризикованість для великих компаній, тому що професійність організації МІСЕ-турів прямо пропорційно впливає на ефективність роботи замовника, а основна мета таких заходів – скласти враження, зробити захід пам’ятним. Успішно проведена конференція, виставка, інсентив є запорукою вигідних ділових контрактів й контактів, іміджу й популярності компанії-замовника. Тому найменші помилки при організації програми ділової подорожі можуть коштувати дорожче ніж професійні послуги фірми, що спеціалізується на МІСЕ туризмі.

Новою тенденцією споживання МІСЕ послуг стало проведення великими компаніями тендеру, за результатами якого обирається туристична фірма. В основі такого вибору у більшості випадків лежить мінімізація бюджету, проте на лондонській виставці Business Travel Market 2012 було зазначено, що «в умовах рецесії економіки оптимізація бізнес-тревел полягає не в «дешевизні», а в підвищенні якості» [3]. Відомо, якісні послуги можуть надавати тільки професіонали, якими з організації МІСЕ-подорожей на туристичному ринку України вважаються близько 5%, хоча майже 70% вітчизняних туристичних підприємств включають бізнес-туризм до свого асортименту. Експерти відзначають зростання популярності й ефективності діяльності туристичних підприємств, що володіють унікальними інноваційними продуктами («American Express Обрій», «Carlson Vagonlit», «BCD Travel Телехаус Київ», «HRG Скай Тревел», «Гамалія», «Арктур», «Нью Лоджик»), а це переконує в необхідності інформатизації та використанні новітніх технологій всіма суб’єктами туристичного підприємництва.

Особливістю організації МІСЕ подорожей є оптимізація якості при визначеному бюджеті, що вимагає інтелектуалізації, креативності й професіоналізму від менеджерів турбізнесу. Бронювання номеру в готелі, розташованого недалеко від місця проведення декількох виставок, з організацією участі в конференції й забезпеченні цікавої екскурсійної програми вимагають використання логістичного ланцюга надання туристичного обслуговування з урахуваннях когнітивного простору клієнта, оскільки якість туристичного сервісу будується на дрібницях, які лежать в свідомості споживача: інформованість, високий рівень науковості, вимогливість до комфорту, дієвість заходів, туристоцентристський підхід, екологізація мислення споживача, мобільність, фізична і розумова активність, враження та нові знання, відпочинок та інше.

Отже, основними тенденціями розвитку МІСЕ-туризму в Україні стали:

1. Зростання рівня професійності МІСЕ-компаній, що забезпечується в наслідок концентрації на ринковому сегменті.

2. Переорієнтація на внутрішній туризм, що пов’язано зі зростанням попиту й економією бюджету замовників.

3. Постійність клієнтури, серед яких підприємства фармацевтичної, телекомунікаційної, банківської сфер діяльності.

4. Повна інформатизація діяльності з використанням сучасних новітніх технологій світового туризму й спеціально розробленого SOFT.

5. Забезпечення високої якості туристичного сервісу в межах обмеженого бюджету замовника.

Використання цих напрямів та слідуванням ним повинно стати дороговказом не тільки для МІСЕ-компаній, а й для всіх підприємств туристичної індустрії при удосконаленні своєї діяльності.

Список використаних джерел:

1. В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули, у 2011–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/

2. Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали, у 2011–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/

3. Лавриненко Н. Бизнес-тревел: сила впечатлений / Н. Лавриненко [Електронний ресурс]. – Украинская туристическая газета. – Режим доступу : http://utg.net.ua/ndex.php?option= com_content&task=view&id=930