«Актуальные проблемы препо­да­ва­ния иностранных языков для профессионального общения». Поступившие работы

К. соц. ком Цвєтаєва О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Педагогічні тенденції, характерні для навчання іноземній мові, історично були багаточисельними і різноманітними. Багатобічність методів навчання, кожен з яких намагається запропонувати найбільш ефективні та дієві способи викладання мов, вимагає дослідити методологічну історію викладання іноземних мов.

За будь-якого навчального процесу завжди існують деякі теоретичні припущення. Ідеї стосовно того, як вчити іноземну мову впливають не тільки на процес навчання, а й на його результати. Є багато факторів, що визначають або змінюють навчальний процес. Історія показує різні тенденції або моделі навчання іноземним мовам, від граматико-перекладацького до комунікативного, які вказують, які з різноманітних варіантів і опцій були дотримані. Можливо припустити, що всі традиційні методи схожі і, таким чином, застаріли. Або, що ще гірше, що нові технології є справжньою панацеєю для вирішення методологічних проблем будь-якого типу.

Першим кроком для того, щоб зрозуміти педагогіко-історичний процес, є створення набору визначень і чітких основних термінів у цій галузі.

Applied linguistics  (Прикладна лінгвістика) спеціалізується на вирішенні практичних завдань, пов’язаних з вивченням мови, а також на практичному використанні лінгвістичної теорії в інших областях. У більш широкому розумінні прикладної лінгвістики є дослідження, які впливають на інші домени, такі як мова для спеціальних цілей, соціолінгвістика і прагматика, аналіз дискурсу, психолінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, лексикологія, лексикографія та переклад.

Curricular design  (Навчальний проект) – це метод, в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Методом передбачено певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяє вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій студентів з обов’язковою презентацією чи представленням отриманих результатів, що сприяєвикористанню дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Curriculum  (Навчальна програма) включає в себе принципи і процедури для планування, реалізації, оцінки та управління освітньою програмою.

Methodics  and  Method analysis  (Методика та Методичний аналіз) є одним із засобів розв’язання складних завдань педагогіки є методологічне обґрунтування(сортування, презентація, повторення і тестування) її досліджень, бо від якості, вмотивованості та достовірності рекомендацій значною мірою залежить зміст, організація і результат педагогічного процесу.

Programme  (Програма) – це список тем або глав певного курсу. Як правило, включає теми та бібліографічні посилання. Це хороший інструмент для того, щоб представити весь зміст курсу, і належить до більш широкої концептуальної основи проектування навчального процесу.

Syllabus  (Розширена програма) містить список, що потрібно вивчити з чітким зазначенням відбору та класифікації контенту.

Strategies  (Стратегії) – це стратегії навчання, тобто ті процедури, які використовуються учнями, щоб впоратися з проблемами, з якими вони стикаються.Знання цих «планів нападу», як передбачається, повинно стати новим додатковим ресурсом для того, щоб урізноманітнити педагогічний процес.

Teachers’ guide  (Довідник вчителя) включає спроби розмістити традиційні методи навчання у поданні сучасного викладання теорії-практики мови. Найбільш вагомий внесок дає власний досвід вчителя.