«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Руднєва Вікторія Юріївна

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМУНІКАЦІЇ

Враховуючи основні риси кожного етапу розвитку інформаційного суспільства, основним принципом, яка відрізняє нижчий рівень від вищого, є ступінь забезпечення інтерактивності. Тобто, ступінь включення громадян до процесу прийняття рішень на державному рівні. Найвищий ступінь включеннягромадськості досягається за проактивної моделі, коли взаємодія з громадськістю відбувається у режимі онлайн через спеціальні онлайн-сервіси. У свою чергу,більшість офіційних веб-сайтів українських органів державної влади з тих чи інших причин не забезпечують проактивний рівень включення громадськості.

Створення, функціонування та розвиток соціальних мереж вносять свої корективи у бачення глобального інформаційного простору, а також спричиняютьнеобхідність перегляду відношення до національного інформаційного простору. Ці два фактори зумовлюють виникнення потреби перегляду концепції застосуваннявіртуальної дипломатії у контексті формування іміджу держави.

Ставлення до соціальних мереж в українського суспільства неоднозначне. Аналізуючи думки користувачів соціальних мереж, можна розділити їх на два типи.Перші використовують соціальні мережі у якості платформи для спілкування з друзями, отримання інформації розважального характеру. А інші – користуютьсясоціальними мережами не тільки з метою розваги, а й підтримки бізнесу, розвитку клієнтської мережі, підтримки ділових контактів.

Соціальні мережі, з точки зору ступеню активності громадян, забезпечують високий рівень включення. Зокрема, соціальна мережа Facebook щомісяця фіксує1,15 мільярдів активних користувачів, а у червні 2013 року їх зафіксовано в середньому 699 мільйонів на день. При цьому, 80% щоденних активних користувачівзнаходяться за межами США і Канади [1].

Окремо слід виділити тенденцію створення у соціальних мережах аккаунтів представників влади та сторінок органів влади. Враховуючи, що органи владиприймають участь у формуванні інформаційного національного простору, а також те, що від рівня забезпечення органами влади міжнародного співробітництва упрофільній сфері залежить імідж всієї держави, важливо враховувати нові тенденції розвитку інформаційного простору. Так, останні декілька років в Україніактивно використовуються соціальні мережі для взаємодії представників влади зі спільнотами, а також проведення органами влади інформаційно-роз’яснювальноїроботи.

Сам факт існування соціальних мереж забезпечує отримання відповідей на наступні запитання, які є важливими при прийнятті рішення про створення аккаунтаоргану влади. По-перше, цільова аудиторія. У соціальних мережах вона вже сформована і постійно доповнюється новими користувачами. Крім того, завдякиспеціальному аналітичному сервісу можна здійснювати аналіз аудиторії за різними факторами. Також більшість користувачів вже сама по собі є активнимиособами, готовими використовувати нові технології для спілкування (в іншому випадку, вони б не використовували для спілкування саме соціальні мережі). По-друге, створення аккаунта та підтримка сторінки не вимагає додаткових витрат, проведення тендерних процедур. По-третє, існує можливість здійсненнякерівництвом контролю за змістом та часом розміщення інформації на сторінці в оперативному режимі. По-четверте, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє отримувати зворотний зв’язок з громадянами, іноземними партнерами, підвищувати якість та забезпечувати оперативністьрозгляду запитів громадян. По-п’яте, підтримка заінтересованості представників профільних засобів масової інформації до діяльності органу влади. По-шосте,додатковий майданчик для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. По-сьоме, механізм забезпечення застосування віртуальної дипломатії у процесіформування іміджу органу влади. По-восьме, можливість синхронізації офіційного веб-сайту (основний сайт) зі сторінкою у соціальній мережі (допоміжниймайданчик).

Прикладом реалізації вищевикладеної стратегії формування іміджу органу влади як складової частини позитивного іміджу держави є мережа Facebook-сторінок Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів. Дана система існує з серпня 2013 року. І вже зараз можна констатувати той факт, що можливості соціальної мережі дозволяють суттєво спрощувати процедуру доступу як міжнародної, так і вітчизняної громадськості до інформаціїзагальнодержавного значення та отримувати постійний зворотний зв’язок. Крім того, отримано наступні результати: оперативне надходження інформації доцільової аудиторії; постійне розширення цільової аудиторії новими користувачами; аналіз аудиторії за різними показниками; аналіз активності аудиторії; аналізпопиту аудиторії на інформацію певного змісту; сторінки функціонують як допоміжні безкоштовні сайти; контроль керівництвом якості матеріалів, щорозміщуються на центральному та регіональному рівнях; забезпечується оперативність опрацювання запитів громадян, які звернулися на сторінку; забезпечуєтьсядодаткова форма взаємодії з представниками засобів масової інформації шляхом оперативного автоматичного надходження інформації на особисті аккаунтижурналістів; додатковий майданчик для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з профільних питань; автоматичне надходження офіційної інформаціїна аккаунти іноземних партнерів органу влади; синхронізація офіційного веб-сайту з FB-сторінкою, що дозволяє підтримувати єдине інформаційне поле; підтримкаіміджу органу влади як складової частини загальнодержавного іміджу завдяки забезпеченню відкритості процесу прийняття рішень, інформаційно-роз’яснювальній роботі, оперативній обробці запитів громадян та журналістів [2].

Список використаних джерел:

1. Key Facts – Facebook's latest news, announcements and media resources diplomacy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsroom.fb.com/Key-Facts

2. Державна інспекція України з питань праці [Електронний ресурс]. ― Режим доступу : http://www.facebook.com/DPUkraine