«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 6

Тімар Інна Валентинівна, Вернидуб Юлія Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Розвиток готельного бізнесу в Україні в сучасний умовах супроводжується посиленням конкуренції, що змушує підприємства шукати шляхи укріпленняринкових позицій та підвищення ефективності діяльності. Отримання додаткових доходів, забезпечення конкурентних переваг на ринку, зниження витрат,вдосконалення процесу обслуговування, підвищення ефективності роботи окремих підрозділів та готелю в цілому можливо досягти шляхом впровадженнярізноманітних інновацій.

Інноваційні технології в сфері готельного бізнесу та туризму розвиваються доволі стрімко, але як показують дослідження не достатньо використовуються навітчизняних галузевих підприємствах. Основними причинами гальмування запровадження інновацій є їх досить висока вартість та необхідність адаптації до них самого підприємства, але головною перепоною є націленість власників на отримання прибутків в поточному періоді та небажання впровадження інноваційнихрішень задля досягнення ефекту в перспективі.

В готельному бізнесі України, на наш погляд, необхідно розвивати та запроваджувати інновації в наступних напрямках:

1. Застосування інноваційних технологій в рекламі та просуванні готельних послуг (он-лайн бронювання готельних номерів, контекстна та банерна реклама вінтернет мережі, розкрутка інтернет сайтів, тощо).

2. Впровадження інновацій в сфері управління готелем (електронні та комп’ютерні програми внутрішньої системи бронювання та обліку завантаженняномерного фонду, статистичний облік клієнтської бази та застосування програм лояльності, управління діяльністю готелем в реальному часі та ін.).

3. Використання новітніх технологій готельного сервісу. Високотехнологічний готельний сервіс є вимогою часу та дозволяє лідерам готельного бізнесувтримувати конкурентні позиції на ринку. Але, нажаль, саме технологічні інновації мають найменші темпи впровадження в українських готелях.

4. Створення інноваційних багатофункціональних систем безпеки готелю, які можуть включати самі різні елементи захисту – від системи охоронно-периметральної сигналізації до комп’ютерних систем збору і обробки інформації.

5. Запровадження енерго- та ресурсозберігаючих інноваційних технологій з метою скорочення витрат готелю ( від пошуку альтернативних ресурсних джерелдо запровадження технологій їх економного використання як персоналом так і клієнтами).

Важливим напрямком запровадження організаційних інновацій є вступ до готельної мережі засобів розміщення малої місткості. Згідно з аналітичними даними,протягом останніх років на українському туристичному ринку з’явилось багато малих готелів, половина з яких має номерний фонд до 9 номерів, а ємність кожногоп’ятого обмежена 10-19 номерами. Таким підприємствам найчастіше складно працювати самостійно. Вступаючи до готельної мережі, незалежні малі готелі можутьприєднатися до корпоративних систем бронювання, очікувати на допомогу у веденні юридичних, фінансових, бухгалтерських справ, спільних рекламних акційтощо.

Очевидно, що в сучасних умовах значний вплив на розвиток готельного бізнесу мають інноваційні технології, застосування яких дозволяє підвищуватиконкурентоспроможність та ефективність діяльності готелів.

Список використаних джерел:

1. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 504.

2. Шаповалова О. М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства / О. М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національногоуніверситету ім. В. Даля. – 2013. – № 16 (205). – С. 224–228.